1. díl seriálu článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Letní prázdniny, čas výletů a dovolených, jsou za dveřmi. Jak jsme již avizovali, připravili jsme si pro vás seriál článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl. Tento náš seriál je vlastně už druhá řada seriálu článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl, protože v loňském roce 2022, také v období léta, jste si mohli užít první řadu seriálu článků, která měla 10 dílů.

Vítejte u našeho prvního dílu druhé řady seriálu článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl. Dnes budeme pozornost věnovat Slováckému muzeu v Uherském Hradišti. Přijměte tento článek jako pozvání do Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kam jen tak v létě můžete vyrazit, případně si o tento tip na výlet rozšířit svoji dovolenou.

Přijďte si užít návštěvu Slováckého muzea v Uherském Hradišti osobně

Slovácké muzeum a jeho dlouhá historie se píše už od roku 1914, kdy z původně malého kulturního zařízení, zrozeného z obětavého úsilí a nadšení vlastenecky zaměřených pracovníků, vznikla profesionální a vysoce odborná instituce, která slouží veřejnosti v několika budovách. Již od svého vzniku se profilovalo zejména etnografií a archeologií, později výtvarným uměním a historií.

Slovácké muzeum je pestré a barevné jako celé Slovácko. Dnes mohou návštěvníci obdivovat 9 expozic v 5 objektech a 3 venkovní archeologické lokality, které jsou národními kulturními památkami a nechat se okouzlit krásnými kroji či řemeslnými výrobky v národopisné expozici Slovácko.

Zpět do minulosti, až na samý úsvit lidské civilizace, vás vtáhnou tři rozsáhlé expozice v Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějském centru. Dialog s výtvarnou tvorbou českých i zahraničních umělců můžete navázat v Galerii Slováckého muzea. Chcete zažít více? V místech, kde se vytvářely stopy dávné historie, můžete navštívit volně přístupné archeologické lokality z 9. století s relikty sakrálních staveb.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti nabízí k navštívení mnoho zajímavých expozic

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti nabízí k navštívení mnoho zajímavých expozic

Ocitli jste se už někdy v královském městě? Právě Uherské Hradiště bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II., což dokládá tzv. zakládací listina z 15. října 1257! Příběh jeho dlouhé historie zažijete v expozici Uherské Hradiště – město královské. Méně slavným bodem historie města je komplex věznice a osudy s ní spojené. Její nová expozice se připravuje v původních místech – nyní můžete navštívit příběhy z dějin věznice v prostorách Reduty.

Pokud se toužíte vrátit v čase a cítit se jako u prababičky či pradědečka? Navštivte Muzeum v přírodě v Topolné – s naducanými peřinami ve světnici, historickou kovárnou či sušírnou ovoce. A co patří ke Slovácku kromě vína? Přeci ovocná pálenka! Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově vám ukáže, jak dokáže být člověk vynalézavý a zručný ve snaze získat tento lahodný destilát.

Výčtem všech objektů a jejich expozic však zážitek z návštěvy muzea nekončí – k této široké řadě je v průběhu roku připravena více než desítka výstavních programů, komentované prohlídky, přednášky a tematické workshopy. Již celou řadu let se muzeum zaměřuje rovněž na práci s dětmi – už od těch nejmenší navštěvující předškolní formu vzdělávání až po vysokoškolské studenty. Nabídka edukačního oddělení čítá 23 stálých edukačních programů. Jejich počet poté narůstá dalšími programy, které tým muzea připravuje k aktuálním výstavám.

Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti určitě navštivte Národopisnou expozici Slovácko a expozici Velká Morava

Historicky i architektonicky ceněná budova, jejíž dvě velké přístavby realizoval věhlasný architekt Bohuslav Fuchs, v sobě ukrývá národopisnou expozici Slovácko, která vás naprosto vtáhne do atmosféry tohoto malebného regionu. V podobě, ve které ji můžeme vidět dnes, byla otevřena v roce 2014 ke stému výročí vzniku muzea a nahradila národopisnou expozici z roku 1972.

Kroje jsou nádherným oděvem

Kroje jsou nádherným oděvem

Oslnivá krása krojů, rodinné a výroční obřady a obyčeje, rukodělná činnost i lidové stavitelství. Trojrozměrné předměty jsou doplněny multimediálními prvky v podobě animací vybraných dioramat, krátkými filmy i databází čítající na 1 800 archivních fotografií. Své nově nabyté znalosti o životě na Slovácku si prověříte i v interaktivních testech. Expozice je rovněž přizpůsobena nevidomým a slabozrakým, ale také návštěvníkům ze zahraničí, kteří si ji mohou projít v anglickém či německém jazyce.

Pokud jsme v národopisné expozici objevovali krásu Slovácka, v expozici Velká Morava na pozadí života fiktivní postavy velmože Mojslava dostaneme do období Velké Moravy, která svůj příběh vypráví okolo základů hřbitovního kostela z 9. století.

