Ředitel, který se i rád zapojí do výroby, to je Filip Kubák z rodinné firmy Tkalcovna Kubák

Kdo je Filip Kubák?

Je ředitelem, od roku 2010, rodinné tkalcovny Tkalcovna Kubák ve Strmilově v Jižních Čechách. Není jen ředitelem v příjemné kanceláři, ale když najde časový prostor, aktivně se snaží zapojit do činností rodinné tkalcovny. Rád se věnuje řemeslu, rozumí všem strojům, které ve firmě mají a umí na nich pracovat. S potěšením tedy přidá ruku k dílu při zapojení se do výroby.

Filip Kubák - ředitel firmy Tkalcovna Kubák

Filip Kubák – ředitel firmy Tkalcovna Kubák

Co považujete na své práci za příjemné a co je pro vás náročné?

Za velmi příjemné považuji přerod materiálu v nadčasovou a trvanlivou věc. Líbí se mi, že jsou za námi hmatatelné věci s dlouhodobou hodnotou. Náročné je udržet firmu při životě. Dalo by se říct, že tkalcovství je v podstatě náš koníček, který nás živí, ale je potřebné se velmi otáčet, aby nás to uživilo.

Rodinná firma Tkalcovna Kubák

Rodinná firma Tkalcovna Kubák

O textilním průmyslu se v Česku stále hovoří méně než by si zasloužil. Můžete nám přiblížit vaši rodinnou firmu Tkalcovna Kubák, jejíž tradice je dlouhá?

S potěšením. Jsme malá rodinná tkalcovna v jižních Čechách, která existuje už do roku 1870. Spolupracujeme s nejrůznějšími umělci, architekty a designéry a tvoříme nadčasový bytový textil s přidanou estetickou hodnotou.

Rodinná firma Tkalcovna Kubák má dlouholetou tradici

Rodinná firma Tkalcovna Kubák má dlouholetou tradici

Co všechno vyrábíte, tvoříte i výrobky, které jsou nositelné jako součást outfitů?

Takřka asi všechno, co si lze představit pod pojmem bytový textil. Tvoříme menší i vetší deky, plédy a povlečení.

Okrajově vyrábíme i vlněné šátky a šály, které je možné zakomponovat do zimního outfitu.

Sortiment firmy Tkalcovna Kubák lze zakomponovat i do šatníku

Sortiment firmy Tkalcovna Kubák lze zakomponovat i do šatníku

Říkáte, že šátkům a šálám se věnujete jen okrajově. Naskýtá se otázka, proč se nevěnujete výrobě tohoto sortimentu ve větším rozsahu?

Máme zaměření na bytový textil historicky nastavený. Móda je velmi dynamický obor a vzhledem k náročnosti našeho řemesla se řídíme heslem „Ševče, drže se svého kopyta.“. V případě, že se na nás někdo obrátí s poptávkou po metráži pro módní účely, tak ji rádi zhotovíme, ale sami nemáme ambici se její tvorbě ve větším rozsahu věnovat.

Ukázka výrobku firmy Tkalcovna Kubák

Ukázka výrobku firmy Tkalcovna Kubák

Jak dlouho se jeden takový pléd vyrábí? Popište prosím zhruba výrobní proces?

Vlnu nakoupíme od farmářů, necháme vyprat a mechanicky vyčistit, poté vlkujeme (trháme), mykáme (češeme), podruhé mykáme, dopřádáme, soukáme, skáme, znovu soukáme, snoveme osnovu a soukáme útek, tkáme, opravujeme, třásníme, pereme, češeme, střiháme, dočesáváme a balíme 🙂

Výrobní proces je náročný. Zhotovení jednoho plédu trvá jeden pracovní den jednoho našeho zaměstnance.

Tkalcovství je krásné, ale náročné řemeslo

Tkalcovství je krásné, ale náročné řemeslo

V Česku se různým řemeslům nevěnuje příliš mnoho lidí, přestože je řemeslo zajímavá disciplína. Řemeslu je věnovaná pozornost převážně v muzeích, kde jsou časté interaktivní expozice. Nabízíte i vy například exkurze pro návštěvníky?

Ano, nabízíme exkurze pro návštěvníky. Naše výroba je takové živé technické muzeum, lze u nás vidět a projít si celý výrobní proces. Komentovaná prohlídka trvá 45 minut a je možná po předchozí telefonické dohodě. Jsem moc rád, že nás oslovují lidé a zajímají se o řemeslo, výrobní proces i kvalitu výrobku. Když totiž vidí a zažijí celý výrobní proces, konečného výrobku si více váží.

