Přinášíme informace o maloobchodu v březnu 2021, které jsme získali na webu Českého statistického úřadu.

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v březnu zvýšily reálně o 5,0 %, bez očištění o 6,6 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 1,6 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy snížily v březnu reálně o 1,6 %, v tom za potraviny klesly o 0,5 %, za nepotravinářské zboží o 1,2 % a za pohonné hmoty o 7,5 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 5,0 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 12,1 %, naopak za potraviny klesly o 0,5 % a za pohonné hmoty o 3,5 %. V březnu 2021 bylo o jeden pracovní den více než v březnu 2020.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 6,6 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 14,3 % a za potraviny o 0,4 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 2,2 %.

Březnové výsledky ovlivnila opatření proti šíření koronaviru, kvůli kterým byla v letošním březnu, ale i ve druhé polovině loňského března, řada prodejen některých sortimentů nepotravinářského zboží uzavřena nebo měla omezený provoz. Spotřebitelé v průběhu pandemie více využívali možnosti nakoupit zboží prostřednictvím internetu.

Internetové obchody2) zaznamenaly meziroční růst tržeb o 36,2 %. Růst tržeb vykázaly také specializované prodejny s výrobky pro domácnost (o 18,8 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 10,8 %), s počítačovým a komunikačním zařízením (o 10,3 %) a s kosmetickými a toaletními výrobky (o 2,1 %).

Naopak pokles tržeb pokračoval v prodejnách s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 4,6 %) a s oděvy a obuví (o 39,4 %). Nespecializované prodejny s převahou potravin realizovaly tržby vyšší o 0,6 %, naopak specializovaným prodejnám s potravinami se tržby snížily o 3,1 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,1 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami farmaceutického a zdravotnického zboží, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, výrobků pro domácnost, oděvů a obuvi, pohonných hmot a potravin. Naopak klesly ceny kosmetických a toaletních výrobků a počítačového a komunikačního zařízení.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) klesly reálně meziměsíčně o 2,5 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 25,7 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 30,1 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se zvýšily o 31,7 % a za opravy motorových vozidel o 24,0 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici zde: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

Za celé 1. čtvrtletí 2021 se v maloobchodě kromě motorových vozidel1) tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně snížily o 1,3 %, bez očištění klesly o 2,6 % (v 1. čtvrtletí 2021 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně).

Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží klesly meziročně o 1,3 %, potravin o 2,2 % a pohonných hmot o 9,2 %. Za prodej a opravy motorových vozidel3) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně zvýšily o 8,0 %, bez očištění o 6,5 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly meziročně o 7,7 % a za opravy motorových vozidel o 1,7 %.

Zdroj informací a další zajímavosti: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/maloobchod-brezen-2021

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com