6. díl seriálu článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl – Muzeum regionu Valašsko

Letní prázdniny, čas výletů a dovolených, jsou zde. Jak jsme již avizovali, připravili jsme si pro vás seriál článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl. Tento náš seriál je vlastně už druhá řada seriálu článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl, protože v loňském roce 2022, také v období léta, jste si mohli užít první řadu seriálu článků, která měla 10 dílů.

Vítejte u našeho šestého dílu druhé řady seriálu článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl. Dnes budeme pozornost věnovat Muzeu regionu Valašsko. Přijměte tento článek jako pozvání do Muzea regionu Valašsko, kam jen tak v létě můžete vyrazit, případně si o tento tip na výlet rozšířit svoji dovolenou.

Navštivte Muzeum regionu Valašsko, Zámek Vsetín

Navštivte Muzeum regionu Valašsko, Zámek Vsetín

Navštivte Muzeum regionu Valašsko

Muzeum regionu Valašsko vzniklo v roce 1964 sloučením trojice menších muzeí ve Valašském Meziříčí, Vsetíně a Kelči. Pod jeho správu spadá pětice objektů zámek Vsetín, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí, zámek Lešná u Valašského Meziříčí a od roku 2005 i Hvězdárna Vsetín.

V jednotlivých pobočkách můžete navštívit zajímavé výstavy a stálé expozice, které odhalují to nejzajímavější z bohatých sbírek muzea, včetně některých unikátních exponátů z oblasti odívání.

Ukázka dobového oblečení - hrabata Kinských na zámku Lešná

Ukázka dobového oblečení – hrabata Kinských na zámku Lešná

Muzeum organizuje i nejrůznější akce a programy věnované hlavně lidovým zvykům, tradičním obdobím a významným etapám historie Valašska.

K hlavním lákadlům zámku Vsetín patří vyhlídka z 60 m vysoké věže, zámek Kinských se může pochlubit moderní multimediální expozicí a zámek Lešná u Valašského Meziříčí jako jediný nabízí i okruh historickými interiéry a k nim i jeden z nejvzácnějších parků na Moravě.

Muzeum regionu Valašsko nabízí možnost navštívit různé objekty i prostory a stejně tak i park

Muzeum regionu Valašsko nabízí možnost navštívit různé objekty i prostory a stejně tak i park

Hvězdárna pořádá pravidelné exkurze a různá astronomická pozorování. Hodně populární je i její mobilní planetárium. Letos v květnu muzeum otevřelo po šesti letech veřejnosti nově revitalizovaný areál kostela Nejsvětější Trojice. Uvnitř objektu si můžete prohlédnout unikátní expozici kamenných soch a dalších artefaktu, v okolním parku najdete třeba interaktivní naučnou stezku Velký život malých živočichů.

Fond národopisného textilu etnografické podsbírky Muzea regionu Valašsko čítá přes 2500 sbírkových předmětů. Přímo do depozitářů samozřejmě běžní návštěvníci přístup nemají, ale pracovníci muzea se snaží tyto exponáty průběžně představovat veřejnosti. Ostatně přijďte se přesvědčit sami.

Navštivte expozici Od kolebky po rakev

Navštivte expozici Od kolebky po rakev

Odívání našich předků je věnována část stálé expozice na zámku Vsetín nazvaná Od kolébky po rakev

Můžete si zde prohlédnout různé typy lidových textilních variací, které se váží ke konkrétním událostem v životě člověka. První část je věnována tématu zrození. V koutě pro šestinedělku, jak se říkalo ženě po porodu, je k vidění vzácná a dnes již téměř neznámá koutní plachta neboli kútnica z 19. století. Jedná se o obřadní plachtu, závěs z konopné nebo lněné látky. Měla dvojí funkci. Jednak funkci magickou – chránila šestinedělku a její dítě před vlivy zlých mocí a také praktickou, kdy sloužila k hygienické a zdravotní ochraně. Zároveň také poskytovala ženě a dítěti potřebné soukromí. Tyto plachty z domácností vymizely koncem 19. století.

