2. díl seriálu článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl – Muzeum Ostrov lidových krojů

Letní prázdniny, čas výletů a dovolených, jsou za dveřmi. Jak jsme již avizovali, připravili jsme si pro vás seriál článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl. Tento náš seriál je vlastně už druhá řada seriálu článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl, protože v loňském roce 2022, také v období léta, jste si mohli užít první řadu seriálu článků, která měla 10 dílů.

Vítejte u našeho druhého dílu druhé řady seriálu článků na téma Česká muzea zaměřená na módní průmysl. Dnes budeme pozornost věnovat Muzeu Ostrov lidových krojů. Přijměte tento článek jako pozvání do Muzea Ostrov lidových krojů, kam jen tak v létě můžete vyrazit, případně si o tento tip na výlet rozšířit svoji dovolenou.

Návštěva Muzea Ostrov lidových krojů je skvělý nápad

Návštěva Muzea Ostrov lidových krojů je skvělý nápad

Přijďte si užít návštěvu Muzea Ostrov lidových krojů osobně

Muzeum Ostrov lidových krojů vznikalo v letech 2016 až 2021, kdy postupně budovalo sbírky a vlastní expozici. Myšlenka vznikla souběhem náhod. Podařilo se zrekonstruovat středověký areál poplužního dvora se zámečkem v Ostrově u Zbraslavic, čímž muzeum získalo atraktivní prostory pro různé účely.

Expozice Muzea Ostrov lidových krojů je velmi rozsáhlá

Expozice Muzea Ostrov lidových krojů je velmi rozsáhlá

Muzeu Ostrov lidových krojů přálo a štěstí a narazilo na majitelku velké soukromé sbírky lidových krojů, která hledala výstavní prostory. Nakonec od ní celou sbírku odkoupilo a následně se mu podařilo získat ještě několik dalších rozsáhlých sbírek lidových krojů, které byly v soukromém vlastnictví. Díky tomu vzniklo základní libreto současné expozice, které vzniklo s ambicí představit veřejnosti zástupce všech důležitějších krojových oblastí na území dnešní České republiky.

Kroje jsou nádherné oděvy, stejně jako všechny jejich doplňky, výšivky apod.

Kroje jsou nádherné oděvy, stejně jako všechny jejich doplňky, výšivky apod.

Dnes Muzeum Ostrov lidových krojů prezentuje největší soukromou sbírku lidových krojů z Čech, Moravy i Slezska. Sbírku i expozici průběžně stále doplňuje. Poprvé v historii tak lze spatřit lidové kroje ze všech regionů, včetně německy mluvících původních obyvatel, na což jsme obzvláště pyšní. Většina exponátů pochází z vrcholného období užívání lidových krojů, tedy z devatenáctého století.

Obrovské množství lidových krojů na jednom místě

V expozici našeho Muzea Ostrov lidových krojů se nachází dvě stě sedmdesát úplných lidových krojů, instalovaných na figurínách. Sbírku krojů provázejí doplňkové části expozice, věnované výrobě a údržbě textilu, výrobě krajek, sbírka výšivek, čepců, stuh, punčoch a šátků. V muzeu je také k vidění výjimečná kolekce obuvi, která lidové oděvy provázela.

V Muzeu Ostrov lidových krojů jsou k vidění také doplňky ke krojům

V Muzeu Ostrov lidových krojů jsou k vidění také doplňky ke krojům

Kroje, které nebyly v minulosti na území České republiky vystavovány

Exponáty, které prezentuje Muzeum Ostrov lidových krojů a jsou v něm k vidění lze přesně datovat jen ve výjimečných případech. Nejstarší kusy pocházejí z druhé poloviny osmnáctého století. Za nejzajímavější lze asi považovat soubor desítek lidových krojů z německy mluvících oblastí České republiky, neboť nebyly na našem území nikdy v minulosti vystavovány. V expozici najdete samozřejmě mnoho předmětů, které mají svoje úžasné a jedinečné příběhy.

