5. díl seriálu článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl – České muzeum stříbra v Kutné Hoře

Letní prázdniny, čas výletů a dovolených, jsou zde. Jak jsme již avizovali, připravili jsme si pro vás seriál článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl. Tento náš seriál je vlastně už druhá řada seriálu článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl, protože v loňském roce 2022, také v období léta, jste si mohli užít první řadu seriálu článků, která měla 10 dílů.

Vítejte u našeho pátého dílu druhé řady seriálu článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl. Dnes budeme pozornost věnovat Českému muzeu stříbra, příspěvková organizace v Kutné Hoře. Přijměte tento článek jako pozvání do Českého muzea stříbra v Kutné Hoře, kam jen tak v létě můžete vyrazit, případně si o tento tip na výlet rozšířit svoji dovolenou.

Jedna z budov Českého muzea stříbra v Kutné Hoře

Jedna z budov Českého muzea stříbra v Kutné Hoře

Navštivte České muzeum stříbra v Kutné Hoře osobně

České muzeum stříbra je jedním z nejstarších muzeí v České republice, je přímým pokračovatelem Archeologického sboru Vocel, který byl v Kutné Hoře založen již v roce 1877 s posláním pečovat o historicky a umělecky cenné dokumenty a památky kutnohorského regionu.

Odborné oddělení muzea dnes spravuje více než 170 tisíc sbírkových předmětů. Nejrozsáhlejším fondem je archeologie, čítající téměř 120 tisíc kusů sbírek. Velmi významným je ale také fond numismatický (mince, medaile, svátostky, bankovky apod.), výtvarný (obrazy, kresby, grafiky a plastiky), geologický (rudy, minerály, horniny a sbírky paleontologické), etnografický a uměleckořemeslný, jehož základ, obdobně jako u fondu archeologického, byl vytvářen již od konce 19. století. Unikátní exponáty fondu báňské techniky patří k nejstarším v Evropě.

Stálé expozice se nacházejí ve všech objektech Českého muzea stříbra, tedy na Hrádku, v Kamenném a Tylově domě. Tylův dům je však z technických důvodů letos (sezóna 2023) uzavřený.

Na Hrádku návštěvníkům nabízí muzeum expozice: Město stříbra vás seznámí s vývojem Kutné Hory od jejích počátků až po podobu druhého nejvýznamnějšího města království. Přízemí je věnováno jak prehistorickému a raně středověkému osídlení této oblasti před vznikem Kutné Hory, tak i bouřlivým počátkům města po objevu kutnohorského stříbra.

Expozice v prvním patře přibližuje Kutnou Horu jako již vystavěné královské horní město. Návštěvníky seznámí se stylem života podnikatelské „stříbrné šlechty“, postavením a rolí Kutné Hory v českém státě a také různými mincemi, jež byly v kutnohorské mincovně raženy.

Druhý prohlídkový okruh, Cesta stříbra, pak návštěvníka provede procesem těžby stříbra od nalezení stříbrné žíly v šachtách, přes proces získávání čistého stříbra z vytěžené rudy, až po finální ražbu mincí. Součástí tohoto okruhu je i velice populární a návštěvníky vyhledávaná návštěva středověkého důlního díla.

Expozice v kompletně zrekonstruovaném gotickém Kamenném domě, který sám je unikátem měšťanské gotické architektury, návštěvníka seznámí se životem měšťanstva v horním městě, se zdejším působením církve a s hospodářským zázemím města. Ve sklepním lapidáriu pak expozice představuje unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších gotických památek Kutné Hory.

Muzeum však může ze svého sbírkového bohatství vystavit ve stálých expozicích pouze zlomek. Muzejní sbírky jsou proto představovány i v dalších tematicky zaměřených sezónních výstavách. Každoročně muzeum uspořádá průměrně 6 až 8 výstav.

Celoročně je pak přístupná muzejní knihovna a odborní pracovníci poskytují badatelské, poradenské a konzultační služby pro veřejnost. Muzeum pak také funguje jako neoficiální informační centrum pro turisty domácí i zahraniční. Tím však aktivity muzea nekončí. V reprezentačních prostorách gotického Hrádku (hlavní budově muzea), který se stal i vyhledávaným cílem vzácných diplomatických a oficiálních návštěv Kutné Hory, zapsané na seznam UNESCO, se pořádají různé koncerty, přednášky, společenská setkání, rauty a slavnosti.

Podsbírka Textil a oděvy zahrnuje mnoho zajímavých exponátů

Podsbírka Textil a oděvy je tvořena od konce 19. století, a to sběry pro Národopisnou výstavu českoslovanskou. V depozitáři muzea se v současné době nachází více než 1500 sbírkových předmětů. Oděvy městské, lidové i církevní, oděvní doplňky (obuv, kabelky, klobouky, čepce, hole, slunečníky), bytový textil (povlečení, záclony, ubrusy, dečky), ale také pouhé vzorky textilií, krajek a výšivek. Součástí podsbírky jsou i cechovní a spolkové praporce.

Expozice osobností a spolků s Pacákovou uniformou

Expozice osobností a spolků s Pacákovou uniformou

Ze 17. století je zachováno na 16 předmětů (kasule, další církevní textilie a vzorky látek). Více předmětů se pak dochovalo ze století 18. a to přibližně 50. Mezi nimi kromě církevních textilií i šněrovačky, pánské vesty, dámské střevíčky a vějíře. Z 19. století se dochovala téměř stovka předmětů, mezi jiným i devatery velice pěkně zachovalé dámské šaty. Převážná část sbírek ale byla zhotovena v minulém století.

