Srí Lanka – pracovníci oděvních továren volají po převzetí odpovědnosti zainteresovaných stran. Pracovníci vytvářející oděvy ve srílanských továrnách potřebují, aby značky, vlastníci továren a vláda převzali odpovědnost za jejich nepříjemnou situaci.

Současná vlna nemoci Covid-19 v Jižní Asii má pro pracovníky na Srí Lance zničující důsledky, které negativně ovlivňují jejich zdraví, živobytí a právo na odborovou organizaci. Odbory a organizace pracující za práva vyzývají vyzývající značky, které si nechávají šít výrobky na Srí Lance, aby převzaly odpovědnost za pracovníky v dodavatelském řetězci.

Srí Lanka - pracovníci oděvních továren volají po převzetí odpovědnosti

Nemožnost pracovníků dodržet zdravotní a bezpečností opatření

Pandemie postihuje zejména oděvní pracovníky. Mnoho továren zůstává otevřených a pracovníci často musí pracovat v přeplněných podmínkách bez nezbytných zdravotních a bezpečnostních opatření. Pracovníci obecně také nemohou dodržovat odstup v penzionech, kde žije mnoho z nich. V důsledku toho zaznamenala Srí Lanka od konce roku 2020 řadu masových ohnisek v továrnách na oděvy.

Během současné vlny to vedlo ke smrti nejméně šesti pracovníků a mnoha dalších pracovníků, kteří onemocněli. Přestože továrny na oděvy fungovaly jako centra infekce, pracovníci nemají přístup k cenově dostupným testům a zdravotní péči. Opakované výzvy srílanských odborů na zřízení bipartitních zdravotnických výborů v továrnách, jejichž prostřednictvím mohou zaměstnanci přispívat k vlastní bezpečnosti na pracovišti, zůstaly mnoha továrnami bez povšimnutí.

Srí Lanka - pracovníci oděvních továren volají po převzetí odpovědnosti

Továrny problémy evidentně přehlíží

Chamila Tishari z Dabindu Collective uvedla: „Továrny nutí pracovníky, aby během této vlny pandemie přišli do práce. Pokud jsou pracovníci nakaženi, musí počkat mnoho dní, než budou umístěni do karantény nebo hospitalizováni. I když zóny ohně vyrábějící oděvy hrají při vypuknutí Covid-19 hlavní roli, strategie očkování na Srí Lance neupřednostňuje pracovníky v oděvech.

V uplynulých měsících, od březnového briefingu o situaci pracovníků na Srí Lance, členové a partneři kampaně Clean Clothes Campaign spolu se spojenci nadále kontaktovali značky, ambasády zemí, kde mají hlavní značky sídlo, majitelé továren a srílanští vláda. Situace oděvních pracovníků na Srí Lance však není všemi těmito stranami dostatečně řešena a je i nadále velmi zoufalá.

Anton Marcus z odborového svazu Free Trade Zones & General Services Staff Union, který se aktivně obrací na vládu a majitele továren, uvádí příklad toho, jak se stále ignoruje situace pracovníků: „Dělníci jsou hromadně infikováni na svém pracovišti během této vlny, protože opatření továren jsou i nadále nedostatečná. V továrnách Unichela a Thulhiriya, které vlastnila skupina MAS, a se společnou pracovní silou téměř 10 000 pracovníků, bylo nakaženo velké množství pracovníků. Ministr práce nařídil vyšetřování, ale podobné vyšetřování bylo nařízeno v říjnu 2020 poté, co hromadná propuknutí v továrně skupiny Brandix nevedla k žádným výsledkům ani neposkytla žádnou ochranu pracovníkům v této příští vlně, ani žádná z jejich rodin zemřelým pracovníkům byla poskytnuta kompenzace.

Situaci pracovníků dále zhoršuje několik faktorů, mimo jiné to, že jim značky a vlastníci továren nevyplácejí plnou mzdu a bonusy, praktiky rušení odborových svazů a extrémní povětrnostní podmínky způsobující záplavy.

Srí Lanka - pracovníci oděvních továren volají po převzetí odpovědnosti

Situace pracovníků v továrnách je zoufalá

Mnoho pracovníků, kteří byli posláni domů během kterékoli z vln pandemie – kvůli zajištění prostoru pro sociální distancování se v továrně, kvůli nedostatku objednávek nebo kvůli tomu, že se musí izolovat – je často placena pouze polovina z jejich již tak extrémně nízké mzdy nebo dokonce vůbec nic. Pracovníci tak byli nuceni volit mezi hladem a svým zdravím nebo dokonce rizikem nakažení spolupracovníků.