Když lidé vidí proces výroby, více si váží konečných výrobků

Když lidé vidí proces výroby, více si váží konečných výrobků

Kdo jsou vaši zákazníci?

Jsou to lidé, kteří si uvědomují přírodní hodnotu materiálu, z nichž jsou naše výrobky zhotovovány. Naši zákazníci vnímají také estetickou hodnotu našich výrobků a ví, co kupují a že je to kvalitní produkt. Víme, že vyrábíme kvalitní produkt, mám pro toto tvrzení důkazy. V budoucnu máme v úmyslu se více prezentovat v našich sousedních státech, v Rakousku a Německu.

Rodinná firma Tkalcovna Kubák se chce více prezentovat i v Rakousku a Německu

Rodinná firma Tkalcovna Kubák se chce více prezentovat i v Rakousku a Německu

Od doby, kdy jste se stal ředitelem, jak pohlížíte na vývoj textilního průmyslu v Česku? Sledujte větší zájem o vaše produkty?

Firma byla hodně orientovaná do řemeslného segmentu, řemeslo jako takové v Čechách začalo být degradováno, a to také díky jeho nevhodné prezentaci na jarmarcích. Lidé v době, pohlíželi na řemeslo respektive jeho výrobky pohlížet jako na něco, co nemá hodnotu, za kterou je nabízeno.

Tkalcovna Kubák neopomíjí design svých výrobků

Tkalcovna Kubák neopomíjí design svých výrobků

My jsme se začali orientovat na design a více spolupracovat s umělci. Obdrželi jsme cenu Czech grand design 2020 jako výrobce. Naše kolekce sklízí úspěch nejen za řemeslo, ale i estetickou přidanou hodnotu.

V posledních letech lidé konečně více doceňují kvalitu, čemuž tak dříve nebylo. Dnes jsou někteří lidé více uvědomnělejší, hodně ale záleží i na jejich postavení, finančních možnostech a dalších faktorech jako vzdělání, okolí apod., ale hlavně na celkovém přistupování k životu.

Sortiment Tkalcovny Kubák je prezentován i na výběrových designových trzích

Sortiment Tkalcovny Kubák je prezentován i na výběrových designových trzích

Kde prezentujete výrobky?

Velmi rádi se účastníme prodejních designových akcí, ale svoji účast na konkrétních událostech tohoto typu pečlivě zvažujeme. V minulosti jsme se účastnili Designbloku, Prague Design Weeku, Lemarketu apod.

Jak jste fungovali během koronavirové pandemie a vnímáte už návrat k normálu, který byl standardem před začátkem pandemie?

Bohužel se ze zřejmých důvodů nemohly uskutečnit, nebyla tedy reálná fyzická prezentace našich výrobků a museli jsme se přesunout do online prostředí. Pro nás toto prostředí a fungování v něm byla novinka. Učili jsme se v něm pohybovat. V současné době je snad ještě těžší doba než v období pandemie, protože zákazníci mají strach z budoucnosti, a to díky aktuální válce na Ukrajině.

Měl jsem pocit, že se výrazně zlepšuje uvědomování si lidí významu kvality produktů, ale už zase to tak není. Lidé v Česku stále ve velké míře hledí na cenu. V minulosti to tak bylo a je to tak zase.

Jaké máte plány do budoucna?

Co se týká blízké budoucnosti, doufáme, že brzy skončí válka na Ukrajině a vrátíme se do stabilních kolejí a stabilizují se ceny základních věcí a vrátíme se alespoň trochu do normálu před válkou a pandemií. Doufám v lepší zítřky.

Deka vyrobená firmou Tkalcovna Kubák

Deka vyrobená firmou Tkalcovna Kubák

Jak už jsem zmínil výše, máme ambice se více prezentovat v Německu a Rakousku. Co se týká Česka, bylo by nám potěšením, kdyby každá domácnost měla doma deku z naší Tkalcovny Kubák. Určitě v Česku budeme usilovat o zesílení povědomí o naší značce a utužovat stávající pozici na tomto trhu.

Děkuji za rozhovor.

Zjistěte více informací o firmě Tkalcovna Kubák.

Další zajímavé rozhovory naleznete v naší kategorii Rozhovory.

Zdroj úvodní fotografie: Lenka Glisníková

Zdroj všech ostatních fotografií v tomto rozhovoru: archiv Filipa Kubáka