Jak si stojí italský obuvní průmysl?

ITALSKÝ OBUVNÍ PRŮMYSL: V PRVNÍM ČTVRTLETÍ ROKU 2023 BYL NÁRŮST OBRATU (+13,6 %) A VÝVOZU V HODNOTĚ (+16,1 %), ALE OBJEMY VÝVOZU POKLESLY (-2 %) A PRODUKCE (-1 %) )

Giovanna Ceolini, předsedkyně Assocalzaturifici: „Všech top 20 mezinárodních destinací pro italskou obuv, s jedinou výjimkou Švýcarska, zaznamenalo nárůst hodnoty, která byla téměř vždy dvouciferná.“

V prvním čtvrtletí roku 2023 pokračovalo oživení italského obuvnického sektoru s nárůstem obratu o 13,6 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Toto je informace poskytnutá službou Confindustria Moda Research Center for Assocalzaturifici, která rovněž vykazuje zlepšení obchodní bilance (+21 %).

Po překonání dalšího rekordu s konečným zůstatkem exportu v roce 2022 (12,65 miliardy eur, +23 % oproti roku 2021) pokračoval růst exportu s dalším +16,1 % nárůstem hodnoty,“ vysvětluje Giovanna Ceolini, předsedkyně Assocalzaturifici.

Zejména všech 20 nejlepších mezinárodních destinací pro italskou obuv, s jedinou výjimkou Švýcarska (-7,8 %), zaznamenalo nárůst hodnoty, který byl téměř vždy dvouciferný. U objemů je však situace odlišná, protože Severní Amerika znatelně zpomalila (-19,4 %) a poklesy byly zaznamenány v Německu (-8,8 %), Spojeném království (-10,1 %) a přímých tocích do Švýcarska (-24,8 %) ), tradiční logistické centrum pro luxusní značky. V Rusku a na Ukrajině došlo k silnému oživení, i když je třeba poznamenat, že v březnu loňského roku, bezprostředně po začátku konfliktu, prodeje na tyto dva trhy prudce poklesly; výsledky pro Kazachstán (+77 % hodnoty) byly velmi pozitivní. Pokračovalo také oživení na domácím trhu (+8,2 % v nákupech domácností za 1. čtvrtletí 2022)“, doplňuje.

Navzdory příznivému vývoji hlavních ekonomických proměnných však stále existuje důvod k obavám

Ve skutečnosti existuje několik známek zpomalení růstu (což je do určité míry přirozené), po oživení ve tvaru písmene V v roce 2021 a další konsolidaci v roce 2022. Navzdory poněkud nerovnoměrnému trendu napříč společnostmi toto oživení umožnilo sektoru jako celku vrátit se k období před Covidem úrovně tržeb v roce 2019. Předpovědi společností ohledně tržeb pro druhé čtvrtletí dále zůstávají pozitivní, ale zdá se, že se postupně ochlazují; z hlediska objemu je zpomalení ještě větší. Je zřejmé, že se již objevují určité poklesy ve srovnání s 1. čtvrtletím 2022. V prvních 3 měsících roku se objem vývozu mírně snížil (-2 %) stejně jako výroba (-1 %, podle indexu ISTAT průmyslová produkce).

Giovanna Ceolini

Giovanna Ceolini

Průzkum, který provedlo výzkumné centrum Confindustria Moda mezi našimi členy,“ – poznamenává Giovanna Ceolini, – „také odhalil, že vysoké ceny energií a surovin jsou v současné době největším problémem obuvnických společností, a to kvůli jejich dopadu na bilance. Odpovědi na průzkum také potvrdily zpřísnění bankovních úvěrů v posledních měsících, jak oznámila Bank of Italy and Istat: celých 39 % vzorku uvedlo další omezení (přičemž toto číslo vzrostlo na 51 %, když vyloučíme společnosti, které v současné době nevyužívají úvěrové nástroje). A konečně, analýza znovu potvrdila potíže tohoto sektoru při hledání kvalifikované pracovní síly – 84 % podnikatelů to označilo za významný problém pro jejich podnikání.