Objekt Památníku Velké Moravy, který je přístřeškem právě pro tuto expozici, byl vybudován přímo nad základy první objevené církevní stavby z doby Velké Moravy. Expozice vás provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na slovanském hradišti. Zhlédnete zde věrné repliky dobových oděvů, obuvi, vzácných šperků, pracovních nástrojů a dalších nálezů z archeologických výzkumů.

Přijďte se do Slováckého muzea v Uherském Hradišti podívat na expozici Velká Morava

Přijďte se do Slováckého muzea v Uherském Hradišti podívat na expozici Velká Morava

Zajímavostí je, že postupně bylo v rámci archeologických výzkumů v blízkosti kostela prozkoumáno přes 2 tisíce hrobů, z nichž některé uvidíte na původním místě. Od září 2022 můžete jako návštěvník v rámci jedné vstupenky zavítat také do nové přístavby, Cyrilometodějského centra, která nabízí seznámení s příběhem Konstantina Metoděje. Neopomeňte ani druhou novou expozici, a to Pravěk Uherskohradišťska, kde jako němí svědkové minulosti promlouvají originály nejvýznamnějších archeologických nálezů.

Pokud bychom se zde měli zaměřit na módu, připomeneme významný jantarový depot z Bánova, který se sestává z velkého množství jantarových korálků a oděvních doplňků. Dle předpokladů by se mohlo jednat o rituálně odložený kroj velmožky či kněžky patřící k elitě tehdejší společnosti. Vyzvednutý depot je prezentován návštěvníkům, vidět ale mohou i konkrétní vizualizaci – tedy jak oděv vypadal.

Zajímavosti o exponátech z oblasti módy z expozice Národopisná expozice Slovácko a expozici Velká Morava

Pokud se vrátíme zpět k odívání v době Velké Moravy, v případě oděvu nemůžeme hovořit o exponátu nejstarším. Přírodní podmínky neumožnily uchování oděvů po tak dlouhá staletí. Dochovaly se pouze fragmenty, kupříkladu část stříbrné výšivky, vlákna hedvábí. Proto samozřejmě všechny oděvní prvky v expozici jsou replikami. Ty vznikly pod rukama výtvarnice MgA. Petry Tománkové na základě odborných konzultací s odborníky z celé řady vědních disciplín (zmiňme PhDr. Milenu Bravermanovou, která se specializuje se na vývoj textilní výroby, doklady textilní produkce v archeologických nálezech a obchod s luxusními textiliemi ve středověku). Při výrobě replik tehdejší obuvi Slovácké muzeum v Uherském Hradišti spolupracovalo s odborníky z Baťovy univerzity ve Zlíně (z fakulty technologické již dnes zesnulý doc. Ing. Petr Hlaváček a Ing. Václav Gřešák).

Část expozice Velká Morava ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišitě

Část expozice Velká Morava ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišiti

Co se však z těchto dob dochovalo, často téměř v bezvadném stavu, jsou šperky. Zejména pak náušnice. Ty se stávaly součástí hrobové výbavy žen patřící k elitě tehdejší společnosti – jedná se o zlaté a stříbrné náušnice vyrobené za použití technologie granulace a filigránu, ty jsou podle charakteristických prvků označovány jako hrozníčkovité, bubínkové, lunicovité, košíčkovité či sloupečkovité. Typické jsou také gombíky (ozdobné předměty kulovitého tvaru, různě zdobené) či u mužských hrobů byly nalézány nákončí. Honosným kouskem je např. „Zelnitiovo nákončí“ (pojmenované podle jeho objevitele Antonína Zelnitia), které zdobilo velmožský opasek. Jedná o jediný takto velký a honosně zdobený kus doložený na území někdejší Velkomoravské říše. Originály těchto šperků jsou uloženy v trezorech, návštěvník se setká s věrnými kopiemi nerozeznatelnými od originálu.

Šperky, které se dochovaly

Šperky, které se dochovaly

Z rozsáhlé textilní sbírky Slováckého muzea, která čítá přes 20 tisíc textilních sbírkových předmětů, je ve stálé expozici Slovácko vystavena krojových textilních součástek jen malá část.

Kroje byly a jsou noseny ženami, dětmi i muži

Kroje byly a jsou noseny ženami, dětmi i muži

K nejzajímavějším patří krojové komplety oblečené na 46 figurínách z celého Slovácka čítajícího 28 různých regionálních typů kroje. Vystaveny jsou sváteční kroje z moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, uherskohradišťského, kyjovského i strážnického Dolňácka, Uherskobrodska, Horňácka, Podluží i Hanáckého Slovácka.

Přijďte do Slováckého muzea v Uherském Hradišti obdivovat krásu krojů

Přijďte do Slováckého muzea v Uherském Hradišti obdivovat krásu krojů

K nejstarším exponátům nejen vystaveným ve stálé expozici, ale i celého sbírkového fondu Slováckého muzea, patří sbírkové předměty z prvních sběrů muzea, které uskutečnil jeho zakladatel František Kretz v prvních desetiletích 20. století. Za nejvzácnější kusy považujeme bohatě vyšívané úvodní plachty ze začátku 19. století, které nosily nevěsty o svatbách nebo do nich kmotry nosily zabalené děti ke křtu a matky je braly k úvodu. Jinou důležitou obřadní textilií je koutní plachta, kútnica, která se zavěšovala v jizbě kolem lůžka matky a dítěte, aby poskytovala soukromí a zároveň symbolicky chránila okolí před škodlivým vlivem přisuzovaným ženám v šestinedělí. Nejstarší vystavená kútnica z konopného plátna má pod květinovým motivem červenou stuhou vyšitu dataci 1830.

