8. díl seriálu – Česká muzea zaměřená na módní průmysl – Technické muzeum v Brně

Jak jsme v nedávné minulosti avizovali, rozhodli jsme se udělat seriál článků o českých muzeích zaměřených na módní průmysl a vše, co do něj spadá. Dnes si můžete přečíst již osmý díl tohoto seriálu. Čtením našeho seriálů článků tak získáte tipy na výlet během letních prázdnin, což jistě oceníte nejen vy, ale i vaši blízcí, a to ať už se v Česku vydáte kamkoliv.

Do muzea můžete jít či jet cíleně a spojit to i s návštěvou dalších památek a zajímavostí v jeho okolí. Máte už plány na letní prázdniny? Přidejte si k nim návštěvu Technického muzea v Brně.

Exponáty na výstavě Vlněná elegance

Exponáty na výstavě Vlněná elegance

Dovolte nám představit vám Technické muzeum v Brně

Myšlenky na vznik muzea uchovávajícího sbírky vědy, techniky, strojů, modelů či průmyslových výrobků se v Brně dočkaly několika úspěšných naplnění. Prvním z nich bylo dnešní Moravské zemské muzeum, založené již v roce 1817 a patřící mezi první podobné instituce na našem území, od roku 1818 pojmenované Františkovo muzeum na počet císaře Františka I. Za předchůdce Technického muzea v Brně chápeme Moravské průmyslové muzeum založené již v roce 1867 na základě vzoru vídeňského uměleckoprůmyslového muzea. Tato muzea měla za cíl podporu řemesel, umění a průmyslu svými sbírkami i výchovnými počiny v podobě kurzů a přednášek.

Faktické počátky Technického muzea v Brně však leží v činnosti Archivu pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce založeného v roce 1936, jehož cílem bylo vybudovat samostatné technické muzeum.

To se podařilo 1. ledna 1961, kdy vzniklo Technické muzeum v Brně, pracující od roku 1951 jako pobočka Národního technického muzea v Brně.  Mezi prvními sbírkovými kolekcemi, které muzeum budovalo, byla mimo jiné i sbírka textilu, zaměřená na dokumentaci zejména moravského vlnařství.

V roce 5. 6. 2003 muzeum otevřelo novou stálou expozici v budově bývalé Tesly na ulici Purkyňova. Expozice sestává z mnoha tematických celků, podle oborů. Najdeme zde proto například expozici parních a vodních motorů, Uličku řemesel, Železářství-Kovolitectví-Nožířství, oddíl věnovaný automobilismu na Moravě (Pozor zákruta, Historická vozidla) a tradici Grand Prix v Brně – Brno na dvou kolech. Obsah expozice je postupně inovován o další informační celky (např. elektronová mikroskopie). Stálé expozice doplňují tematické výstavy, workshopy, dílny pro veřejnost, školní programy aj.

Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně – výstava Vlněná elegance

O exponátech textilní sbírky Technického muzea v Brně

Sbírkové předměty ze sbírky Textil jsou zapůjčeny do stálých expozic Muzea města Brna na Špilberku, do expozice Vily Löw-Beer u Lužánek a Vily Stiassni v Pisárkách. V současné expozici Technického muzea v Brně nejsou textilní sbírky prezentovány.

Pro zmíněné expozice byly vybrány pomůcky z továren ale zejména vzorníkové knihy představující návštěvníkům charakter tkanin, které se v Brně vyráběly v 19. a na počátku 20. století. Ve vilách tak zájemci uvidí konkrétní tkaniny, které putovaly do světa z firmy Br. Stiassni a Moses Löw-Beer.

V depozitáři Technické muzeum v Brně uchovává další exponáty, které jsou vystavovány krátkodobě. Naposledy se tak stalo během výstavy Vlněná elegance, věnované prvorepublikovým textilním firmám, která se konala 27. 10. 2020 do 27. 6. 2021.

Muzeum zde vystavilo nejen zmíněné vzorníky a nabídkové kolekce, ale také menší stroje jako část selfaktoru (fa. Hartmann), stroj pro barevní vlněné příze (od fy. Hoffarth), model žakáru a drobné pomůcky z tkalcoven a zkušeben. K atraktivním exponátům patřil funkční žakárový stav. Téma výstavy doplnily zapůjčené vlněné kostýmy a pánské oděvy ze sbírky Muzea města Brna a ze soukromé sbírky Salonu první republiky.

