Mezinárodní den mateřského jazyka byl včera, ale náš mateřský jazyk, ať už pocházíme odkudkoliv, je pro nás samotné a naše blízké aktuální téma celý náš život.

Náš mateřský jazyk má velký význam

Náš mateřský jazyk není jen řeč, která nás od narození, během dětství a v průběhu dospělosti provází v životě, ale je to i součást kultury, do nichž jsme se narodili. Buďme rádi za náš mateřský jazyk a buďme pyšní na něj stejně jako i na naše kořeny, původ. Z nich totiž vychází naše osobnost. Tu velmi ovlivňuje i naše okolí. Buďme šťastní za naše blízké, rodinu, blízkou i vzdálenější a přátele.

Pamatujme ale na to, že vše se vyvíjí. Vývoj má i každý jazyk. Například čeština, můj mateřský jazyk je velmi těžký a obsáhlý jazyk a v současnosti do něj vstupují anglicismy. Mnoho lidí si na toto ztěžuje, zvláště starší lidé. Vzpomeňme ale na minulost, kdy češtinu ovlivnily a vstupovali do ní i jiné jazyky, například němčina. A výrazy s původem v němčině mnohdy používáme dodnes.

Náš mateřská jazyk má velký význam

Náš mateřský jazyk má velký význam

Hodnota mateřského jazyku bez ohledu na velikost země, kde žijeme

Mnoho lidí se například česky – mám na mysli gramatiku, nechce učit a chce se učit angličtinu, protože je to světový jazyk, je praktická a relativně snadná. Což je jedna strana mince, bezesporu, významná, ale nezapomínejme na svůj mateřský jazyk.

Není výjimkou, že když je člověk mladý, chce co nejdál od místa, kde se narodil, chce poznávat svět a mnohdy kouzlo, význam a hodnotu místa, země, kde se narodil, pozná a pochopí až ve vyšším věku. Mnohdy mu ten jakýsi základ z dětství, řekněme, pomáhá celý život v různých situacích, zvláště pak, pokud jej rozvíjí.

Jaký je váš mateřský jazyk?

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com

Další články lifestylového typu zaměřené na různá témata najdete v naší kategorii blog. V Česku máme Ústav pro jazyk český, který se, jak je z jeho názvu patrné, zabývá právě českým jazykem. Navštivte jeho web, pokud máte v souvislosti s češtinou nějakou nejasnost.