Česká republika se bude prezentovat na Všeobecné světové výstavě EXPO v roce 2025 v Japonsku

Generální ředitel CzechTrade podepsal memorandum o spolupráci na přípravě české účasti na EXPO 2025. Memorandum mezi agenturou na podporu obchodu CzechTrade a Kanceláří generálního komisaře, která je součástí příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Česká centra, stvrzuje spolupráci při přípravě a realizaci české účasti na Expo 2025 v Japonsku.

Dokument, který v pondělí ve večerních hodinách v Praze slavnostně podepsali generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal a generální komisař Ondřej Soška mimo jiné potvrzuje zajištění řádné a důstojné reprezentace České republiky na Všeobecné světové výstavě Expo.

Memorandum agentury CzechTrade a Kanceláře generálního komisaře (KGK) Českých center deklaruje záměr spolupracovat v průběhu let 2023 až 2025 při přípravě, propagaci, medializaci a následné realizaci české účasti na Všeobecné světové výstavě Expo, která v roce 2025 proběhne v japonském městě Ósaka

Věříme, že Expo 2025 vzbudí u českých firem zájem o japonský trh a zároveň japonský trh bude mít v hledáčku české výrobky. Firmy budou potřebovat pomoct se vstupem do tohoto teritoria a my jsme připraveni poskytovat profesionální exportní podporu prostřednictvím našich asistenčních či poradenských služeb nebo zprostředkováním setkání s klíčovými obchodními partnery,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

Světové výstavy Expo jsou největší společenskou událostí na světě, které umožňují jednotlivým účastnickým zemím představit své nejlepší nápady, myšlenky a inovace, ale i kulturní bohatství a další národní aspekty široké i odborné veřejnosti. Japonští organizátoři Expo 2025 očekávají na 30 milionů návštěvníků, proto je potřeba tuto akci využít pro posílení naší národní značky v Japonsku i širším regionu Asie Pacifiku. Díky účasti na Expo 2025 chceme ve spolupráci s agenturou CzechTrade pomoci českým exportérům otevřít nové perspektivní trhy,“ říká Ondřej Soška, generální komisař české účasti na Expo 2025.

Generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal a generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška při podpisu memoranda o vzájemné spolupráci | CzechTrade

Generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal a generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška při podpisu memoranda o vzájemné spolupráci | CzechTrade

Stěžejním tématem české účasti je Talent a kreativita pro život. Návštěvníkům se Češi chtějí představit jako kreativní národ s globálním přesahem. KGK zamýšlí představit významné české firmy, místní exportéry, startupy a inovace. Spolupráce mezi oběma subjekty zahrnuje vzájemnou propagaci a popularizaci aktivit partnerů memoranda jak v Česku, tak i zahraničí, realizaci společných projektů v oblasti podpory exportérů a v neposlední řadě také snahu společně otevřít novou zahraniční kancelář CzechTrade v japonském městě Ósaka.

Partnerství s Expo týmem nám dává možnost naši podporu napojit na dění okolo Expa formou zřízení kanceláře CzechTrade v Ósace a rozšířit tak služby stávající tokijské zahraniční kanceláře na oblast Kansai. Region Kansai zahrnující aglomeraci měst Ósaka, Kjóto, Kóbe, Nara a jiné s vazbami na další průmyslová centra v Nagoji, Hirošimě, Fukuoce a Okajamě je přirozeně druhým nejvýznamnějším průmyslovým a obchodním centrem země. Samotný region Kansai představuje cca 28 % HDP Japonska, svou velikostí je tedy srovnatelný s celou Jižní Koreou. Širší region západního Japonska, jehož je Ósaka centrem, pak přibližně 56 % HDP celé země,“ dodává Radomil Doležal.

O agentuře CzechTrade v Japonsku

Agentura CzechTrade aktuálně poskytuje českým exportérům podporu v Japonsku prostřednictvím sdílené kanceláře CzechTrade a CzechInvest v Tokiu. Vzhledem ke zvyšujícím se poptávkám z tamního trhu je vetší podpora CzechTrade přímo v teritoriu důležitým strategickým krokem. Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné výstavě Expo je součástí sítě Českých center, kterou v současnosti tvoří 26 poboček na 4 kontinentech, od ledna 2023.

Zdroj informací, podrobnosti a zdroj úvodní a další fotografie naleznete ZDE.

Pokračujte ve čtení dalších článků na téma ekonomika ZDE.