Stát přestal hlídat ochranné známky

Pokud si podnikatelé nebo firmy dostatečně nehlídají své ochranné známky, mohou o ně přijít. Případně utratit značné finance za vleklé soudní spory.Ochranné známky jsou důležitým nástrojem, pomocí kterého firmy a podnikatelé chrání svoji značku a názvy výrobků před snahou konkurence o jejich napodobování. V Česku v posledních letech roste celkový objem registrovaných ochranných známek, i když se mění poměr mezi domácími a zahraničními registracemi.

„Na národní úrovni se počty přihlášek ochranných známek mírně snižují, ovšem na úrovni Evropské unie se zvyšují, což je výrazně lepší varianta, než kdyby tomu bylo naopak. Svědčí to o expanzi ekonomických aktivit českých podnikatelů do zahraničí,“ popsal trend v letech 2017 až 2021 předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl.

Firmy registrují ochranné známky ve zvýšené míře i na základě svých špatných zkušeností z minulých let, kdy tuto možnost některé z nich podcenily. „Naše zkušenosti i zkušenosti našich klientů ukázaly, že je opravdu důležité si své nápady ochránit. Hodně podnikatelů obecně na ochranu duševního vlastnictví dříve zapomínalo nebo její řešení odsouvali na později, což se jim často nevyplatilo,“ říká Daniel Macek z kanceláře Macek Legal.

Vždy ve střehu

Aby ochranná známka plnila svoji základní roli, nesmí její vlastník připustit, aby si konkurenti nebo jen spekulanti registrovali shodné nebo velmi podobné ochranné známky. V posledních letech je přitom zajištění této klíčové kontroly pro firmy výrazně složitější. Zákon č.441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, prošel na začátku roku 2019 významnou novelizací.

„Ta se zejména týkala bdělosti vlastníků již zapsaných, tedy platných ochranných známek. Jednoduše řečeno, v roce 2019 přestal být náš stát tou institucí, prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví, která dohlížela nad registrací ochranných známek tak, aby si nikdo nemohl registrovat ochrannou známku v textové nebo grafické podobě shodnou s již platně registrovanou známkou. Úřad průmyslového vlastnictví, kde se stále zapisují ochranné známky, tak nemá z platné legislativy tu vyplývající povinnost kontroly, zdali návrh na zapsání ochranné známky není jakkoli duplicitní s již registrovanými ochrannými známkami,“ vysvětluje Michal Kocanda, ředitel společnosti Atlas software.

Nyní to tedy již není stát, kdo hlídá ochranné známky. „To nyní přísluší majiteli ochranné známky. Ten si musí sám hlídat, jestli nebyly přihlášeny, případně nejsou-li v procesu schválení, ochranné známky, které jsou shodné nebo obsahují shodné prvky s jeho již registrovanou značkou v daném oboru podnikání nebo pro shodné výrobky,“ poukazuje Michal Kocanda a navazuje: „Je to i logické, protože stejně tak, jak si chráníte svůj vlastní majetek, tak logicky jste zodpovědný i za své ochranné známky. I u ochranných známek tak platí ono tradiční vojenské rčení, že voják se stará, voják má.“

Nepříjemné dopady

Ochranná známka je pro mnoho firem i společností významná záležitost, protože je s ní vizuálně nebo slovně identifikována. Jakákoli operace, která vede nebo by jen mohla vést k narušení integrity ochranné známky a zpochybnění jejího vlastnictví tak může vést ke ztrátě renomé, dobrého jména značky nebo i vyvolat nepříjemný a jednoznačně negativní parazitismus na dané značce.

Zároveň platí, že jakákoli aktivita vedoucí k ochraně vlastnictví ochranné známky stojí firmu spoustu času, energie i financí spojených s bojem o zpět nabití vlastní ochranné známky.

Stejně negativní dopad na firmy má ale i neustálé hlídání, zda se někdo nepokouší zaregistrovat shodnou či zaměnitelnou ochrannou známku. Firmám tak mohou situaci výrazně zjednodušit digitální řešení. Například aplikace Hlídač OZ od Atlas software umí ve spolupráci se systémem Codexis hlídat nejenom všechny legislativní změny v zákoně o ochranných známkách, ale především informovat vlastníka ochranné známky, že se objevila nová přihláška ochranné známky, která je duplicitní k jeho registrované známce.

Tisíce podání ročně

Například v roce 2021 bylo podáno 9067 přihlášek ochranných známek. Podle odborníků není v lidských možnostech vše kontrolovat. „Čas jsou peníze a nikdo nemá čas a ani prostor neustále sám aktivně si kontrolovat nové přihlášky ochranných známek s ohledem na jejich duplicitu nebo blízkou shodnost. Náš software dokáže jako jediný na trhu porovnávat obrazové ale i textové části ochranných známek. A v případě shody nebo vámi definovaných kolizí u registrované ochranné známky, dá uživateli automaticky vědět informaci o shodné nebo podobné ochranné známce a tuto shodu vyjádří ve výši procentuální shody s registrovanou ochrannou známkou,“ upozorňuje Michal Kocanda.

