4. díl seriálu – Česká muzea zaměřená na módní průmysl – Muzeum krajky Vamberk

Jak jsme v nedávné minulosti avizovali, rozhodli jsme se udělat seriál článků o českých muzeích zaměřených na módní průmysl a vše, co do něj spadá. Dnes si můžete přečíst již čtvrtý díl tohoto seriálu. Čtením našeho seriálů článků tak získáte tipy na výlet během letních prázdnin, což jistě oceníte nejen vy, ale i vaši blízcí, a to ať už se v Česku vydáte kamkoliv. Do muzea můžete jít či jet cíleně a spojit to i s návštěvou dalších památek a zajímavostí v jeho okolí. Máte už plány na letní prázdniny? Přidejte si k nim návštěvu Muzea krajky Vamberk.

Budova - Muzeum krajky Vamberk

Budova – Muzeum krajky Vamberk

Dovolte nám představit vám Muzeum krajky Vamberk

Muzeum krajky Vamberk je pobočkou Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje. Jeho vznik sahá do roku 1928, kdy vzniklo Krajkářské muzeum při místní Krajkářské škole. Muzeum časem zaniklo, část jeho sbírek přešla na Městské muzeum, které se časem vyprofilovalo coby Muzeum krajky Vamberk. Součástí Okresního muzea Orlických hor (dnešního MGOH) je od poloviny 70. let až dodnes. Současná stálá expozice má název Proměny krajky v Čechách 18. až 21. století.

Stará expozice Muzea krajky Vamberk

Stará expozice Muzea krajky Vamberk

Čím je krajka unikátní, zvláště ta, která je k vidění v Muzeu krajky Vamberk?

Hlavně tím, že se jedná o ruční krajku a to nejen kusovou, ale i metrovou. Návštěvníci mnohdy dle slov ředitele muzea žasnou, že tuto krajku opravdu vyráběli lidé a nikoli stroje, jak je dnes běžné. Že to musela být velká dřina je nasnadě.

Krajkářství na Vamberecku je unikátní především svou kontinualitou. Pro Vamberk je charakteristická paličkovaná mnohopárová tzv. vláčková krajka z jemných bílých bavlněných nití. Podle ústní tradice její původ sahá až do sedmnáctého století k osobě Magdaleny Grambové, šlechtičny, která byla manželkou císařského velitele Kašpara Gramba. Ten obdržel Vamberecké panství jako konfiskát po Bílé Hoře.

Magdalena Grambová měla údajně přinést krajkářství ze své rodné Belgie až k nám a ustanovit ho jako jednu z robotních povinností. Toliko pověst. Dnes předpokládáme, že paličkování zde bylo již dříve. Jaký byl vliv Magdaleny Grambové je dodnes předmětem dohadů a spekulací. V letošním roce o osobnosti Magdaleny Grambové vyšla kniha vzniklá ve spolupráci Muzea a galerie Orlických hor a Spolku přátel historie Vamberka.

Vamberecká krajka se stala významným artiklem, se kterým se obchodovalo i za hranicemi regionu. Setkat se s ní můžete třeba na moravských či slezských krojích. Její tradice přetrvala i po příchodu strojní výroby, byť v dnešní době je ruční paličkovaná krajka spíš volnočasovou aktivitou než způsobem obživy.

Ruční výroba krajek na Vamberecku, paličkovali i muži

Ruční výroba krajek na Vamberecku, paličkovali i muži

Muzeum krajky Vamberk vyvíjí systematickou sbírkotvornou činnost, díky které jsou u v něm k vidění nejen historické a tradiční krajky, ale i moderní pojetí tohoto umění. V běžném povědomí je krajka spojena především právě se strojní metrovou krajkou, která se používá na oděvu či spodním prádle. Co všechno je krajka se mohou návštěvníci přesvědčit v právě v Muzeu krajky Vamberk.

