Přinášíme vám rozhovor s vedoucí studijního oboru Ekotextil design, Mgr. Světlanou Kulíškovou Ruggiero. Tento obor nabízí Střední škola umění a designu (SŠUD) v Brně.

Kdo je Světlana Kulíšková Ruggiero?

Výtvarnice, nomádka, která se pohybuje postupně v rámci různých odvětví a médií.

Vystudovala Střední průmyslovou školu textilní, obor Návrhářství a modelářství oděvů a věnovala se oděvu, ale ten jí v těch letech přišel příliš povrchní a efemerní, chtěla se vyjádřit hlouběji, a proto několik let pracovala v atelieru Art Protis, kde tvořila netkané tapiserie.

Nakonec studovala na Fakultu výtvarných umění na VUT Brno, obor Video-multimedia-performance, realizovala se v rámci videí, video dokumentů, fotografií. Po skončení vysoké školy odešla do italského Milána, tam pracovala nejdříve v jednom nekonečném televizním seriálu jako střihačka a potom, když jí to přestalo naplňovat, tak se opět vrátila k textilu. Svůj pohyb v digitálním světě neustále potřebovala doplňovat něčím hmatatelným, něčím, co se dá dělat pouze rukama.

V roce 2013 se vrátila do Česka po16 let dlouhém pobytu v Itálii, kde se setkala s konceptem udržitelnosti v módním průmyslu na základě objevení nadace Cittadellarte Michelangela Pistoletta a následné spoluprací s milánským studiem Dyloan, se kterým vyvíjeli kolekci látek na základě deadstock materiálů z piemontských vlnařských továren a brněnské techniky netkaných textílií art protis.
V současnosti učí obor Ekotextil design na Střední škole umění a designu, jehož je také garantem. Více o této ženě a jejich aktivitách zde.

Rozhovor s vedoucí studijního oboru Ekotextil design

Autor fotografie: Veronika Čechmánková

Více informací o kolekci: http://www.svetlanakuliskova.com/portfolio/udrzitelna-moda/

 

Co ráda děláte ve volném čase?

Volného času mám příliš málo, ale pokud už nějaký mám, tak hodně čtu, když můžu, tak kreslím, šiji, chodím na procházky, a také ráda medituji.

Máte nějakou neřest?

Nakupuji příliš mnoho knih. Knihovna nám doma zabírá již celou stěnu v obývacím pokoji. Když jsme ji stěhovali z Itálie, museli jsme najmout kamion.

Tvoříte si oblečení sama pro sebe, případně upravujete si zakoupené oblečení?

Ano, pokud na to najdu čas. Jsem časově velmi vytížená, protože tvorba nového oboru Ekotextil design zabírá tuny času, řekla bych, že je to zcela pohlcující činnost. Dostala jsem se do černé díry. Když jsem zakládala dílnu Brné šije, hodně jsem v té době šila. Přešívání oblečení mě baví a dělala jsem to vždy.

Jak jste se dostala k tomu, že jste se stala učitelkou?

Předložila jsem v roce 2016 panu řediteli SŠUD (Střední školy umění a designu) Brno, akad. mal. Pavlu Lufferovi, mě již velmi blízkou ideu udržitelnosti (která byla v Brně v té době ještě celkem neobvyklá), když hledal podnět k založení nového textilního – oděvního oboru na této škole.

Tento podnět se podařilo dovést až k otevření oboru, který jsme nazvali příznačně Ekotextil design. Tím jsem se právě stala tou pedagožkou, kterou jsem vlastně nikdy nechtěla být, protože moje maminka jí byla a viděla jsem na ní, jak ji to vyčerpává. Byla to ale výzva, mít doslova bílé plátno, na které jsem mohla vykouzlit svou vizi. Rozhodla jsme se tedy do toho jít a tuto výzvu přijmout. V ten okamžik jsem v tom vycítila svou misi a poslání.