Hlídač OZ umí monitorovat nejenom registrace na českém Úřadu průmyslového vlastnictví, ale má i přehled o registracích na Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Souběžně s tím umí také hlídat kroky konkurence, pokud si podá přihlášku na novou ochrannou známku.

Aplikace zvládá nejenom hlídat již registrované ochranné známky, ale také vytvářet rešerše u nově podávaných návrhů na ochranné známky. Hlídač OZ dokáže porovnávat nejenom obrazovou, ale i textovou část loga ochranné známky.

Podvodníci stále útočí

Využívání aplikace výrazně omezuje různé podvody s ochrannými známkami. „Stále máte na trhu, respektive ve společnosti nějaké ty vykuky, kteří parazitují a vydělávají na tom, že vy nemáte jednoduše čas mít vše pod kontrolou a počítají s tím, že občas někdo na něco zapomene nebo opomene. Jsme nejenom Švejkové, ale mnozí z nás neustále hledají nové a nové cesty, jak úspěšně zbohatnout díky nepozornosti těch druhých. Každý, kdo vlastní ochrannou známku, by měl mít tu naši českou náturu stále v povědomí a své vlastnictví si chránit. Produkty, které to umí, má u nás k dispozici,“ připomíná Michal Kocanda kauzy, kdy si někteří podnikavci zaregistrovali v Česku značky světoznámých firem.

To, že v oblasti ochranných známek stále přetrvávají různé podvody, potvrzuje i Úřad průmyslového vlastnictví. Kromě snahy ukrást někomu značku jeho firmy či produktu patří mezi další rozšířený typ podvodu snaha vylákat poplatky za zápis nově registrované ochranné známky do právně bezcenného registru. Tyto parazitující subjekty přinášejí podle odborníků do oblasti ochrany průmyslových práv chaos. „Dochází k vážnému ohrožení důvěry v systém ochrany průmyslových práv, a to nejen v národním, ale v širokém měřítku mezinárodním,“ říká předseda ÚPV Josef Kratochvíl.

Podle jeho slov se úřad snaží maximálně rozšířit informační kampaň, která má na riziko parazitování upozornit a ozřejmit, které poplatky, v jaké výši a na jaké účty jsou těmi, které jsou spojeny se systémem ochrany průmyslových práv doma i v zahraničí.

Typická situace vypadá takto: Subjekt (firma, fyzická osoba) požádá o zápis ochranné známky. Tím, že se podání automaticky objeví ve veřejné databázi vedené Úřadem průmyslového vlastnictví, může jej vychytralec zneužít a čerpat odtud informace o žadateli pro svůj pokus vylákat finanční obnos. Na adresu žadatele přijde poštou výzva k zaplacení určité částky jako poplatku pro zápis známky do databáze. Podrobnější zkoumání odhalí, že autor výzvy k zaplacení ve skutečnosti není oficiálním orgánem spravujícím průmyslové vlastnictví, ať už české, či zahraniční, ale soukromou firmou nabízející za poplatek zápis ochranné známky do své vlastní databáze, která nemá pro žadatele žádný právní účinek. Částka, kterou se vychytralec snaží vylákat, často i několikanásobně převyšuje skutečný správní poplatek.

Spory jsou pro právníky

Ale zpátky ke krádežím ochranných známek. I když specializovaná aplikace zjistí pokus o registraci shodné nebo velmi podobné ochranné známky, nemá firma ještě vyhráno. „Vždy doporučujeme jakýkoli konflikt u ochranných známek řešit s odbornou a plně profesionální právní podporou,“ zdůrazňuje Michal Kocanda. Aplikace pak pro tyto účely poskytne všechny informace, včetně daných konfliktních ochranných známek a kompletně tak můžete, ve spolupráci s právníky, ihned zahájit všechny kroky vedoucí ke zrušení registrace nebo procesu registrace ochranné známky, která je kolizní s tou, která má firma již zaregistrovanou.

I když stále více aktivit v oblasti ochranných známek přebírá technika, lidský faktor z oboru hned tak nezmizí. „Role člověka byla, je a my věříme, že i nadále bude nepostradatelná. Přestože jde vývoj umělé inteligence mílovými kroky kupředu, tak kreativa, která je spojena s člověkem je stále nenahraditelná. Věříme, coby tvůrci software programů, které jsou tvořeny pro pomoc i podporu firmám i lidem v jejich podnikání, že i nadále bude přínos lidského mozku tím zásadním a nezastupitelným. Umělá inteligence, v našem případě zastoupená produktem Hlídač OZ, dokáže zajistit klid majiteli ochranné známky v tom smyslu, že svou registrovanou obchodní známku má v systému 24/7 plně pod kontrolou a o jakémkoli narušení ví defacto okamžitě v reálném čase. A tomu pak může přizpůsobit i své následné počínání a reakce vedoucí k ochraně jeho vlastnictví,“ uzavírá Michal Kocanda.

Zdroj informací naleznete ZDE.

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com

Pokračujte ve čtení článků ekonomického typu naleznete ZDE.