Zpráva také ukazuje, že výběrové řízení mezi společnostmi stále probíhá (s -107 méně aktivními podniky ve srovnání s prosincem, tj. -2,8 %), přičemž počet zaměstnanců zůstává stabilní (-0,3 %). Po výjimečném vrcholu během pandemie se počet schválených hodin mzdové podpory v kožedělném sektoru znovu snížil (-20,4 % za prvních pět měsíců), a to i přes obrat tento trend v dubnu až květnu (+12,6 %): celkově bylo autorizováno 5,7 milionu hodin, což je stále o +76,2 % více než v prvních 5 měsících roku 2019, před Covidem.

Vrátíme-li se k exportu, rozdělení podle typu produktu odhaluje nerovnoměrné trendy. Segment obuvi s koženými svršky – vedoucí segment, který představuje 63 % hodnoty exportu – je jediným, který se v prvním čtvrtletí zvýšil jak z hlediska hodnoty (mírně nad průměrem, +18,6 %), tak objemu (+1,4 %) ve srovnání se stejným obdobím roku 2022; objemy však stále klesají výrazně oproti roku 2019 (-16,6 %). Mezi položkami segmentu došlo k výraznému snížení u dětské kožené obuvi (objemově -12 %), čímž bylo ukončeno oživení za poslední dva roky; pozitivní známky byly v segmentu „pánské“ (+4,7 % z celkového objemu, navzdory poklesu „vysokých bot“) a „dámský“ segment (+1,5 % v objemu, s nárůstem o 2,2 % a +4,2 % u vycházkové obuvi a sandály a snížení o -24,5 % na boty/kotníkové boty).

Pokud jde o exportní výkonnost napříč různými produkčními regiony, při analýze údajů je třeba vzít v úvahu zkreslení vyplývající z potenciálních nesrovnalostí mezi výrobní provincií/regionem a místem, odkud je exportované zboží skutečně odesíláno

Silný růst exportu v některých provinciích lze připsat logistickým uzlům, které jsou často spojeny s online prodejem, nebo skladovacím zařízením pro nadnárodní společnosti luxusních značek. To pomáhá vysvětlit výkonnost Milána, které se v prvním čtvrtletí zvýšilo o +64 % a stalo se vedoucí exportní provincií v sektoru poté, co předstihlo Florencii (-11 %). Při podrobném pohledu na cílové trhy těchto dvou teritorií si však všimneme výrazného nárůstu toků z Milána do Švýcarska, které se zvýšily o +251 %, tj. zaznamenala provincie Florencie v tocích do stejné země (-99,8 milionu EUR, tj. -28 % od 1. čtvrtletí 2022). Tyto odchylky souvisejí čistě se změnami v dynamice distribuce a nelze je přičíst hospodářské situaci v příslušných oblastech.

V důsledku těchto změn předstihla Lombardie (s nárůstem +49,5 %) v hodnocení regionálního exportu Toskánsko (-6 %), čímž se v daném období dostala na druhé místo za Benátsko, přičemž Benátsko zaznamenalo
nárůst o +12,6 %. S výjimkou Toskánska a Puglie (které zůstaly stabilní, -0,2 %) zaznamenaly všechny ostatní hlavní oblasti obuvi dvouciferný nárůst; Růst Marche o +20,3 % (s podobným trendy pro Fermo, +23,3 % a Macerata, +21,8 %, a mírnější nárůsty pro Ascoli, +13,6 %), znamenají, že je nyní 4 % nad úrovněmi před Covidem v 1. čtvrtletí 2019. Naopak, navzdory nárůstu o +22,2 % Kampánie je jediným regionem, který zůstává pod úrovní před Covidem (-3,8 %). Vrátíme-li se k údajům za Toskánsko, je třeba poznamenat, že bez toků do Švýcarska by vývoz ve skutečnosti zaznamenal dvouciferný nárůst (+14,3 %). To je v souladu s celostátním průměrem a znamená to, že ve srovnání s jinými oblastmi neexistují žádné zvláštní kritické body.

Zdroj informací a fotografie: Assocalzaturifici

Pokračujte ve čtení článků ekonomického typu ZDE.