Po uplynutí šesti neděl od porodu probíhal v kostele tzv. úvod. Jednalo se o očistný obřad ukončující izolaci šestinedělky a zároveň akt přijetí dítěte do společnosti. Oblečení ženy doplňovala bohatě vyšívaná obřadní úvodová plachta, tzv. „úvodnice“, která se nosila přehozená přes ramena, nebo přes peřinku s dítětem. Bývala ušita ze dvou šířek lněného plátna, které byly středem spojeny, podél švu byl z obou stran pás jemné výšivky. Měla funkci reprezentativní, ženě sloužila po celý život. Většinou s ní byla také pohřbena.

V rámci svatební obřadů, až do první poloviny 20. století, byl tradičním oblečením novomanželů i svatebních hostů kroj. Svatební oděv ženicha se skládal z plátěné košile, soukenného bruncleku (vesty), nohavic (kalhot) většinou modré barvy, vysokých bot, župice nebo haleny, která se buď oblékala, nebo jen přehazovala přes rameno, dále z červeného pásu (Horní Vsacko), bílého (Hošťálková) nebo červeného šátku (Růžďka). Přes levé rameno k pravému boku měl položen na úzko složený ručník (nebo pintu) s třásněmi, svázaný pentlí. Další součástí byla výzdoba klobouku, již tvořily snítky rozmarýnu nebo kytičky a několikrát (podle majetnosti) otočená pentle kolem dýnka. Doplňkem byla hůlka zdobená zelenou pentlí.

Nevěsta bývala oděna do bílé kasanky (Vsetínsko) nebo černé zadní sukně (Rožnovsko, Valašskomeziříčsko), modrého fěrtochu, rukávců a kordulky (vesty), která bývala na Vsetínsku z červeného sukna, na Rožnovsku a Valašskomeziříčsku pak z dražších materiálů – atlasu, brokátu a hedvábí. Na nohou mívala vlněné punčochy a soukenné střevíce.

Další součásti svatebního kroje bývala svatební vyšívaná plachta zvaná též úvodnice, kterou nevěsta dostávala k svatbě. Plachta se nosila složená do úzkého obdélníka s vyšíváním uprostřed, položená kolem ramen a vepředu přidržovaná rukou.

Nedílnou součástí svatebního oděvu nevěsty byla složitá úprava hlavy zvaná „hladění“ (pentle, čelenka a korunka).

Vnějším odznakem vdaných žen býval až do počátku 20. století čepec nebo šatka. Na území Valašska se vyskytovaly dva druhy pokrývek. Ve většině obcí regionu nosily vdané ženy bílé čepce zejména síťované a tylové, někdy i pletené či háčkované. Na území jižního Valašska pak pokrývku tvořily v týle uvázaného menšího šátku nazývaného „spodní šatka“ (Liptál) nebo „zavazovačka“ či „zavíjačka“. Na čepce nebo spodní šatky se většinou ještě uvazovaly šátky větších rozměrů.

Jedním z nejstarších typů pokrývky vdaných žen ale byly roušky, na Valašsku zvané „rúšky“. Byly to úzké pruhy velmi tenkého plátna ozdobené výšivkou. Zavazovaly se vzadu na uzel tak, aby se vyšívané konce rozprostíraly po zádech.

Poslední téma zakončuje pozemskou pouť člověka. Staří lidé, obzvlášť ženy si do hrobu uchovávaly některé součásti obřadního svatebního kroje, zejména svatební plachetku. Zemřelí svobodní mládenci a dívky byli oblékání do svatebních oděvů, malé děti do křtících košilek. Pohřeb svobodných mladých lidí míval specifický charakter – vystrojovala se jim posmrtná svatba. Zemřelé oblékali do svatebních šatů, zesnulého mládence nosily družičky a naopak děvče mládenci. Chlapci byli oblečeni ve svátečním kroji a děvčata do bíla za družičky.

