Jaký vztah máte ke statistice? Zítra je světový den statistiky. Když se řekne statistika, obvykle se většině lidem vybaví věda, která pro ně byla těžká, nebo když je čeká zkouška např. na vysoké škole z této disciplíny, reagují na slovo statistika s vyděšeným výrazem a obavou v očích.

Jsem známá tím, že jsem nikdy nebyla fanynkou matematiky a podobných disciplín, ale je třeba si uvědomit (pokud jste k tomu ještě nedošli), že tato na první pohled těžká věda či chcete – li disciplína, má své místo na světě a může nám být velmi užitečná.

Ono tvrzení, že vše je v podstatě o úhlu pohledu, je pravdivé. Pokud má člověk z čehokoliv obavy, buď se tím může užírat a obávat se, což mu nepomůže, ba hůř může se tímto jeho přístupem daná situace zhoršit či problém narůst do větších až obrovských rozměrů.

Jaký vztah máte ke statistice?

Statistika a vysoká škola

Během mého studia vysoké školy, oboru Komunikace a lidské zdroje, připomínám, pro ty, kdo by to o mně nevěděli, jsem několikrát překonala svůj stín, jak se říká, překonala jsem sama sebe. I v tomto oboru na mě čekaly překážky. Jedním z nich byla statistika a následně její využití při tvorbě bakalářské práce, což byla závěrečná práce mého studia. Měla jsem z toho obavy a to velké. Nakonec mě v podstatě situace donutila koupit si knihu a nastudovat si možnosti, které jsem využila v bakalářské práci.

Dnes jsem za toto vděčná, protože mi to ukázalo, že jsem silnější a odvážnější, než si myslím, dodalo mi to odvahu do dalších kroků a hlavně, z poctivě získaných dat jsem čerpala informace a ty využila při tvorbě produktu, v přetavení z nápadu při realizaci nabídky služby, která nabízí produkty, dalo by se říci. A tímto složitě popsaným výstupem je tento informační web o módě Fashion Industry CZ.

Ono mít představu je fajn, ale k realizaci a fungování projektu je dlouhá a strastiplná cesta. Velmi podstatné je mít vytvořenou jakousi koncepci, postupně ji upravovat, doplňovat a vyhodnocovat průběžný vývoj a současně sledovat předem vytvořené (zadané) milníky.

Mnoho firem kvalitní koncepce nemá, a proto často zanikají či je minimálně potkávají různé problémy a jejich majitelé apod. musí reagovat a řešit náhle, zbytečně, vzniklé obtíže, místo aby svoji energii investovali do rozvoje firmy, který by jim samým přinášel peníze a zaručoval stálou práci jejich zaměstnancům a zákazníkům přinášel spokojenost při získávání kvalitní služby či produktu.

Jaký vztah máte ke statistice?

Statistika má svůj význam

Statistika má svůj význam nejen v marketingu a komunikaci, kterým se věnuji, mám je ráda a zajímají mě, ale i v jiných oborech a je potřebná k tomu, aby člověk a celá firma měla zásadní podklady, data, z nichž čerpá důležité informace a s těmi následně pracuje a využívá je ve svůj prospěch.

Proč jsem psala tento článek, mimo jiné proto, abych vás podpořila v situaci, v níž se nacházíte a možná ji považujete za obtížnou, ať už jde o cokoliv, a navíc jsem chtěla poukázat na význam statistiky, z nichž se vychází při různých rozhodováních o situacích a dalších vývoji nejen firem. Nikdy se nevzdávejte a hledejte cesty ke svému vytýčenému cíli, i když se situace zdá v podstatě bezvýchodná a cíl v nedohlednu.

Jaký máte vy vztah ke statistice?

Zdroj všech fotografií v tomto článku: pixabay.com