Atlas lidových krojů České republiky byl vydán v září roku 2021

Atlas lidových krojů České republiky byl vydán v září roku 2021 u příležitosti otevření Muzea Ostrov lidových krojů

Další zajímavostí Muzea Ostrov lidových krojů je Atlas lidových krojů České republiky

Atlas lidových krojů je unikátní publikace, která poprvé představuje lidové kroje všech oblastí Čech, Moravy a Slezska včetně německy mluvících menšin. Kniha je výsledkem badatelské činnosti spojené s budováním expozice Muzea Ostrov lidových krojů a byla vydána u příležitosti jeho otevření v září roku 2021.

Kniha obsahuje 202 barevných ilustrací ženských a mužských svátečních krojů jednotlivých regionů ČR doplněných o slovní popis dané oblasti zasazený do společenského a geografického kontextu období zralosti lidových krojů, typických krojových prvků dané oblasti, způsoby oblékání jednotlivých krojových součástek a zajímavosti z dané oblasti. Pro orientaci a přesnější pochopení tématu je publikace doplněna o mapy krojových oblastí, převládajících jazyků v českých zemích a odkládání (zániku) lidových krojů.

Záměr publikovat pro potřebu široké veřejnosti informace o historii lidových oděvů dle jednotlivých regionů celé České republiky je jedinečný. V dosavadní historii české etnologie nebyl učiněn pokus zmapovat detailně toto zajímavé téma v celé jeho šíři a bohatosti. Cílovou skupinou, kterou Atlas lidových krojů České republiky oslovuje, jsou nejen milovníci krojů, lidových tradic a historie obecně, ale i současní zájemci o hledání kořenů naší lidové kultury i osoby hledající v této oblasti inspiraci pro své současné projekty. Současný zvyšující se zájem veřejnosti, poptávající kvalitní, odborně fundované informace z historie českých kulturních tradic obecně a historii lidového odívání konkrétně, byl dostatečným důvodem pro vznik takového záměru.

Obsah atlasu je poutavý

Obsah Atlasu lidových krojů České republiky je poutavý

Publikace Atlas lidových krojů vyšla kromě českého jazyka ještě v jazyce německém a anglickém. Téma lidových krojů tak může být šířeno i do jiných zemí, kde o české tradice mají tamější obyvatelé zájem. Z hlediska významu je nejdůležitějším zahraničním partnerem Německo. Vzhledem k historickým souvislostem a faktu, že součástí publikace i expozice muzea jsou kroje českých Němců, byl překlad publikace do německého jazyka veskrze nezbytný.

Muzeum Ostrov lidových krojů je důkazem, že historie módy oslovuje i mladé lidi

Spektrum našich návštěvníků je velice pestré. Naši expozici navštěvuje školní mládež, studenti, turisté všeho druhu až po spolky seniorů. Zaměření našeho muzea však logicky láká především starší ročníky a ženy z České republiky. Mnoho zájemců o historii výroby venkovských lidových oděvů se však rekrutuje i z řad mladých lidí„, říká Jan Mičánek, ředitel Muzea Ostrov lidových krojů.

Muzeum Ostrov lidových krojů je báječný tip nejen na letní výlet

Muzeum Ostrov lidových krojů je báječný tip nejen na letní výlet

Navštivte několikrát zmíněné muzeum v létě 2023

Stálá expozice Muzea Ostrov lidových krojů se od minulého roku 2022 rozrostla o 15 nových krojů, díky čemuž i návštěvníci, kteří muzeum již navštívili, objeví nové exponáty. Muzeum si dovoluje pozvat návštěvníky do zbrusu nového Pivovaru Bohdaneč, jež byl v letošním roce otevřen.

Kroje z Muzea Ostrov lidových krojů ve Východočeském muzeu v Pardubicích

V současné době probíhá výstava krojů z Muzea Ostrov lidových krojů ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Výstava nese název Jaké odění, takové uctění aneb nahlédnutí do šatníků Východočeských venkovanů a trvá až do 3.9. 2023. V areálu Muzea Ostrov lidových krojů pro letošní rok žádná krátkodobá výstava není plánována.

Zdroj informací: Muzeum Ostrov lidových krojů/Jan Mičánek

Zdroj všech fotografií: archiv Muzea Ostrov lidových krojů

Více informací o dění v Muzeu Ostrov lidových krojů najdete zde na jeho webu.

Další pozvánky a tipy na módní události naleznete v naší kategorii Módní události.