8. díl seriálu článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl – Muzeum města Prahy

Letní prázdniny, čas výletů a dovolených, jsou zde. Jak jsme již avizovali, připravili jsme si pro vás seriál článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl. Tento náš seriál je vlastně už druhá řada seriálu článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl, protože v loňském roce 2022, také v období léta, jste si mohli užít první řadu seriálu článků, která měla 10 dílů.

Vítejte u našeho osmého dílu druhé řady seriálu článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl. Dnes budeme pozornost věnovat Muzeum města Prahy. Přijměte tento článek jako pozvání do Muzea města Prahy, kam jen tak v létě můžete vyrazit, případně si o tento tip na výlet rozšířit svoji dovolenou.

Dům U Zlatého prstenu

Dům U Zlatého prstenu

Navštivte Muzeum města Prahy osobně

První myšlenky na vznik pražského vlastivědného muzea se objevily již záhy po polovině 19. století. V té době začaly vznikat první sbírky, v roce 1881 byly schváleny první dokumenty dokládající vznik pražského městského muzea a od roku 1883 jsou sbírky nepřetržitě představovány veřejnosti. Jen počet sbírkových předmětů z původních několika tisíc vzrostl na více než milion inventárních čísel.

Pod Muzeum města Prahy dnes spadá Hlavní budova muzea města Prahy, Studijní a dokumentační centrum Norbertov, Rothmayerova vila, Zámecký areál Ctěnice, Podskalská celnice na Výtoni, Müllerova vila, Dům U Zlatého prstenu a Clam – Gallasův palác.

Výstava Od pravěku ke fraku se nachází v Domě U Zlatého prstenu

Výstava Od pravěku ke fraku se nachází v Domě U Zlatého prstenu, který je součástí Muzea města Prahy, zdroj fotografie: L. Faltýnková

Výstava od Pravěku ke fraku přináší možnost vidět virtuální historický šatník

Unikátní 3D prezentace digitálních modelů textilních sbírkových předmětů je k vidění na výstavě o historii oděvů Od pravěku ke fraku. Výstavu připravilo Muzeum města Prahy.

Modely najdete v informačním kiosku, který je součástí právě otevřené výstavy o historii oděvů v Domě U Zlatého prstenu v Praze. S Muzeem města Prahy je připravilo sdružení CESNET spolu s Fakultou elektrotechnickou ČVUT a společností improtech. „Digitalizace textilních předmětů způsobem, který zachycuje kinematické vlastnosti materiálu, je náročný proces. Výsledná prezentace však umožňuje vidět cenné historické oděvy v pohybu, což by jinak nebylo možné. Zároveň vzniká výjimečná forma dokumentace předmětů pro budoucí badatele a návštěvníky,“ říká Jiří Kubišta z Oddělení technologie pro síťové aplikace sdružení CESNET.

Při přípravě výstavy Od pravěku ke fraku museli odborníci textilní materiál věrně zachytit, nasimulovat látku a rozhýbat ji v reálném čase.

Pohybová simulace textilních předmětů byla dosud prováděna buď s uměle vytvořenými modely jako například v počítačových hrách, nebo se sbírkovými předměty. Simulace v reálném čase s frekvencí pro plynulý pohyb textilních sbírkových předmětů je novou věcí,“ uvádí Sven Ubik, vedoucí Oddělení technologie pro síťové aplikace CESNET.

Na práci týmu, jenž vytvářel 3D modely pro výstavu Od pravěku ke fraku, se podílela posluchačka Fakulty informačních technologií ČVUT Alena Žižková, která se digitalizaci historického oblečení věnovala ve své bakalářské práci. Podobně její kolega Oldřich Linhart v rámci bakalářské práce digitalizoval postavu robota pro Památník Karla Čapka.

Zdroj informací předchozích 5 odstavců naleznete ZDE.

Jedna z výstav v Muzeu města Prahy, Od pravěku ke fraku

Jedna z výstav v Muzeu města Prahy, Od pravěku ke fraku

VR Šatník – Virtuální digitální šatník

Cílem projektu je navrhnout postup pokročilé digitalizace a prezentace textilních předmětů a ověřit tuto metodu na předmětech ze sbírky Muzea hlavního města Prahy. Výsledky budou zahrnovat prototyp zařízení pro automatizované snímání textilních předmětů pro vytváření 3D modelů a věrné zachycení textilního materiálu, software pro prezentaci v expozicích a na Internetu včetně možnosti virtuálního obléknutí textilních předmětů uživatelem.

Výsledky mají zásadní význam pro dokumentaci stavu cenných textilních sbírek muzeí, které trpí při fyzické manipulaci a stárnou, i pro vzdělávací prezentaci badatelům a široké veřejnosti. V ČR několik muzeí má rozsáhlé textilní sbírky, další rozsáhlé sbírky jsou v zahraničí. Výsledek bude současně inovativně využitelný i v komerční oblasti prodeje textilu.

Zdroj informací předchozích dvou odstavců naleznete ZDE.

Díky digitálním technologiím získává dnes návštěva muzea nový rozměr

Díky digitálním technologiím získává dnes návštěva muzea nový rozměr

Další informace k výstavě Od pravěku ke fraku

Malá výstava k výzkumnému projektu nabídne návštěvníkovi možnost seznámit se s oděvy našich předků z různých historických period – mladší doby železné, období Karla IV. či z 19. a 20. století. Historické oděvy budou představeny nejen jako reálné exponáty, ale také v podobě digitálních modelů. Návštěvník si je virtuálně oblékne pomocí snímací kamery a velkorozměrového monitoru, který zobrazí jeho pohyb v historické realitě minulosti.

Realizováno v rámci řešení výzkumného projektu Virtuální digitální šatník – společný projekt MMP, Cesnet, FEL ČVUT a Photorobot podpořený z programu Éta TA ČR. (zdroj informací naleznete ZDE)

Který exponát je v této expozici nejzajímavější a nejstarší?

Dovolím si jich zmínit více„, říká Mgr. Tomáš Dvořák, historik a dodává : „V této expozice je k vidění dámský oděv, který vznikl na základě rekonstrukce oděvu z doby železné, dále replika studentské uniformy z roku 1848, ale i originál dámských šatů z konce 19. století, ty ale budou nahrazeny vycházkovým kostýmem ze stejné doby, protože originál nelze vystavovat příliš dlouho. Z pánské módy mohou návštěvnice a návštěvníci obdivovat originál fraku z doby okolo roku 1900. /

Jeden z digitálních modelů na výstavě Od pravěku ke fraku

Jeden z digitálních modelů na výstavě Od pravěku ke fraku

Navštívit Muzeum města Prahy během léta, ale i na podzim je skvělý nápad

Navštívit Muzeum města Prahy nejen během léta, ale i na podzim je skvělý nápad, protože v budovách muzea stále probíhají nějaké výstavy. Více informací o tom, kde a které zrovna probíhají, naleznete ZDE.

 

Zdroj informací: Muzeum města Prahy/Mgr. Tomáš Dvořák

Zdroj všech neoznačených fotografií: archiv Muzea města Prahy/Jaroslav Svoboda

Více informací o dění v Muzeu města Prahy najdete zde na jeho webu.

Další pozvánky a tipy na módní události, stejně jako předchozí díly i následující díly našeho seriálu článků věnovaného českým muzeím zaměřených na módní průmysl  naleznete následující čtvrtky až do konce letních prázdnin 2023 v naší kategorii Módní události.