Velice pěkným a nejvzácnějším exponátem v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře jsou empírové šaty s dlouhými rukávy, z bílého batistu s pestře vyšívanými maceškami z počátku 19. století

Nejstarším předmětem je pak kasule zdobená výšivkou z let 1498 – 1499. Jsou na ní vyšity scény z Mariina života a Kristova dětství. Kasuli daroval královské kapli ve Vlašském dvoře mincmistr Jan Horstofar s manželkou Markétou Nützelovou, původem z Norimberku. Výšivka byla vystřižena z původní kasule a v období baroka přišita na nový podklad a zlatě orámována.

Kasule z kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře, růžový taft s aplikací květinového vzoru z barevného hedvábí, polovina 17. století

Kasule z kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře, růžový taft s aplikací květinového vzoru z barevného hedvábí, polovina 17. století

V letošním roce je v našich expozicích vystaven vlastně jen jediný textilní exponát, a to v Kamenném domě. Jedná se o úřednickou – ministerskou uniformu JUDr. Bedřicha Pacáka, kutnohorského advokáta, který byl v letech 1906 až 1907 ministrem pro české záležitosti.

Ministerská dvorní slavnostní uniforma JUDr. Bedřicha Pacáka, který zastával post ministra pro české záležitosti (2. června 1906 až 9. listopadu 1907) v Beckově vládě. Věnoval se zde otázkám českého školství. Díky jeho přímluvě císař v roce 1906 krátce navštívil Kutnou Horu.

Ministerská dvorní slavnostní uniforma JUDr. Bedřicha Pacáka, který zastával post ministra pro české záležitosti (2. června 1906 až 9. listopadu 1907) v Beckově vládě. Věnoval se zde otázkám českého školství. Díky jeho přímluvě císař v roce 1906 krátce navštívil Kutnou Horu.

Příští rok se do expozice v Kamenném domě vrátí jedna z barokních kasulí muzea. Naopak tu gotickou, výše zmíněnou kasuli Horstofarovskou, jsme byli nuceni po dlouhých letech v expozici uložit zpět do depozitáře (a do tmy). S lehkou nadsázkou by bylo možné jako ukázku nošených oděvů brát kroužkovou košili vystavenou v rytířském sále Hrádku.

České muzeum stříbra, příspěvková organizace v Kutné Hoře zaujme návštěvníky bez ohledu na jejich věk

Muzeum navštěvuje celé spektrum obyvatel od školáků až po lidi v pokročilém věku. Od jednotlivců, přes páry po skupiny přátel a rodiny s dětmi. V jarních měsících a červnu navštěvují, zejména expozici s následnou návštěvou dolu, hojně školy s dětmi. Celou sezónu pak denně navštíví muzeum i řada turistů ze zahraničí.

Vyrazte do Českého muzea stříbra v Kutné Hoře v létě 2023

Přijďte si užít Kutnohorské léto – muzeum bude v červenci a srpnu nabízet každou středu noční prohlídku dolu.

Muzeum organizuje také dva příměstské tábory a řadu komentovaných prohlídek našich výstav a expozic. Návštěvníci ale budou moct také zavítat na koncert skupiny Tre Donne či na workshop pro rodiny s dětmi.

Jaké výstavy se chystáte ještě uskutečnit do konce roku 2023 (například i z oblasti textilu, obuvi, oděvu, módních doplňků)?

V současné době probíhají na Hrádku dvě výstavy: Kutná Hora v kovu ražená, kde je k vidění na 300 medailí, plaket, odznaků a známek z Kutné Hory a okolí, a Bylany. Život prvních zemědělců, která představuje stručnou historii archeologického výzkumu nedalekého neolitického hradiště v Bylanech u Kutné Hory a přibližuje i tehdejší život neolitických zemědělců.

V Kamenném domě pak výstava s názvem Kutnohorský Jandův odborný závod. Plynmistr a motocykly, jež návštěvníky seznámí s historií již zapomenuté kutnohorské plynárny a osudy jejích majitelů.

V roce 2023 zatím neplánujeme výstavu textilu. Od výstavy Móda 19. století, již uplynulo deset let, tak by bylo přichystání prezentace našich textilních sbírek veřejnosti do dalších let určitě záhodno. Výstavu z oblasti textilu v tomto roce neplánujeme. Do příští sezóny bychom ale chtěli předělat expozici měšťanská kultura a život v 17. – 19. století v Kamenném domě, do níž bychom rádi instalovali exponáty šatů, obleků a dalších textilních módních doplňků z naší sbírky“, říká Mgr. Lenka Mazačová, ředitelka Českého muzea stříbra, příspěvková organizace, v Kutné Hoře.

Zdroj informací: České muzea stříbra, příspěvková organizace/ Mgr. Lenka Mazačová

Zdroj všech fotografií: archiv Českého muzea stříbra, příspěvkové organizace v Kutné Hoře

Více informací o dění v Českém muzeu stříbra najdete zde na jeho webu.

Další pozvánky a tipy na módní události, stejně jako předchozí díly i následující díly našeho seriálu článků věnovaného českým muzeím zaměřených na módní průmysl  naleznete následující čtvrtky až do konce letních prázdnin 2023 v naší kategorii Módní události.