Již čtvrt roku platí přísnější pravidla pro on-line platby. Internetové obchody přechod zvládají úspěšně.

Od ledna letošního roku platí upravená pravidla pro platby, které zákazníci provádí prostřednictvím internetu. Silné ověření klienta, které bylo do české legislativy transponováno ze směrnice známé pod zkratkou PSD2 a jehož konkrétní pravidla upřesnila EBA (Evropský orgán pro bankovnictví), je tedy při on-line úhradách vyžadováno téměř čtvrt roku. Jak vyplývá z výzkumů Asociace pro elektronickou komerci (APEK), komplikace přes veškeré obavy nastaly minimální.

APEK ověřoval zkušenosti s platbami za nákup na internetu (on-line) jak mezi spotřebiteli, tak i mezi obchodníky

Drtivá většina e-shopů využívá pro příjem on-line úhrad některou z platebních bran, které na českém trhu působí. Ve spolupráci s nimi pak provozovatelé udělali nezbytné změny. Velká část internetových obchodů ale změny nemusela dělat žádné,“ uvádí výkonný ředitel APEK Jan Vetyška a dodává„Pokud se týká praktických dopadů, zvýšený počet zamítnutých plateb zaznamenala asi čtvrtina dotazovaných e-shopů.

Na pohled spotřebitelů se APEK ptal prostřednictvím agentury Nielsen Admosphere na reprezentativním vzorku 1000 osob. Jak vyplývá z výsledků, o tom, že ke změnám v oblasti on-line plateb došlo, mělo povědomí 65 % respondentů. „Z našeho pohledu je to poměrně vysoké číslo, i když konkrétnější představu o novinkách mělo již jen necelých 28 % účastníků výzkumu. Domníváme se, že v tomto směru mohla být edukace ze strany příslušných orgánů vyšší,“ hodnotí Jan Vetyška.

Že je něco jinak při samotné platbě, s tím se zatím setkalo 37 % internetových zákazníků.

Komplikace s platbou na jedné straně a z toho důvodu pokles konverze na straně druhé

To byly hlavní obavy zástupců e-commerce před zavedením těchto přísnějších opatření, která si kladou za cíl větší ochranu proti rizikům souvisejícím s platbami na internetu.

Významnější snížení konverze, tedy počtu dokončených nákupů, zatím drtivá většina obchodníků naštěstí nezaznamenala. Uvidíme, co přinesou další měsíce a lepší prostor pro vyhodnocení situace. I nadále se domníváme, že on-line nakupování v ČR bylo a je velmi bezpečné a větší nároky na ověření plateb jsou spíše nepříjemné pro zákazníky,“ říká Jan Vetyška.

A kolik zákazníků se letos setkalo s komplikacemi při platbě na internetu?Z našeho výzkumu vyplývá, že lehce přes 15 %. To samozřejmě neznamená patnáct procent transakcí. Jsme každopádně přesvědčení, že v průběhu roku dojde ke stabilizaci a problémy s platbami budou už jen ty tradiční – nízký limit pro internetové nákupy na kartě či nedostatečné finanční prostředky na účtu,“ uzavírá Jan Vetyška.

Zdroj informací: APEK – Asociace pro elektronickou komunikaci

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com