Technické muzeum v Brně uspořádalo výstavu Vlněná elegance

Technické muzeum v Brně uspořádalo výstavu Vlněná elegance

Od 18. listopadu 2021 do 31. května 2022 se uskutečnila ve Staré Mosilaně výstava Vlněná elegance, byla úspěšná? Z jakého důvodu se výstava uskutečnila zrovna v těchto prostorách? Chystáte podobnou výstavu? Otázky jsme položili Petře Mertové, 

V současné době v Brně zanikají budovy a celé lokality spojené s činností velkých a významných průmyslových podniků – Zbrojovky, Vlněny a nově Mosilany, na jejichž kořenech vyrostlo moderní město. Demolice mají za cíl přeměnit tato území v nově koncipované lokality a tím pádem zničit původní genius loci míst, kde na vás dýchalo 19. století., kde klapaly stavy a bzučely selfaktory, kde se procházeli majitelé textilek jako Tugendhati, Löw-Beerové, Stiassni, Neumarkové, Weissové, Hanákové a jiní. Již zcela zmizely budovy spojené s činností Vlněny a chystá se demolice areálu bývalé Mosilany na lokalitě vymezené ulicemi Vlhká, Křenová a Špitálka. Naše muzeum toto dědictví připomíná v cyklu Industriální Brno již od roku 2016„, říká Petra Mertová.

Po zveřejnění plánu investora na demolici Mosilany, jsme se rozhodli přesunout textové a obrazové panely z výstavy Vlněná elegance do prostor bývalého závodu 01 n. p. Mosilany, aby se naposledy budovy textilky zaplnily alespoň informacemi o jejich původním účelu a připomnělo se světové jméno brněnských vlněných tkanin. Podařilo se domluvit spolupráci se zástupcem vlastníka areálu, s firmou Financial Consortium s.r.o. Díky tomu byla výstava otevřena veřejnosti každý den od 9 do 16 hod. od 18. 11. 2021 až do konce května 2022 ve druhém podlaží bývalé prvorepublikové firmy Sdružené vlnařské závody a. s.  V současné chvíli je možné ještě zakoupit stejnojmenný katalog k výstavě na e-shopu https://www.tmbrno.cz/produkt/vlnena-elegance-prvni-republiky/„, dodává.

Návštěvníci ocenili velkoformátovou mapu Brna s lokalizací textilek a dobové velkoformátové fotografie ze sbírky Technického muzea v Brně, jež nabídly iluzi výroby v přádelně, tkalcovně či v barvírně v továrnách firem B. Schöllerové a L. Auspitze. Vnukové díky unikátním fotografiím mohli nahlédnout do dobového krejčovského salonu Gustav Sborowitz a syn či do velkoobchodu se suknem firmy Anton Hübl. Na textových panelech bylo přiblíženo úsilí návrhářů vlněných tkanin, jejich francouzské inspirační zdroje – dopisy fa. Bilbille, Baudré a Co., zdroje surovin i politické podmínky pro podnikání po vzniku samostatného Československa. Výstava přilákala množství návštěvníků a přispěla k diskusi o hodnotách opuštěného průmyslového dědictví. Demolici areálu však pravděpodobně nezabránila.

Navštivte Technické muzeum v Brně ještě během léta

V létě zve muzeum návštěvníky jak do stálé expozice, tak také na památky pod správou Technického muzea v Brně, kde je připraveno množství programů určených zejména rodinám s dětmi: jedná se o Kovárnu v Těšanech (9.7. – Co vyprávěla Maryša, 20.8. – Po tovaryšském chodníčku, 3.9. – Mladý těšanský kovář), Větrný mlýn v Kuželově (21-24.7. – Horňácké slavnosti), Šlakhamr u Žďáru nad Sázavou (6.8. – V kraji řeky Sázavy).

Dominantou-vstupu-do-vystavy-je-hapticky-model-relikviare-svateho-Maura-hmatemse-mohou-se-zlatnickymi-technikami-seznamit-i-nevidomi.

Dominantou-vstupu-do-vystavy-je-hapticky-model-relikviare-svateho-Maura-hmatemse-mohou-se-zlatnickymi-technikami-seznamit-i-nevidomi.

Milujete zlato a zajímají vás zlatnické techniky? Navštivte výstavu  Zlaté řemeslo.

Výstava je otevřena od 24. května do 18. září a jedná se o výstup z tzv. NAKI projektu, které muzeum řešilo ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem, Moravskou galerií v Brně, Moravským zemským muzeem a Národním památkovým ústavem. Výstava mapuje problematiku studia kovů, které se staly základem technologického i kulturního rozkvětu civilizací a ovlivnily rozvoj nejrůznějších řemesel a oborů lidské činnosti.

Zlatnictví patří mezi starověká řemesla založená na zručnosti a tvůrčí invenci řemeslníků. Zlatnickými technikami se v širších souvislostech intenzivně zabývali odborníci v Metodickém centru konzervace Technického muzea v Brně. Jejich záměrem bylo vyzdvihnout do popředí význam uměleckořemeslné praxe využívající manuální obratnosti, znalosti tradičních materiálů a technik, které jsou předávány napříč generacemi.