Pracovníci museli často během minulého roku bojovat o to, aby dostali roční bonusy, na které mají nárok, a které jsou ještě důležitější při plnění jejich denních potřeb v roce, v němž nedostali plnou mzdu. V tomto procesu bylo mnoho organizujících pracovníků navíc konfrontováno s opatřeními na zrušení odborů ze strany vedení továrny.

Palitha Atukorale z Progress Union uvedla: „Značky a maloobchodníci vydělali velké zisky na základě nízkých mezd pracovníků ve srílanském oděvním průmyslu. To nejmenší, co mohou udělat, je zajistit během pandemie, aby pracovníci dostali plnou mzdu, dostali odstupné, pokud ztratí zaměstnání a mohou se za sebe postavit. Tyto hlavní ziskové značky a maloobchodníci mají morální povinnost podepsat závaznou dohodu, která zajistí, že pracovníci dostanou výplatu, co jim dluží.

Extrémní počasí dále zhoršilo situaci pracovníků, kteří se kvůli omezením cestování a výlukám již omezovali na přeplněné penziony. Díky povodním je nyní jejich bydlení neobyvatelné. Členové a partneři v síti CCC v terénu poskytují tolik potřebnou pomoc v nouzi, ale značky, maloobchodníci, vlastníci továren a vláda by se měli cítit vyzváni, aby převzali odpovědnost za pracovníky v jejich dodavatelských řetězcích.

Gayani Gomes z Women’s Center říká: „V uplynulém roce uznalo mnoho skupin a odborových svazů občanské společnosti hroznou situaci pracovníků oděvních továren během pandemie a ještě více během povodní a reagovali přímou úlevou. Vláda a přímí a nepřímí zaměstnavatelé těchto pracovníků však měli být odpovědni za to, aby byli chráněni před zdravotními riziky a hladem a zároveň umožnili zisk pro oděvní průmysl. “

Majitelé továren, zejména bohaté skupiny továren, které dominují asociaci zaměstnavatelů JAAF, která představuje velkou část tohoto odvětví, a hlavní značky pocházející ze Srí Lanky, jako jsou PVH (Calvin Klein), VF Corporation, Marks & Spencer, Victoria’s Secret apod. musí převzít odpovědnost, aby bylo zajištěno, že pracovníci budou během pandemie vypláceny celé mzdy a bonusy.

Výše zmíněné značky jsou žádány o:

  • setkání se s odbory s cílem vyjednat memorandum o porozumění týkající se zdravotních opatření, mezd a odměn, základních pracovních práv a mechanismu řešení sporů;
  • podepsat závaznou dohodu o mzdách, odstupném a právu organizovat se, jak navrhuje více než 225 odborových svazů a skupin pracujících za práva po celém světě, kteří podporují kampaň Pay Your Workers / Respect Labour Work;
  • umožnit pracovníkům na Srí Lance postavit se za své vlastní zdraví a bezpečnost prostřednictvím dvojstranných zdravotních výborů tím, že zajistí, aby všichni dodavatelé zřídili tyto výbory podle pokynů srílanských úřadů.

Vláda Srí Lanky musí dále podniknout kroky k zajištění bezpečnosti pracovníků jako:

  • delegování veškerých pravomocí nezbytných k ustavení monitorovacích výborů COVID-19 pro všechny zóny volného obchodu a průmyslové parky na monitorování a kontrolu šíření viru na zdravotnické pracovníky (MOH);
  • tvoří monitorovací výbory Covid-19 pro tyto oblasti se širokým zastoupením, včetně pracovníků jmenovaných továrním zdravím;
  • výbory, odbory, zaměstnavatele a zdravotnické úředníky a zajistit, aby tyto výbory spolupracovaly s výbory pro zdraví v továrně a dohlížely na zdravotní opatření přijatá pro pracovníky během přepravy a v jejich ubytováních;
  • poskytnout úředníkům ve zdravotnictví ochranné pomůcky a všechny potřebné soupravy pro testování PCR, očkování pro všechny zaměstnance a pravomoc rozhodovat o karanténních nezbytnostech.

Zdroj všech fotografií: pixabay.com