Za zemřelého se držel smutek. Na znamení truchlení se oblékal smuteční oděv. Ženy nosily tmavý turecký nebo černý šátek a černou zástěru, vdané ženy chodily bez čepců a svobodné si do copů vplétaly len nebo konopí.

Nejzajímavějšími exponáty jsou již zmíněné úvodové plachty, které doprovázely ženu po celý život

Žena ji oblékla v den svatby, při křtu v něm kmotra nesla zabalené dítě a na své poslední cestě jimi pak bývaly zakryty. Proto také jejich vzácnost, jelikož se lokálně dochovaly pouze v malé míře. Nejstaršími textilními sbírkovými předměty ve stálé expozici Od kolébky po rakev je koutní plachta z 19. století pro šestinedělku, valašské svatební kroje z poloviny 19. století a přes sto let staré oblečky pro novorozence, které jsou pro své staří rovněž velmi vzácnými.

Muzeum regionu Valašsko nabízí celoročně zajímavý program

Muzeum regionu Valašsko nabízí celoročně zajímavý program

Muzeum regionu Valašsko je velmi oblíbené u návštěvníků z České republiky

Pobočky Muzea regionu Valašsko navštíví ročně desítky tisíc, v drtivé většině tuzemských, návštěvníků. Největší část tvoří rodiny s dětmi, na které je také směřována větší část doprovodných programů. Dále jsou to senioři, kteří přicházejí či přijíždějí většinou v párech či ve skupinách. Náš typický návštěvník je ve věkovém spektru 35+, mírnou většinu tvoří ženy.

Navštivte Muzeum regionu Valašsko v létě 2023

Vzhledem k tomu, že máme ve správě hned pět objektů, nabídka je bohatá a pestrá. Každá pobočka má své specifikum a cílového návštěvníka. Nejlepší je udělat si čas a během léta postupně navštívit všechny. Pro rodiny s dětmi máme zajímavé zpestření v podobě velké prázdninové hry Letní dobrodružství v muzeu. Během návštěvy pátrají po skrytých indiciích, které je nakonec dovedou k pokladu. Rodiče i děti se společně pobaví a přitom se jaksi mimochodem dozví spoustu zajímavostí. Taková návštěva muzea hrou. Hlavní návštěvnická lákadla jednotlivých objektů jsme zmínili výše. Pokud bychom měli mluvit o největších akcích léta, na zámku a hvězdárně Vsetín jsou to Templářské slavnosti, které letos proběhnou v sobotu 12. srpna. Na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí se od 18. do 20. srpna uskuteční velká výstava mečíků a zámek v Lešné u Valašského Meziříčí připravuje seriál divadelních představení Rusalky. Bude toho hodně, podrobnosti najdete na našich webových stránkách“, říká Jiří Koňařík, Propagační pracovník Muzea regionu valašsko.

Navštívit Muzeum regionu Valašsko i po letních prázdninách 2023 je skvělý nápad

Koncem září proběhne na zámku Vsetín pokračování úspěšného kurzu Modromalování. Jde o techniku modrotisku, při které se místo tiskařských forem užívá štětců. Odborný dohled zajistí zkušená lektorka, k dispozici budou výtvarné potřeby, barva na kreslení, plátno i šablony pro inspiraci. Místo je potřeba si předem rezervovat na čísle 774 218 183 nebo na emailové adrese semorova@muzeumvalassko.cz. Jinak do konce roku 2023 v pobočkách muzea proběhne ještě kolem patnácti výstav a velká spousta akci. Žádná z nich se odívání přímo nevěnuje, ale některé z nich do něj alespoň okrajově nahlédnou.

Zdroj informací: Muzeum regionu Valašsko/Jiří Koňařík

Zdroj všech fotografií: archiv Muzea regionu Valašsko

Více informací o dění v Muzeu regionu Valašsko najdete zde na jeho webu.

Další pozvánky a tipy na módní události, stejně jako předchozí díly i následující díly našeho seriálu článků věnovaného českým muzeím zaměřených na módní průmysl  naleznete následující čtvrtky až do konce letních prázdnin 2023 v naší kategorii Módní události.