Kroje se nosily a nosí při různých příležitostech

Kroje se nosily a nosí při různých příležitostech

Současně za nejvzácnější a nejstarší textilní předměty z první poloviny 19. století považujeme šatky, které sloužily ženám jako původní pokrývka hlavy. Pruh bílého plátna vyšitý na obou koncích výšivkou, si uvazovaly ženy kolem hlavy na čepec s vyšívaným dýnkem. Nejstarším předmětem datovaným přibližně do roku 1800 je vyšívaná šatka z Lanžhota lemovaná ručně paličkovanou krajkou.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zaujme všechna pohlaví i věkové skupiny

Směle můžeme říci, že naše muzeum je díky své pestrosti objektů, expozic, výstav a doprovodných programů naprosto pro všechny, a to v celé věkové i zájmové šíři. Nenapadá nás snad skupina návštěvníků, která by si u nás nenašla svou oblast zájmu. Slovácko, jako jedno z center lidové kultury, je známo i v zahraničí, a proto si cestu k nám nachází i návštěvníci z jiných zemí. Stejně tak do centra jejich pozornosti spadá Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum připomínající Velkou Moravu a odkaz Konstantina (Cyrila) a Metoděje„, říká Ing. Petra Bubeníková PR manažerka muzea.

Kroje si zaslouží obdiv

Kroje si zaslouží obdiv

Navštivte několikrát zmiňované muzeum v létě 2023

Pokud jste do několikrát zmiňovaného muzea už jako návštěvnici někdy zavítali v rámci prázdnin, rozhodně neplatí, že jste vše viděli. V průběhu roku jsou připravovány nové výstavy. Velkým lákadlem jsou letos i nové expozice ve Starém Městě, v Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějském centru, které byly otevřeny v září roku 2022.

K setkání s historií vybízí i tři nově revitalizované archeologické lokality – Výšina svatého Metoděje, Staré Město „Na Špitálkách“ a Modrá „Na Díle“ – na všech zmíněných lokalitách najdete zbytky základů sakrálních staveb spolu s nově osazenými informačními panely. Také v letošním roce se Slovácké muzem v Uherském Hradišti zapojí do celorepublikové akce Archeologické léto.

Návštěva muzea je skvělý nápad i během podzimu

Cílem Slováckého muzea v Uherském Hradišti je, aby se do něj návštěvníci vraceli, proto připravuje také tematicky široké spektrum výstav a doprovodných akcí. Aktuálně je k vidění například výstava „Společenský život hmyzu“, kterou až do 9. července mohou návštěvníci navštívit a pozorovat život části zástupců hmyzí říše přímo v instalovaných insektáriích.

Podzim přinese další dva velmi atraktivní výstavní programy – pro nadšence archeologie bude jistě zajímavá výstava s názvem Archeologie a detektory kovů, která bude k vidění od 9. listopadu až do 4. února 2024. Druhá výstava nesoucí název Kdo nemá kožucha, zima mu bude! předloží část bohatého sbírkového fondu Slováckého muzea v podobě kožíšků, lajblů, kacabají a kabaní doplněného o historické fotografie a reprodukce z cyklu Jože Uprky Kožuchy. Výstavu návštěvníci uvidí od 5. října do 28. ledna 2024.

Galerie Slováckého muzea připravuje výstavu Sport ve výtvarném umění (13. 7. – 1. 10. 2023), výstavu slovenské čtveřice s názvem Alojz a Tamara Klimovi & Vojtěch a Tamara Kolenčíkovi (rovněž 13. 7. – 1. 10. 2023). Od 2. listopadu do 11. února 2024 představíme tvorbu malíře Tomáše Měšťánka, Životním a nevyčerpatelným zdrojem inspirace byla pro něj byla sociální tematika, člověk a společnost, život na periférii, realita viděná z nekonvenčního úhlu. Všímal si projevů života, které některým lidem zůstanou vždy skryty – života tuláků, bezdomovců a žebráků na nárožích. Zachycoval atmosféru nasáklou vnitřním napětím drogami, lhostejností, okenou.

Mimo to muzeum přinese také několik doprovodných akcí vztahujících se k aktuálním výstavám, ale také samostatné pořady. Kompletní přehled akcí je vždy uveden na webových stránkách muzea a je průběžně novými akcemi doplňován.

Zdroj informací: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti/Ing. Petra Bubeníková

Zdroj všech fotografií: Tomáš Heřmánek/Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Více informací o dění ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti najdete zde na jeho webu.

Zajímavosti o expozici Národopisná expozice Slovácka najdete ZDE , informace o expozici Velká Morava jsou k vidění ZDE.

Další pozvánky a tipy na módní události naleznete v naší kategorii Módní události.