Praha – již jsou známí vítězové národního kola soutěže o nejlepší statistický plakát, vyhlásila je porota, která se byla složená ze zástupců Českého statistického úřadu a Vysoké školy ekonomické v Praze. Zmíněný úřad a vysoká škola soutěž v České republice organizují. Nejlepší plakáty budou Českou republiku reprezentovat v mezinárodním kole soutěze.

Podrobnosti o letošním ročníku soutězě o nejlepší statistický plakát

Pro letošní ročník tradiční celosvětové soutěže byla stanovena tři témata, a to životní prostředí, biologie a udržitelný rozvoj. Soutěž je určena pro 2-5členné týmy žáků druhého stupně základních škol, studenty středních škol a bakalářských programů vysokých škol.

Výsledky mezinárodního kola soutěže budou vyhlášeny v červenci letošního roku v nizozemském Haagu v rámci 63. světového statistického kongresu Mezinárodního statistického institutu.

Přehled vítězů národního kola soutěžě o nejlepší statistický plakát

V kategorii základních škol zvítězil plakát Pranostiky zaslaný týmem základní školy Litomyšl. Na druhém a třetím místě se umístily plakáty Třídění odpadu z dílny ŽS Glowackého v Praze 8 a Problémy lesa a pralesa od autorů z Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích.

V kategorii středních škol jako nejlepší porota vyhodnotila plakát Životní prostředí zaslaný středním odborným učilištěm Na Veselí 51 v Praze 4. Na druhém místě se umístil plakát Budoucnost bez ledovců? vypracovaný žáky SŠ Brno, Charlubova a třetí příčku obsadil plakát Životní prostředí v Česku a Evropě zaslaný opět Gymnáziem Dr. Emila Holuba.

V kategorii vysokých škol porota vítěze nevybrala.

Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu, informuje:

Soutěž o nejlepší statistický plakát se koná po celém světě a jejím hlavním smyslem je podporovat a rozvíjet statistickou gramotnost. Právě znalost, jak s daty správně pracovat a jak je chápat a vyhodnocovat, je v dnešní rychle rozvíjející se době jednou z klíčových dovedností“.

Pandemie koronoviru se na kvalitě plakátů ani na velikosti účasti nepodepsala

Letošního národního kola soutěže o nejlepší statistický plakát se zúčastnilo 171 týmů celkem 482 žáků z 20 škol. Do soutěže účastníci zaslali 23 plakátů, z toho 10 v kategorii základních škol, 12 v kategorii středních škol a 1 v kategorii vysokých škol.

„Přestože byl letošní ročník poznamenán nepříznivou pandemickou situací, měla porota z čeho vybírat. Je velmi potěšující, že účastníci soutěže zvládli plakáty kvalitně připravit i v době omezeného osobního kontaktu a dokázali se s touto skutečností vypořádat,“ říká národní koordinátor soutěže a děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze Jakub Fischer.

Zdroj informací a podrobnosti: https://www.czso.cz/csu/czso/zname-nejlepsi-statisticky-plakat-roku

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com