Cílem konzervátorů a restaurátorů je péče o to, aby se díla našich předků co nejdéle zachovala a nepodléhala zubu času. K tomu je potřeba znalosti původních historických technik, které musí být během restaurování správně pochopeny a veškeré zásahy konzervátora musí být s nimi kompatibilní.

Na výstavě se návštěvníci seznámí s výrobními a výzdobnými technikami formou videozáznamů (lití, tepání a cizelování, fasování drahých kamenů, různé zdobné techniky tauzování), ale i se širokým spektrem nářadí, pomůcek i strojů, kovových materiálů a samotných replik historických artefaktů. Výstava prezentuje také díla Jiřího Drlíka, nestora českého zlatnictví, prostřednictvím šperků zapůjčených z Moravské galerie v Brně.

Výstava prezentuje zlatnická díla užívaná při liturgii (z fondu Umeleckoprůmyslového muzea v Praze a Moravské galerie v Brně)

Výstava Zlaté řemeslo prezentuje zlatnická díla užívaná při liturgii (z fondu Umeleckoprůmyslového muzea v Praze a Moravské galerie v Brně)

Rozmanitost zlatnické produkce během téměř dvou tisíc let mohou návštěvníci obdivovat díky zápůjčkám jedinečných předmětů z fondů pražského Uměleckoprůmyslového musea, Moravské galerie a Moravského zemského muzea. Jedná se například o filigránem a granulací zdobené zlaté šperky z doby Velké Moravy, unikáty z Karlštejnského pokladu, zlatou bohatě zdobenou výbavu z hrobového nálezu germánského velmože z lokality Cézavy-Blučina či přenosný relikviářový oltářík z karlovského období. Své místo zde mají i šperky považované za typicky „české“, tedy s českým granátem, vltavíny a perličkami z českých řek, ale i díla z litiny nebo moderních materiálů.

Pro školy všech typů včetně odborných či specializovaných na oblast kulturního dědictví, konzervování a restaurování jsou připraveny komentované prohlídky a programy. Nevidomí návštěvníci mohou prozkoumat relikviář sv. Maura prostřednictvím interaktivního haptického modelu v měřítku 1 : 1 zapůjčeného z bečovského edukačního pracoviště.

Zavítejte do Technického muzea v Brně pro rozšíření si obzorů také po letních prázdninách

V říjnu se mohou návštěvníci těšit na další cyklus přednášek a vycházek Industriální Brno, kde se muzeum bude věnovat opět textilkám, jejich majitelům a osudům oboru po roce 1945 nejen v Brně. Pro odborníky Tehcnické muzeum v Brně připravuje další ročník recenzovaného časopisu Textil v muzeu, kde publikují přední čeští a slovenští odborníci. Časopis je možné objednat přes e-shop muzea.

Další textilní výstava se připravuje až na rok 2024, kdy připomene historii a současnost firmy Tylex, a. s. Letovice, která patří k nejstarším a stále aktivně působícím textilkám na našem území. Její výrobní sortiment je velice unikátní. Od svého založení se věnuje strojním krajkám a tylům, které neodmyslitelně patří k dámské módě. Jistě bude pro řadu návštěvníků zajímavé, že výrobky firmy míří nejen do módy. Najdeme je v nábytkářství, obuvnictví i ve zdravotnictví. 

Na výstavě Vlněná existence Technického muzea v Brně bylo k vidění hodně zajímavých exponátů

Na výstavě Vlněná existence Technického muzea v Brně bylo k vidění hodně zajímavých exponátů

Jak postupovat, když chcete darovat nějaký exponát Technickému muzeu v Brně?

Dary do sbírky přijímá stále, po předchozí domluvě s kurátorkou oboru. Nejlépe zavolejte na tel. č. +420 775 850 646 nebo napište na mertova(at)tmbrno.cz. Muzeum uvítá také fotografie z textilek, dobovou módu a výrobky, jako např. rifle, trička s potiskem, ubrusy z n. p. Moravolen, krajky z n. p. Tylex, potisky z Tiby, obleky z n. p. OP Prostějov aj.

Zdroj informací: Technické muzeum v Brně/PhDr. Petra Mertová, Ph.D.

Zdroj všech fotografií: archiv Technické muzeum v Brně

Předchozí díly našeho seriálu článků věnovaného českým muzeím, která se zaměřují na český módní průmysl si můžete přečíst v kategorii Módní události.

Více informací o Technickém muzeu v Brně naleznete ZDE.