Využijte daňové milostivé léto, které letos probíhá od 1. července do 30. listopadu 2023

Daňové milostivé léto letos proběhne od 1. července do 30. listopadu 2023. Ten, kdo splatí původní nedoplatek na dani, zbaví se úroků, penále či pokut. Milostivé léto se týká nejen podnikatelů a firem, ale všech dlužníků.

Vedle toho hříšníkům ze zákona zaniknou drobné nedoplatky na dani, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000 korun. Prezident Petr Pavel podepsal návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který předtím odsouhlasili zákonodárci, počátkem června.

Cílem návrhu je navázat v rezortu Ministerstva financí na předchozí akce Milostivé léto I a II a dát dlužníkům možnost zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, a také zbytečné zátěže v podobě bagatelních nedoplatků,“ potvrzuje Ministerstvo financí ČR.

Chystané daňové milostivé léto bude určitou daňovou amnestií, kterou podle našich dat mohou využít desítky tisíc dlužníků. Velký význam bude mít jak pro tyto dlužníky, kterým umožní zbavit se některých daňových nedoplatků, tak pro stát, kterému odpadne povinnost neefektivního a zdlouhavého vymáhání těžko dobytných a přitom často bagatelních pohledávek,“ doplňuje ministr financí Zbyněk Stanjura.

Máte přehled o obsahu svého dluhu?

Někteří poplatníci si ovšem nemusejí být jisti, jak vysoké jsou úroky z prodlení a další penále. „Poplatníci by se měli obrátit na finanční úřad a ten by jim měl neprodleně sdělit, jaké dluhy u něj mají a jakou mají strukturu,“ popisuje poradce Michal Dvořáček.

Finanční správa pak v současnosti poplatníkům doporučuje vyčkat se žádostí o odpuštění poplatků do srpna. Z jakého důvodu?

Nejpozději v polovině srpna totiž spustíme novou funkcionalitu portálu MOJE daně, díky níž každý občan ve své daňové informační schránce DIS+ přehledně uvidí seznam svých daňových nedoplatků,“ popisuje generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Buďte aktivní v řešení svých dluhů

Buďte aktivní v řešení svých dluhů

Jaký je postup při požádání o odpuštění nedoplatků?

Podmínkou toho, abyste se zbavili úroků či penále ovšem je, abyste o odpuštění Finanční správu aktivně požádali.

Pro usnadnění procesu podání žádosti připravila Finanční správa ČR pro své klienty webové aplikace, v nichž občané (alespoň podle informací správce daně) vše vyřídí jednoduše a v několika málo krocích. Upozorňujeme, že pokud jsou nedoplatky vyšší než pět tisíc korun, můžete zažádat o roční splátkový kalendář.

Stačí vyplnit základní osobní údaje, váš finanční úřad a informaci, jaký nedoplatek žádáte odpustit. V případě nedoplatků převyšujících 5 000 korun můžete vyplnit ještě druhou, stejně jednoduchou online žádost, ve které požádáte o roční splátkový kalendář,“ vysvětluje Simona Hornochová.

Prominutí daňového příslušenství, tedy úroků, pokut a penále, nastane za předpokladu zaplacení původního nedoplatku na dani do 30. listopadu 2023 nebo ve dvanácti měsíčních splátkách v přesně daných termínech.

Důležité je poslat platbu nejdříve v den podání žádosti, aby bylo finančnímu úřadu zřejmé, že tyto finanční prostředky mají být použity právě na úhradu daňového nedoplatku v rámci milostivého léta,“ dodává ještě Simona Hornochová.

Po vyplnění ve webové aplikaci můžete žádost podat na svůj místně příslušný finanční úřad:

  • Přes portál MOJE daně
  • E-mailem
  • Datovou schránkou
  • Písemnou formou doručenou poštou
  • Osobně na podatelně.

Komu je určeno k využití Milostivé léto?

Všechny fyzické osoby včetně podnikatelů budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně (souvisejícím s dluhem na dani, ovšem vzniklým pouze do 30. září 2022).

Připomínám, že za žádost neplatíte žádný poplatek. Dlužníkovi se proto požádat o odpuštění penále či úroků bezesporu vyplatí. Odpuštěny mu mohou být i případné náklady řízení včetně exekučních,“ doplňuje poradce.

Podmínkou je podat žádost od července do listopadu letošního roku a daňový dluh zaplatit do 30. listopadu 2023 nebo v termínech dvanácti po sobě jdoucích měsíčních splátek.

Žádost musí být podána nejpozději v den platby, aby bylo zřejmé, že je určena na úhradu nedoplatku v rámci daňového milostivého léta„, připomíná ještě Simona Hornochová.

Největší část nedoplatků je spravována finančními úřady, jedná se zejména o DPH, daň z příjmů fyzických osob, daň silniční a daň z nemovitých věcí. Nedoplatky na spotřební dani, případně jiné daňové nedoplatky, které má dlužník nikoliv vůči finanční, ale celní správě, pak lze obdobným způsobem vyřešit s příslušným celním úřadem.

Zdroj informací naleznete ZDE.

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com

Pokračujte ve čtení dalších článků ekonomického typu ZDE.