Rozhovor s vedoucí studijního oboru Ekotextil design

Klauzury 2. ročník, téma Interakce, 2019
Foto: Archív Světlany Kulíškové Ruggiero

 

Jaká je vaše aktuální práce pro školu SŠUD Brno a co obnáší?

Vedoucí oboru Ekotextil design. To znamená vizionář, CEO a manažer v jednom. Samozřejmě také učitel a psycholog, motivátor, nákupčí materiálu a technického zařízení, tvůrce osnov, organizátor akcí, PR manažer, vyhledavač grantů a financí, pracovník personálního oddělení, ale i vedoucí a průvodce cestovní kanceláře (když se zrovna někam jede) :-). A určitě jsem na něco ještě zapomněla.

Přitom všem je také důležité se snažit pracovat na svých uměleckých projektech, protože učitel odborných předmětů neustále přelívá vědomosti a schopnosti do svých žáků a naopak práce s nimi jej inspiruje často k dalším vlastním výstupům.

Rozhovor s vedoucí studijního oboru Ekotextil design

Klauzury 2. ročník, téma Interakce, detail netkané textilie, 2019
Foto: Archív Světlany Kulíškové Ruggiero

 

Co byste řekla o oboru Ekotextil design?

Výjimečnost oboru spočívá v tom, že jako jediný svého druhu ve střední Evropě a možná i dál, nabízí zdarma středoškolské maturitní studium, co se týče studia navrhování udržitelné módy.

Snažíme se totiž připravit budoucího módního návrháře holisticky tak, aby byl schopen učinit ve své budoucí profesi na základě získaných znalostí tzv. informované rozhodnutí, aby jeho oděvní výrobek měl co nejmenší negativní dopad na životní prostředí. Módní návrhář v dnešní době již nemůže reflektovat pouze estetické a užitné vlastnosti oblečení, cesta vede jiným směrem.

Důležité jsou také hodnoty, které jsou skryté: způsob výroby, transparentnost celého dodavatelského řetězce, etika práce, celkový dopad na životní prostředí z pohledu spotřeby vody, chemikálií a energie, možnosti recyklace a s tím související vývoj nových materiálů atd. Dnešní designer má tedy zcela novou zodpovědnost a o tom všem musí být informovaný.

Rozhovor s vedoucí studijního oboru Ekotextil design

Autor fotografie: Jiří Víšek

Více informací o kolekci: http://www.svetlanakuliskova.com/portfolio/udrzitelna-moda/

 

Jaké byly začátky oboru Ekotextil design?

Letos máme první maturitní ročník a stále mám pocit, že jsme na začátku. Teprve teď začínám za námi vidět nějakou stopu, malou brázdu. Začátek nebyl snadný a stále to těžké je. Jsme průkopníci, nejdeme cestou hlavního proudu. Tento obor je ve vývoji, opravdu prudkém vývoji a je třeba neustále sledovat všechno kolem, trendy nových technologií, recyklace, materiálů, nová jména a značky, hledat nové spolupracovníky, příležitosti pro studenty apod.

Tuto filozofii je třeba dostat mezi lidi, veřejnost už mnoho ví, ale stále je potřeba ukazovat proč jsme potřeba. Chceme lepší svět. Návrhář už nemůže být pouze dobrý umělec a řemeslník. Jeho role je holistická. Má zodpovědnost za to, co pouští do světa a za budoucí systémovou změnu módního průmyslu.

Klacky nám asi nikdo pod nohy doposud neházel, za což jsem ráda.

Velká satisfakce přišla v roce 2020, když byl obor nominován Ministerstvem kultury za Jihomoravský kraj jako Příklad dobré praxe v oblasti vzdělávání.

Spolupracujete s firmami jako škola?

