Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podpoří inovativní podnikání start-upů a nových firem v České republice. Zažádejte si o podporu od 1. srpna 2023.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s agenturou CzechInvest vyhlásilo výzvu z Národního plánu obnovy, v rámci které podpoří inovativní podnikání start-upů a nových firem v České republice.

Stane se prostřednictvím regionálních inovačních center, které mají nejlepší znalosti o inovačním potenciálu firem v regionu a jsou schopny takovýmto podnikům zajistit bezprostřední pomoc. Žádosti o podporu začne resort přijímat 1. srpna 2023.

Konkurenceschopnost České republiky je důležitá

Pro konkurenceschopnost České republiky je klíčové, abychom podpořili nové projekty s vysokou přidanou hodnotou a udrželi krok s ostatními zeměmi. Chceme vytvářet podmínky, které podpoří vyšší počet zaloinožených startupů a zvýší jejich šanci na úspěch,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Tento program umožní začínajícím start-upům konzultovat jejich podnikatelské nápady, vytvořit reálný business plán a začít s reálným podnikáním. U inovativních firem s krátkou podnikatelskou minulostí pak pomůže rozvíjet jejich podnikatelskou činnost a případně i pomůže s nalezením vhodného investora,“ doplňuje Síkela.

Program nabízí balíčky poradenských, konzultačních a mentoringových služeb odborníků z regionu, včetně ověření obchodních plánů k posunutí dobrého podnikatelského záměru do jeho realizační fáze

„Přímé zapojení center z regionu, které mají zmapován inovační potenciál ve svém kraji a setkávají se s dobrými nápady na rozběh podnikatelské činnosti, a které by napomohly spojení těch, co mají dobrou myšlenku a nevědí, jak ji realizovat, s těmi, co vědí, jak na to, by zároveň znamenalo odbyrokratizování počáteční fáze podnikání, které začínající podnikatele mnohdy trápí a někdy i odrazuje,“dodává generální ředitel agentury CzechInvest Petr Očko.

Národním plánu obnovy je vyčleněno 150 miliónů korun, tato částka umožní podpořit v režimu de minimis (dovolující maximální výši dotace) na 500 začínajících inovativních firem. Ty se budou obracet přímo na inovační centra ve svém regionu, která zařídí vše potřebné.

Zdroj informací a podrobnosti naleznete ZDE.

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com

Přečtěte si i další články o ekonomickém dění ZDE.