Existuje mnoho speciálních dnů pro každého z nás, z osobního pohledu, ale pak jsou i takové, které mají výrazný význam také pro další osoby, řekněme velké množství různých lidí. Jedním takovým jsou dny věnované zmínce o nějakém tématu. Já si dovolím připomenout v tomto článku, že 11. března bude Evropský den mozku.

Mozek je velmi důležitým orgánem, nejen pro nás lidi, ale také pro další savce, například naše zvířecí čtyřnohé kamarády, mezi které patří psi, kočky, ale i další zvířata. Uvádím sousloví další zvířata, protože vím, že jsou lidé, kteří mají doma nejrůznější zvířecí přátele.

Evropský den mozku – zajímavosti o mozku nejen pro podnikatele.

Tento článek jsem sice psala já, ale významně se na něm podílela moje úžasná kamarádka, studentka 2. ročníku Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Zmíněná medička byla potěšená, že mě zajímá téma mozku a chci zajímavosti o něm šířit dál, pro vás, návštěvníky a čtenáře informačního webu o módě Fashion Industry CZ. S radostí přijala moji žádost o pomoc.

Svojí kamarádce jsem moc vděčná za pomoc s tímto článkem, považovala jsem za samozřejmost zmínit i její jméno a příjmení, ale ona nepatří k lidem, kteří se nějak výrazně veřejně prezentují, a tudíž o to nestála a já jsem se rozhodla toto respektovat. Důležité je jistě podotknout, že informace moje kamarádka čerpala z odborné literatury, kterou má k dispozici při svém studiu medicíny.

Mozek bude zmiňován nejen z důvodu blížícího se termínu dne Evropského dne mozku, ale také z pohledu odborného, lékařského a částečně psychologického, a to vše se zapojením a zmíněním zajímavostí, které ocení nejen podnikatelé v módním průmyslu.

Evropský den mozku – zajímavosti o mozku nejen pro podnikatele.

Zajímavosti o mozku           

Na mozek se v tom článku, zde na informačním webu o módě Fashion Industry budeme dívat převážně jako na orgán v souvislosti s tím, že jej mají lidé.

Věděli jste, že mozek průměrného dospělého člověka váží zhruba 1 300 gramů? Další zajímavostí je, obecně se tvrdí, že používáme pouze 10 procent své mozkové kapacity, ale nejnovější poznatky toto nepotvrzují. Inteligence se neodvíjí od využívání kapacity mozku. Mozek lze stále rozvíjet. Když se v nějaké činnosti rozhodneme zdokonalovat, obvykle to má za následek to, že úroveň jiné dovednosti se sníží.

Když mozku chybí tekutina, aneb tzv. pocit těžké hlavy

Velmi zásadní je připomenout, že naše lidské tělo je složeno cca z 55 – 60 procent vody a toto se odvíjí od toho, jaký máme podíl tukové a svalové tkáně, s tím, že ženy mají vody o 5 procent méně než muži a mají vyšší zastoupení tukové tkáně, např. v oblasti poprsí. Tento fakt je daný odlišnou tělesnou konstrukcí žen od mužů.

Za normálních okolností v podstatě mozek plave v tekutině zvané mozkomíšní mok. Pokud ovšem například sedíme celý den u počítače, dáme si kávu, někteří z nás i více šálků kávy a dále pracujeme a hodně u toho přemýšlíme, nedoplňujeme tekutiny, případně je i vyšší teplota v místnosti, jsme dehydrovaní, a to se podepíše také na úbytku množství našeho mozkomíšního moku.

Večer máme jako definitivní následek bolest hlavy, pocit tzv. těžké hlavy, který lze popsat jako úbytek mozkomíšního moku s tím, že mozek nemá dostatek tekutiny, v níž se obvykle nachází a potřebuje ji pro jeho správné fungování. Mozkomíšní mok je možné považovat za jakýsi tlumič, který jej chrání proti otřesům apod.

Mozkomíšního moku má průměrná dospělá osoba zhruba 150 ml a denně se jej 500 ml vytvoří, což tedy znamená, že se obměňuje 3 x denně.

Evropský den mozku – zajímavosti o mozku nejen pro podnikatele.

Schopnost člověka vnímat barvy

Lidské oko je schopno vnímat třemi typy buněk pouze 3 barvy, a to zelenou, modrou a červenou barvu. Funguje to tak, že buňky buď odrážejí, nebo pohlcují určitý druh světla. Mozek zpracovává pouze ty barvy, které buňky odráží. Ty, které to pohltí, nezpracovává.

Některé světlo nevidíme, protože je mimo vlnové délky, které je člověk schopen vnímat. Teplo je také světlo, ale člověk jej nevidí právě proto, že je mimo vlnové délky, které je člověk schopen svým zrakem vnímat.

Jak jsou na tom naši čtyřnozí chlupatí mazlíčci, psi? Naši chlupatí psí přátelé vidí pouze žlutou a červenou barvu, ostatní barvy ne.

Evropský den mozku – zajímavosti o mozku nejen pro podnikatele.

Muži a ženy mají jiný pohled na svět

Je to dáno jejich fyziologickým odlišením již od přírody. Člověk má 10 vrstev sítnice. Ale muž, na rozdíl od ženy má ty vrstvy silnější, tudíž následkem může horší průchod světla a odráží jej méně, k jeho oku se nedostane tolik vjemů, jako k oku ženy. Díky odlišnosti oka oproti ženě muž vidí lépe di dálky. Muži dále nemají vyvinuté periferní vidění do takové míry jako ženy.

Příkladem je žena a muž na jednom místě spolu s tím, že muž vidí červený svetr a nevěnuje se detailům, žena vidí rovnou více detailů, vidí svetr z širšího pohledu i včetně vzoru apod.

Evropský den mozku – zajímavosti o mozku nejen pro podnikatele.

Mozek – pravá a levá hemisféra

Mozek je tvořen 2 hemisférami, jakýmisi polokoulemi, a to levou a pravou. Praváci mají dominantní levou hemisféru a leváci to mají přesně naopak. Všeobecně literatura tvrdí, že leváci umí snadněji využít obě hemisféry. Levá hemisféra zastupuje logické myšlení a pravá tvůrčí činnost. Zhruba lze říci, že praváci jsou praktiční lidé a leváci jsou umělci.

Kam se řadíte vy, sedí to i na vás?

Zdroj fotografií: pixabay.com