Česká obchodní inspekce (ČOI) vyhodnotila kontroly zaměřené na dodržování právních předpisů při nabídce a prodeji zboží přes internet, které uskutečnila v průběhu roku 2020. Celkem provedla 1 144 kontrol a porušení zákonů zjistila u 809 z nich, což je 70,7 %. 

„Výsledky kontrol za rok 2020 opět potvrdily, že oblast internetového prodeje patří k těm formám obchodování, při kterých ve velké míře dochází k porušování spotřebitelské legislativy. Obchodníci často používají nekalé a klamavé obchodní praktiky a neinformují spotřebitele o podmínkách a uplatnění reklamace,“ říká k výsledkům kontrol ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Cílem provedených kontrol e – shopů bylo ověřit dodržování povinností vyplývajících prodávajícím zejména ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ale i dalších právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce (ČOI). Nedostatky byly zjištěny při 809 kontrolách, což představuje 70,7 % z celkového počtu provedených kontrol.

Zvýšený zájem o nakupování online, tedy v internetových obchodech

ČOI v uplynulém roce reagovala také na zvýšený zájem spotřebitelů o elektronické obchodování, který byl z části ovlivněn mimořádnou situací způsobenou šířením nemoci COVID-19. Značná část kamenných provozoven byla totiž uzavřena, proto někteří prodejci na tuto skutečnost reagovali přenesením své obchodní činnosti do nových internetových obchodů.

Se zájmem o nákup přes  internet narostlo také množství spotřebitelských podnětů, které se týkaly především reklamací, odstoupení od smlouvy a dále kvality výrobků, resp. dodání výrobků v jiné než očekávaní kvalitě.

Česká obchodní inspekce odhalila při kontrolách e – shopů různé nedostatky

Nedostatky, které byly zjištěny při kontrolách internetových obchodů, spočívaly zejména v neuvedení důležitých informací nezbytných pro odstoupení od kupní smlouvy. Dále také neinformování o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

Internetoví prodejci také v mnoha případech neinformovali o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. U některých e-shopů chyběly řádné informace o výrobcích z hlediska jejich deklarovaných vlastností a doporučených způsobů bezpečného použití. Velmi často se jedná o tytéž internetové obchody, které ČOI již v minulosti kontrolovala a u nichž zjistila, že zákonem stanovené povinnosti nedodržují.

ČOI v rámci cílení kontrol využívá vlastní monitoring e-shopů, v rámci kterého jsou ke kontrole vybíráni prodávající, jejichž webové stránky vykazují znaky možného porušování právních předpisů, ale i četné podněty spotřebitelů.

ČOI rozšířila seznam rizikových webů

Česká obchodní inspekce v roce 2020 přidala na seznam rizikových webů každý den jednu novou internetovou stránku (celkem 366), před kterou spotřebitele varuje především z důvodu nedodržování některých zákonných povinností a obtížné vymahatelnosti spotřebitelských práv.

Více informací naleznete zde na tomto odkazu: www.rizikove.cz

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce (ČOI) na základě zjištěných porušení právních předpisů ve sledovaném období pravomocně uložila celkem 637 pokut v hodnotě 5 324 300 Kč.

Jednou z pokutovaných firem je Youuu s.r.o., provozující e – shop rajpradla.cz. Tato společnost prodávala zboží, následně se dopustila porušení zákona tím, že opakovaně nekomunikovala s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů ČOI (spotřebitelé se opakovaně obraceli na mimosoudní řešení sporů s tím, že jim uhrazené zboží nebylo dodáno); přestože následně bylo společností přislíbeno vrácení peněz, ani do dne podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu ze strany spotřebitele k němu nedošlo.

Dále společnost neumožnila z důvodů místa bydliště spotřebiteli provést objednávku na svých internetových stránkách www.rajpradla.sk. Jedná se o tzv. geoblocking (4. července 2019 podepsal prezident novelu zákona o ochraně spotřebitele, která reaguje na nové evropské nařízení zakazující blokování nákupů podle země kupujícího. Vládní předloha upravuje zákon tak, aby odpovídal požadavkům unijního nařízení.

Jejím cílem je zajistit, aby spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, nebyli diskriminováni, pokud jde o přístup ke zboží či službám, cenu, podmínky prodeje či platební podmínky. Výjimkou jsou případy, kdy je to opodstatněno z důvodů, jako je DPH, nebo určité právní předpisy na ochranu veřejného zájmu).

Zdroj informací a podrobnosti: https://www.coi.cz/vice-nez-70-kontrolovanych-e-shopu-v-roce-2020-porusilo-zakon/

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com