Výzkum Asociace pro elektronickou komunikaci (APEK) jsou ochotni obětovat svůj komfort ve prospěch ekologie e – shopů.

Sektor e-commerce v České republice hraje každoročně stále významnější roli, v souvislosti s omezeními, které přinesla pandemie COVID-19 v některých spotřebitelských oblastech v zásadě klíčovou. V roce 2020 se podíl on-line prodejů na českém maloobchodě vyšplhal na 16,2 % a lze očekávat, že i nadále poroste. I proto je stále více kladen důraz na ekologický dopad, který může e-commerce významně ovlivnit.

Udržitelnost včetně cirkulární ekonomiky rezonuje v Evropě i přímo v České republice stále více. A také české e-shopy se nyní věnují tomu, jak poskytovat služby, které by měly co nejmenší negativní dopad na životní prostředí. Velmi důležité pro další vývoj bude ale také chování spotřebitelů. Proto jsme v rámci našeho výzkumu zjišťovali, nakolik jsou připraveni si v zájmu ekologie například snížit svůj uživatelský komfort,“ vysvětluje výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Na „zelené“ otázky odpovídalo více než 1000 respondentů v rámci panelového výzkumu agentury Nielsen Admosphere.

Zákazníci jsou ochotni obětovat svůj komfort ve prospěch ekologie e - shopů

Skutečnosti plynoucí z výsledků výzkumu

Z výsledků vyplynulo, že v současné době je ekologický přístup při výběru e-shopu zásadním faktorem pro 5,3 % nakupujících. Dalších 20,2 % vnímá kroky internetového obchodu pro udržitelnost jako jeden z bodů při svém rozhodování. Z dalších odpovědí je ale zřejmé, že vývoj bude mít do budoucna významně stoupající trend.

Zeptali jsme se zákazníků, zda by byli ochotni se vzdát části svého komfortu při dodání zboží, pokud by to současně znamenalo podporu ekologičtějšího internetového obchodu. 67,9 %  potvrdilo, že jsou alespoň částečně připraveni takto udržitelnější přístup podpořit,“ uvádí Jan Vetyška.

Je zřejmé, že především v oblasti doručování a také využití obalových materiálů je prostor pro první zlepšení. „Jak vyplývá ze zahraničních studií, jen využívání tzv. pick-up pointů pro polovinu ze všech dodávek může snížit emice CO2 o 17 %. Z toho pohledu je rostoucí popularita osobních odběrů krok správným směrem, i když dosud je za ním spíše volba většího pohodlí ve výběru času odběru zboží ze strany spotřebitelů, než ekologický záměr,“ dodává Vetyška.

Zákazníci jsou ochotni obětovat svůj komfort ve prospěch ekologie e - shopů

České internetové obchody (e – shopy) se tématem udržitelnosti zabývají stále více

Provozovatelé e-shopů hledají nejprve nejvhodnější způsoby, jak kombinovat ekologický a ekonomický přístup. Jak v praxi ukazují, začít se dá od překvapivě jednoduchých věcí. Jedná se například o čistě elektronickou komunikaci a dokumentaci nebo úpravu prostředí ve skladech. Obchodníci se snaží o co nejefektivnější využití obalových materiálů nebo výplní balíků, ale také o zavádění vratných obalů,“ hodnotí současnou aktivitu e-shopů Jan Vetyška.

Je zřejmé, že v první fázi jsou nejlepší možnosti pro zlepšení ve velkých městech. E-shopy v nich díky vhodnějším podmínkám začínají v případě své vlastní dopravy k zákazníkům využívat vozů na plyn nebo elektromobilů, testují dokonce elektrokola,“ shrnuje Jan Vetyška. V tuto chvíli navíc lze na českém e-commerce trhu narazit na obchody, které se přímo specializují na „zelené“ zboží a jeho prodej v souladu s cílem dosáhnout maximální ekologické udržitelnosti ve všech krocích od výroby až po dodání.

Zákazníci jsou ochotni obětovat svůj komfort ve prospěch ekologie e - shopů

Dopravci hledají udržitelnější cestu

Dopravci, kteří agregují dodávky (nejen) z různých e-shopů, v současné době hledají ty nejvhodnější cesty, po kterých se ke snižování CO2 a udržitelnosti vydat. V následujících letech tak můžeme čekat rozšíření aut na elektro, plynový anebo vodíkový pohon.

Je potřeba zmínit několik ale, na která zatím dopravci při objemu dodávek naráží. Infrastruktura pro elektromobily není v současnosti pro jejich účely dostatečná, a to ani ve městech, kam budou elektrododávky mířit v první fázi primárně. Kvůli nedostatečné dobíjecí kapacitě, ale také malé výdrži baterií, tak nyní nelze pokrývat dodávání zboží novými cestami ve větším rozsahu. Na druhou stranu je zjevné, že ekologie je i pro logistické společnosti důležitým tématem a vývoj může za vhodných podmínek nabrat nový směr v následujících třech až pěti letech,“ doplňuje Jan Vetyška.

Zákazníci jsou ochotní připlatit si za udržitelné chování e – shopu (internetového obchodu)

A jak je to s ochotou si za udržitelné chování e-shopu či služby připlatit? 7,6 % respondentů výzkumu zvolilo ve své odpovědi variantu „určitě ano“. Dalších 35,9 % se k nim pak připojilo ve variantě „spíše ano“. Peníze navíc naopak odmítá vydat 16,8 % nakupujících.  Největší ochotu investovat do ekologických služeb projevili zákazníci ve věku 25 až 34 let. Naopak nejmenší chuť si připlatit za udržitelnější přístup mají spotřebitelé ve věku 55+.

Zákazníci jsou ochotni obětovat svůj komfort ve prospěch ekologie e - shopů

Je zjevné, že každý z nás bude v nejbližší budoucnosti muset řešit kroky směrem k ekologičtějšímu chování. E-commerce jako dynamický leader změn hledá již nyní cesty, jak situaci zlepšit. Probíhají první testy obalových materiálů na opakované použití stejně jako optimalizace logistiky. Téma udržitelnosti mezi e-shopy i dopravci jednoznačně rezonuje,“ uzavírá Jan Vetyška.

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je sdružením více než 580 firem, podnikatelů a odborníků
v oboru elektronického obchodu. Cílem Asociace je soustavně podporovat rozvoj elektronického obchodování v České republice. Více informací na www.apek.cz.

Zdroj informací: Asociace pro elektronickou komunikaci (APEK)

Zdroj všech fotografií v tomto článku: pixabay.com