Portugalsko ekonomicky výrazně posiluje

V posledním desetiletí dosáhlo Portugalsko rychlého hospodářského růstu. Vládní reformy, politická stabilita a závazek k udržitelnosti přiblížily Portugalsko evropským zemím s lepšími ekonomickými výsledky. Portugalská ekonomika překvapila, a to nejen analytiky. Byl to dokonce španělský deník El Confidencial, který nedávno zveřejnil zprávu o dobrém portugalském pokroku dosaženém v posledních letech. Zatímco některé jihoevropské země udělaly z ekonomického hlediska malý pokrok, Portugalsko v postkrizovém hospodářském řízení vyniká.

Portugalsko po krizi v letech 2010–2015 zavedlo řadu ekonomických reforem, které postupně vedly ke stabilizaci portugalského dluhu, který byl spolu s Řeckem na pokraji kolapsu, a nyní se pohybuje na nižší úrovni než v Itálii nebo Španělsku. To znamená, že v roce 2023 bude Portugalsko platit za sebe méně než tyto dvě země. I pokud jde o veřejný dluh, španělský veřejný dluh vzrostl na konci června 2023 podle údajů zveřejněných Bankou Španělska (Banco de España) na 113,25 % HDP, zatímco poměr portugalského dluhu klesl na 111,2 % HDP.

Dalším aspektem, kde se Portugalsko stalo dobrým příkladem, je vysoká úroveň čerpání peněz z fondů Evropské unie. Mezi lety 2014 a 2020 činila míra čerpání 92 %, což je výrazně nad evropským průměrem 76 %, v Itálii 62 % a ve Španělsku 57 %. Podle analytiků vysvětluje aktuální dobrý výkon portugalské ekonomiky to, že se země poučila z chyb, které způsobily finanční krizi, a provedla zásadní vnitřní úpravu, aby omezila mzdy a zvýšila svou konkurenceschopnost.

Ale zároveň s tím, jak si „utáhla opasek“, schválila také důležité reformy ke zlepšení svého růstového potenciálu, od změn pracovněprávních předpisů, přes zlepšení efektivity veřejných výdajů ke stimulaci soukromých investic. V rámci reformy trhu práce došlo k větší flexibilitě podniků, lepšímu přizpůsobení odpracované doby a ke zlepšení vývoje na trhu práce, což způsobilo nižší nezaměstnanost a zpružnilo trh práce.

Portugalsko má nejvyšší ekonomický růst mezi zeměmi eurozóny

Od roku 2013 portugalská ekonomika vzrostla o něco málo přes 20 %. Země položila základy pro rychlé zotavení po pandemii covidu-19, a to díky přitažlivosti zahraničních investic, domácí poptávce a přitažlivosti zahraničního sektoru. Není proto divu, že Portugalsko je nyní zemí mezi zeměmi eurozóny, která rostla nejvíce od roku 2019, a to s téměř 6% nárůstem.

Jeho ekonomický pokrok se vrací do portugalských rodin prostřednictvím lepších mezd, což umožňuje rychlý růst domácí poptávky. Od roku 2013 vzrostla soukromá spotřeba o 21 %, což je téměř dvojnásobek toho, co bylo zaznamenáno ve Španělsku. António Costa, předseda vlády Portugalska, dokonce prohlásil, že i když evropská ekonomika rostla, portugalská ekonomika rostla ještě více než evropská. Portugalsko snížilo náskok Německa o 3,6 %; Francie o 2,8 % a Španělska o 7,1 %. Jinými slovy, Portugalsko se z ekonomického hlediska přiblížilo nejvyspělejším evropským zemím.

Země láká zahraniční investory

Vedle výše uvedeného sehrály důležitou roli i přímé zahraniční investice (FDI). V roce 2022 se Portugalsko stalo skutečným magnetem. Země nikdy nepřilákala tolik zahraničních podnikatelských projektů s celkovým počtem 248 jako v roce 2022, což navíc představuje téměř 22 tisíc potenciálních pracovních míst. Ve srovnání s rokem 2021 to znamenalo nárůst o 24 %.

Portugalsko se stalo 6. zemí v Evropské unii s nejvyšším počtem projektů FDI. Byla dokonce 3. zemí s nejvyšším růstem počtu zahraničních investic. Kromě odvětví, která v Portugalsku tradičně přitahují zájem zahraničních investorů, jako je cestovní ruch a nemovitosti, digitální ekonomika a informační technologie, nabyly na významu také odvětví obnovitelné energie a stavebnictví a investoři mají větší očekávání růstu v příštích letech.

Proto je Portugalsko stále více volbou pro život a podnikání. Dnes má jedno z nejživějších podnikatelských prostředí, které je výsledkem úsilí věnovaného na kvalifikaci lidských zdrojů, budování infrastruktury či technologií, což poskytuje obrovské příležitosti pro ty, kteří chtějí založit nové podniky nebo do nich investovat. Atraktivita Portugalska nadále spočívá i ve faktorech jako je kvalita života, přívětivé klima, pokrytí dopravní, telekomunikační a energetické infrastruktury, klima sociální stability či dostupnost kvalifikované pracovní síly.

Portugalsko vystupující ze stínu Španělska jako příležitost pro české firmy

Aby Portugalsko posílilo svou atraktivitu, musí pokračovat ve stimulaci růstu ve strategických odvětvích a zaměřit se na podporu udržitelnosti, inovací a talentů a současně podporovat atraktivní daňový systém pro přímé zahraniční investice. Závazek k rozpočtové stabilitě je zárukou pro zahraniční investory, protože snižuje riziko zvýšení daní nebo snížení pomoci v bezprostřední budoucnosti. Navíc Portugalsko je na předním místě v oblasti kontroly korupce či efektivity veřejného sektoru a téměř se vyrovná Španělsku v kvalitě regulace.

Může být tedy skutečně zajímavé srovnat ekonomické ukazatele zemí jižní Evropy. Ukazuje se totiž, že byť je Portugalsko často středoevropskou optikou vnímáno jako vzdálená země, navíc někdy schovaná ve stínu Španělska, může se i pro české exportní firmy stát atraktivní destinací pro zajímavé obchodní příležitosti.

Zdroj informací a podrobnosti naleznete ZDE.

Pokračujte ve čtení článků ekonomického typu v naší kategorii B2B novinky.
Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com