Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), přijímá žádosti o dotace v poslední výzvě programu Inovace, což znamená, že:

  • Firmy tak mohou začít žádat o dotace na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci s vazbou na využití výzkumu a vývoje.
  • Podnikatelé mohou získat na jeden projekt až 100 milionů korun.
  • Výzvu vyhlásilo 28. května 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK.
  • Žádosti bude API přijímat do 30. srpna 2021. Pro žadatele je připravena celkem 1 miliarda korun.

Cílem výzvy je podpořit u českých firem tvorbu a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a high-tech procesů do výroby, a zvýšit tak jejich počet v pozici technologických lídrů. Výzva je určena především pro malé a střední podniky. Velké podniky mohou podat žádost o dotační podporu, pouze pokud jde o projekt s významným pozitivním dopadem na životní prostředí.

Žadatelé mohou dotace využít na projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie, software a data, práva k užívání duševního vlastnictví nebo na certifikaci produktů,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Výzva podporuje také využívání unikátních know-how ze spolupráce s akademickým a výzkumným sektorem a rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, a to vazbou na využití výsledků z výzkumu a vývoje, ať už externího nebo vlastního“.

Malé podniky mohou v předložených projektech získat 45 % způsobilých výdajů zpět formou dotace. U středních podniků je to 35 % a u velkých podniků 25 %. V aktuální výzvě jde o podporu ve výši minimálně 1 milion korun a maximálně 100 milionů korun.

Zdroj informací: https://www.businessinfo.cz/clanky/op-pik-zahajen-prijem-zadosti-o-dotace-na-produktovou-procesni-organizacni-a-marketingovou-inovaci/?utm_medium=email&utm_source=sendpress&utm_campaign

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com