Praha – Česká obchodní inspekce (ČOI) se v minulém roce zaměřila na dodržování povinností, vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady, které řeší neoprávněné zeměpisné blokování a další formy diskriminace založené na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu. A jaké jsou výsledky kontrol geoblockingu za rok 2020? ČOI v této oblasti provedla celkem 14 kontrol a porušení tohoto nařízení zjistila ve 3 případech.

Co bylo obsahem kontrol geoblockingu a jaký je význam tohoto pojmu?

Česká obchodní inspekce v termínu od 20. července do 31. prosince 2020 uskutečnila 14 kontrol, při kterých se zaměřila na dodržování povinností, které obchodníkům vyplývají z nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. 2. 2018, o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu (tzv. geoblocking).

Porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady zjistili inspektoři ve 3 případech, kdy v 1 případě došlo k podezření na porušení dodržování článku 3 nařízení (EU) 2018/302, týkajícího se zákazu blokování nebo omezení přístupu k on-line rozhraní/zákaz přesměrování bez souhlasu zákazníka, v 1 případě došlo k podezření na porušení dodržování článku 4 nařízení (EU) 2018/302, týkajícího se zákazu uplatňování odlišných všeobecných podmínek pro přístup ke zboží a službám a v 1 případě došlo k podezření na porušení dodržování článku 5 nařízení (EU) 2018/302, které se týká zákazu uplatňování odlišných podmínek pro platební transakce realizované platebními prostředky.

Další porušení právních předpisů

V rámci této kontrolní akce prověřovala Česká obchodní inspekce (ČOI) i plnění dalších právních předpisů. Porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele bylo prokázáno celkem ve 3 případech.

Ve 2 případech prodávající řádně neinformovali spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13) a v 1 případě prodávající neinformoval spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1).

Celkový počet porušení právních předpisů byl zjištěn ve 4 případech, tj. 28,6 %.

Kontrolní činnost ČOI byla významnou měrou ovlivněna epidemiologickou situací a s ní souvisejícími opatřeními vlády ČR, které měly v roce 2020 vliv na poměrně nízký počet provedených kontrol. Vzhledem k tomu, že se jedná o nové povinnosti prodávajících, bude obdobná kontrolní akce probíhat i v roce 2021.

Novela zákona o ochraně spotřebitele

Dne 4. července 2019 podepsal prezident ČR novelu zákona o ochraně spotřebitele, která reaguje na nové evropské nařízení zakazující blokování nákupů podle země kupujícího.

Vládní předloha upravuje zákon tak, aby odpovídal požadavkům unijního nařízení. Jejím cílem je zajistit, aby spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, nebyli diskriminováni, pokud jde o přístup ke zboží či službám, cenu, podmínky prodeje či platební podmínky. Výjimkou jsou případy, kdy je to opodstatněno z důvodů, jako je DPH nebo určité právní předpisy na ochranu veřejného zájmu.

Zdroj informací: Česká obchodní inspekce (ČOI)

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com