Od začátku byl znám jejich zájem, ten by byl stále vyšší, kdyby nepřišel pandemie koronaviru. Vycházíme z potřeb společnosti, tedy také z potřeb firem. Spolupracujeme s nadací Veronica, ve spolupráci s Českomoravským cementem jsme pořádali soutěž Paper bag nebo přehlídku či soutěž ve spolupráci s Jihomoravským krajem..
Úžasná byla přehlídka v Miláně, kde si studenti mohli sami vyzkoušet produkci módního eventu ve spolupráci s profesionály, tento projekt nesl název New Humanity.

Rozhovor s vedoucí studijního oboru Ekotextil design

Přehlídka v Miláně. Projekt New Humanity.

Autor fotografie: F. Greco

 

Co vás nejvíce baví na práci učitelky?

Kromě předávání zkušeností mě baví ta vize, že děláme něco výjimečného a studenti to vnímají, že i oni jsou tím pádem toho součástí, baví mě jim předávat poselství, že každý z nich má něco krásného v sobě, každý má nějaký talent, s radostí je podporuji v jejich růstu, objevování světa a následně projevování se v něm jako někdo, kdo má moc něco změnit.

Co je pro vás nejnáročnější na práci učitele?

Tím, že jsem i vedoucí oboru, který teprve vzniká, tak ta mnohotvárnost rolí a rovněž velká zodpovědnost, snaha mít vše pod kontrolou.

Rozhovor s vedoucí studijního oboru Ekotextil design

Z procesu klauzury.

Autor fotografie: archiv Světlany Kulíškové Ruggiero

 

Jak fungujete v současné nelehké situaci?

Učíme online už dlouho, studenti ztrácejí motivaci a sílu, i my učitelé. Navíc na naší škole máme mnoho praktických předmětů, proto to je opravdu boj, předat aspoň něco málo na dálku. Online výuka rozhodně nemůže nahradit plně výuku ve škole, i když učitel dělá maximum.

Co nejvíce baví vaše studentky a studenty konkrétního při studiu na vaší škole?

To že jsou výjimeční a mají moc něco dělat pro lepší a krásnější svět. Velmi je baví, když pořádáme módní přehlídky, zvláště v zahraničí, ale i workshopy, výstavy. Tedy jakékoliv eventy, kde se mohou prezentovat a zazářit. Motivuje je to. Toto jim v současné době velmi chybí.

Rozhovor s vedoucí studijního oboru Ekotextil design

Brno Design Days, módní přehlídka, 2018
Foto: Archív Světlany Kulíškové Ruggiero

 

Prozradíte, co chystá váš obor na dobu, kdy bude možné fungovat normálně?

První maturity, to v současné době je pro nás nejvýznamnější priorita. Nikdy by mě nenapadlo, že by se maturity mohly odehrávat v takových podmínkách, jaké jsou možné v současnosti. Nový obor a ještě jsme neměli možnost projít celými čtyřmi lety dle standardních podmínek. Až to bude možné, musíme dohnat vše, co se nestihlo během online výuky, pokud to bude v našich silách. Dále určitě uspořádáme nějaké workshopy, módní přehlídky.

Co byste závěrem chtěla vzkázat našim čtenářům?

Móda má velký smysl v dlouhodobém horizontu obzvláště, podpořte naše lokální tvůrce :-). Skrze módu můžete zjistit, kdo jste.

Designer všeobecně tvaruje a ovlivňuje materiální svět. Většina designerské práce je dnes spojena s přeměnou matérie – nějaké hmoty a energie v produkt, který se následně promění v odpad, firmám jde všeobecně v podstatě pouze o ekonomický růst.

Dále se ale často nastavený systém nedívá. To je kořenem mnoha environmentálních a sociálních problémů. Naše studium je o pochopení základních kulturních a společenských vlivů, studenty učíme, že je nutné si uvědomit propojenost s přírodou, snažíme se vlastně navracet selským rozumem k původním hodnotám našich předků.

Děkuji za rozhovor.

Získejte přehled o novinkách oboru Ekotextil design a navštivte následující odkazy:

Galerie


https://www.facebook.com/ekotextildesign
https://www.instagram.com/ekotextildesign/

Autor úvodní fotografie: Jiří Víšek