XVII. Mezinárodní Krajkařské slavnosti

Ve dnech 24.-26. června proběhnou XVII. Mezinárodní Krajkařské slavnosti. Ty se konají každý druhý rok. Z číslovky vidíme, že se jedná o dlouholetou tradici, kterou nepřerušila ani pandemie COVID 19.

V jejich rámci bude i program v Muzeu krajky Vamberk. Bude to konkrétně Módní přehlídka Vyšší odborné a Střední umělecké školy textilních řemesel v Praze, večer na téma Magdalena Grambová ožívá, spojená s přednáškou PhDr. Bohumíra Dragouna a šermířským vystoupením skupiny Corporal z Hradce Králové.

Spolu s Krajkářskými slavnostmi se bude konat i X. Bienále české krajky. To mělo proběhnout již v loňském roce, avšak kvůli pandemii se přesunulo na letošní rok. Bienále mohou návštěvníci shlédnout až do 31. 7. letošního roku ve sportovní hale Městského klubu Sokolovna. Jedná se o soutěžní přehlídku současné krajkářské tvorby. Letošní ročník stejně jako všechny předchozí nabízí řadu pozoruhodných prací.

Světlana Pavlíčková, Vějíř Otýlie Vranské a Vějíř Anežky Hrůzové, paličkovaná krajka, 1993 - příklad moderního pojetí krajky

Světlana Pavlíčková, Vějíř Otýlie Vranské a Vějíř Anežky Hrůzové, paličkovaná krajka, 1993 – příklad moderního pojetí krajky

Muzeum krajky Vamberk vás zaujme i během léta

Kromě Bienále a Mezinárodních krajkářských slavností probíhá v Muzeu krajky Vamberk hned několik výstav. Hlavně je to výstava již zmiňované Vyšší odborné a Střední umělecké školy textilních řemesel v Praze s názvem Emilie Paličková a její pokračovatelé. Emilie Paličková představovala klíčovou osobnost české krajkářské tvorby a textilního výtvarnictví. Její jméno je spjaté s úspěchy české krajky na Expo 58 a 67 v Bruselu a Montrealu. Emilie Paličková vychovala celou řadu úspěšných výtvarníků a pedagogů, jako jsou třeba Eva Fialová, Milča Eremiášová, Emílie Frydecká a další.

V druhém patře hlavní expozice jsou vystaveny práce současných žáků a pedagogů této školy.

Návštěvníci si mohou prohlédnout minivýstavu Poklady z cest krajkářky Anny Halíkové v druhém patře muzea a také minivýstavu současného Krušnohorského krajkářství.

Paličkovací stroj

Paličkovací stroj

Na co se můžete v Muzeu krajky Vamberk těšit do konce roku?

Na podzim připravujeme výstavu Alois Kareš- vystěhovalecký agent, vlastenec a mecenáš, připravované ve spolupráci se Spolkem přátel historie Vamberka, která v muzeu bude od 10. 9. až do konce října 2022. Návštěvníci se také mohou těšit na druhý ročník Předvánočního jarmarku v Muzeu krajky Vamberk (uskuteční se 19. 11. 2022)

Expozice MKV

Expozice MKV

Chcete do muzea přinést nějaký exponát krajky? Máte možnost!

Nejlepší je exponát nafotit, sepsat k němu informace jako jsou: rok vzniku, původní majitel, výrobce, nebo autor. Muzeum krajky Vamberk už rozhodneme, jestli exponát do sbírky zařadit, či nikoli. Poté muzeu můžete exponát poslat či donést a jeho zaměstnici s vámi vyhotoví darovací smlouvu.

Zdroj informací všech fotografií v tomto článku: archiv Muzea krajky Vamberk

Zjistěte více informací o Muzeu krajky Vamberk na jejich webu ZDE.

Předchozí díly našeho seriálu věnovaného českým muzeích zaměřeným na módní průmysl si můžete přečíst v naší kategorii Módní události.