ČOI zajistila v 1. čtvrtletí 2023 téměř 2700 kusů padělků za 3,8 milionu korun

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách zákazu nabídky, prodeje a skladování padělaného zboží i v 1. čtvrtletí roku 2023. Celkem uskutečnila 230 kontrol a u 84 kontrol zjistila porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků, která porušují některá práva duševního vlastnictví. V průběhu této kontrolní akce zajistila 2 683 kusů padělků v hodnotě originálů 3 762 218 Kč.

Česká obchodní inspekce v období od 2. ledna do 31. března 2023 uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na dodržování zákazu nabídky, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. Celkem provedla 230 kontrol a u 84 kontrol zaznamenala porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování padělaného zboží, což v procentuálním vyjádření představuje 36,5 %. Z hlediska sortimentu byla práva duševního vlastnictví porušována nejčastěji u hraček a ostatních výrobků určených pro děti a textilních výrobků.

Místem kontroly byly pevné provozovny, internetové obchody, tržnice a tržiště v příhraničí ČR. Česká obchodní inspekce využila u některých kontrol součinnost dalších orgánů státní správy, konkrétně se jednalo o 6 kontrol provedených ve spolupráci se živnostenskými úřady.

Kontroly zaměřené na dodržování ust. § 8 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, byly ve sledovaném období prováděny na základě iniciativy a dosavadních poznatků ČOI. Dále také na základě podnětů majitelů práv duševního vlastnictví nebo jejich zástupců a také na základě spotřebitelských podání.

ČOI v rámci kontrolní akce také prověřovala dodržování dalších povinností vyplývajících z právních předpisů v dozorové kompetenci České obchodní inspekce. Celkem představuje porušení právních předpisů 78,7 % z celkového počtu 230 kontrol.

Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
celkem § 8 celkem § 8
Středočeský a Hl. město Praha 12 12 10 100,0% 83,3%
Jihočeský a Vysočina 37 27 12 73,0% 32,4%
Plzeňský a Karlovarský 51 35 13 68,6% 25,5%
Ústecký a Liberecký 39 31 18 79,5% 46,2%
Královéhradecký a Pardubický 27 25 11 92,6% 40,7%
Jihomoravský a Zlínský 3 3 3 100,0% 100,0%
Olomoucký a Moravskoslezský 61 48 17 79,0% 27,9%
Celkem 230 181 84 78,7% 36,5%

 

ČOI uložila opatření

Česká obchodní inspekce, kromě sankčních opatření, zajistila celkem 2 683 kusů padělků, což v hodnotě vyčíslené v cenách originálů představuje částku 3 762 218 Kč. Zajištěné výrobky byly, v souladu s § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uloženy mimo dosah kontrolovaných osob. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, u nichž bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

Na základě zjištěných porušení všech právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce uloženo od 2. ledna do 31. března 2023 celkem 174 pokut v hodnotě 2 513 500 Kč.

Vzhledem k tomu, že výsledky kontrol v této oblasti dlouhodobě ukazují, že se v českých pevných provozovnách ve vnitrozemí a v příhraničních tržnicích stále vyskytují výrobky, které porušují některá práva duševního vlastnictví, bude ČOI pokračovat v kontrolách i v následujícím čtvrtletí roku 2023.

Zdroj informací a podrobnosti naleznete ZDE.

Zdroj úvodní fotografie naleznete ZDE.

Pokračujte ve čtení článků ekonomického typu ZDE.