Cookie soubory používáme pro efektivnější fungování tohoto webu pro vás návštěvníky, ať už z řad podnikatelů, majitelů firem, zástupců firem, firemních zaměstnanců nebo módních fanoušků. Pokud jste zaklikli souhlasím, váš souhlas slouží k tomu, že můžeme lépe monitorovat vaše potřeby v souvislosti s tímto webem a analyzovat je pomocí Google Analytics a na základě výsledků analýzy prostředí webu přizpůsobit vám, návštěvníkům a komunikovat s vámi.

Správce vašich osobních údajů

Správcem osobních údajů je Sandra Friebová, Olšovec 7, 753 01 Hranice na Moravě, IČ 01937065, DIČ CZ9158196091, která provozuje webové stránky https://www.fashionindustrycz.cz. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou zpracovávány a za jakým účelem. Pečlivě vybírá rovněž partnery, kteří jí se zpracováním budou případně pomáhat.

Popis zpracovávaných údajů a důvod jejich zpracovávání

Vaše osobní údaje zpracováváme, proto, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah a komunikovat s vámi.

Konkrétní důvody zpracování jsou:

V případě, že jste naší/našim zákaznicí/zákazníkem, zpracováváme váš e – mail, zasíláme vám aktuální možnosti obchodní spolupráce, protože důvodně předpokládáme váš zájem o ně. Pokud jste provili zájem o newsletter, budeme vám jej zasílat.

Poskytování služeb, poskytování služeb na základě objednávky, obchodní smlouvy a vedení účetnictví

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete vy sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

– jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ, pracovní pozice

– kontaktní údaje

– fakturační údaje

– údaje o využívání našich služeb (typ služeb, které jste si zaplatili)

– dále případně také údaje související s poskytnutou službou

Osobní údaje, kontaktní, fakturační apod. nezbytně potřebujeme k účelu plnění smlouvy.

E-mailovou adresu potřebujeme, abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi.

Vedení účetnictví

Pokud si objednáte služby z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Přístup třetích osob k vašim osobním údajům

Vaše osobní údaje zpracovává převážně Sandra Friebová, a to pro účely evidence v souvislosti s účetnictvím a možností měření vašeho pohybu na webu https://www.fashionindustrycz.cz za použití Google Analytics, jejichž poskytovatelem je Google. Google Analytics měří, v jakém místě webu trávíte čas nejdéle, co se vás nejvíce zajímá apod.

V případě, že se rozhodne Sandra Friebová pro spolupráci s jinými subjekty, kteří by měli přijít do styku s vašimi osobními údaji, jsou pečlivě vybírání a jedná se např. o účetní, odborníky z oblasti IT, které lze počítat jako spolupracovníky Sandry Friebové, podílející se na fungování projektu Fashion Industry CZ.

Všichni zapojení spolupracovníci jsou povinni vaše osobní údaje chránit stejně jako my a zavázali se nám k tomu svým prohlášením nebo smlouvou.

Více o cookies

Během vašeho pohybu na webu https://www.fashionindustrycz.cz zaznamenáváme vaši IP adresu, dobu po kterou jste přítomni na tomto webu, odkud k nám přicházíte, zda například i od některého z našich affiliate partnerů. Používáme soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů.

Cookies používáme k následujícím účelům:

– fungování webových stránek

– měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,

– provoz affiliate programu,

– cílení reklamy, abychom vás neobtěžovali obsahem, který pro vás není zajímavý

Cookies dále zpracovávají:

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Předávání dat od vás mimo území Evropské Unie

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské Unii nebo v zemích, kde zajišťují odpovídající úroveň ochrany odvíjející se od rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

O svá data nemusíte mít obavy, náš web je chráněn pomocí protokolu https a dále jsou vaše údaje zabezpečeny v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů můžete využít některého z těchto práv:

– právo na informace o ochraně osobních údajů, které jsou obsahem tohoto dokumentu

– právo na přístup – můžete kdykoliv kontaktovat správce osobních údajů této stránky a požádat o informace, které vaše osobní údaje zpracovává a z jakého důvodu

– v případě, že se vás změní některý z vašich osobních údajů, máte právo kontaktovat správce osobních údajů tohoto webu a chtít změnu údajů či doplnění, které zpracovává

– omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování

– právo vznést námitku, domníváte – li se, že zpracováváme osobní údaje neoprávněně

– právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaše další právo je právo na výmaz (být zapomenut/a). Mrzelo by nás to, ale máte na to právo. V uvedeném případě mažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému dílčích zpracovatelů a záloh. Na provedení výmazu máme 30 dní. Existují však případy, kdy jsme vázáni povinností ze zákona, např. evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu zákonem stanovou. V takovém případě smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu bude informování e – mailem.

Odhlášení z odběru obchodních sdělení

Pokud jste naše/náš zákaznice/zákazník, zasílám vám e – maily na základě svého oprávněného zájmu. Pokud jste projevili zájem o newsletter a už o něj zájem nemáte, můžete nezájem kdykoliv projevit v e – mailu a odhlásit se z něj. V případě vašeho nezájmu o zasílání nabídek obchodní spolupráce  můžete napsat e – mail na adresu boss@fashionindustrycz.cz a chtít ukončení posílání těchto e – mailů.

Zachování mlčenlivosti

Máme povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Dovolujeme si vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Výše uvedené Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti a platnosti 30. 11. 2020.