Povinnost pravidelných prohlídek u některých zaměstnanců lékařem je zrušena

Od 1. ledna 2023 byly zrušeny u zaměstnanců v nerizikových profesích pravidelné prohlídky u lékaře. Pomůže to i zaměstnavatelům, kteří v součtu ušetří stovky milionů korun ročně.

Periodické lékařské prohlídky budou nadále dobrovolné. Vstupní prohlídky jsou zatím povinné, ale ministr zdravotnictví uvažuje o tom, že je rovněž zruší.

Podle viceprezidenta Hospodářské komory ČR Tomáše Prouzy ušetří díky nové ministerské vyhlášce zaměstnavatelé až miliardu korun ročně. K nerizikovým pracím patří některé kancelářské profese a týká se to i mnoha zaměstnanců ve školství.

Zrušení pravidelných prohlídek je jen prvním krokem. Následovat bude zrušení vstupních prohlídek, zrušení potravinářského průkazu a také zařazování prací do kategorií, které značí, jak velká jsou zdravotní rizika u té které profese,“ popisuje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Pro zrušení vstupních prohlídek (zatím také jen u nerizikových profesí) bude podle ministerstva nutná změna zákona.

Snaha omezit zbytečné papírování

Jedním z cílů vlády je snižovat zbytečné papírování. Tato vyhláška je součástí prvního antibyrokratického balíčku, který k tomuto cíli směřuje. Zrušení povinných periodických prohlídek povede nejen ke snížení byrokracie, ale také k úsporám stovek milionů korun ročně na straně zaměstnavatelů a významné časové úspoře lékařů i zaměstnanců, kteří si často šli jen pro razítko. To vše při zachování standardu ochrany zdraví zaměstnanců při práci,“ doplňuje Vlastimil Válek.

Hospodářská komora nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu prý oceňují, že vláda hledá cesty, jak podpořit prevenci a kvalitní péči o zaměstnance „náhradou za zbytečnou byrokracii.“

Velká řada zaměstnavatelů již dnes nabízí různé zdravotní programy v rámci zaměstnaneckých benefitů, od příspěvků na prevenci či očkování přes poskytování vitamínů až po různé rekonvalescenční programy. Kvalitní péče o zdraví zaměstnanců je pro nás prioritou stejně jako omezování administrativní zátěže podnikatelů,“ prohlašuje Tomáš Prouza.

Vyhláška by měla otevřít zaměstnavatelům možnost zavést preventivní programy podpory zdraví, které mohou přispívat k včasnému odhalení chronických civilizačních nemocí. „Je to krok správným směrem k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předcházení nemocem z povolání,“ dodává Miroslav Palát, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zaměstnavatelé platili za vstupní a periodické prohlídky zaměstnance řádově stovky korun za jedno vyšetření, protože nebyly hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Zástupci podniků navíc dlouhodobě upozorňují na to, že jsou prohlídky u kancelářských a dalších nerizikových profesí jen formalitou.

V této kategorii způsobilost zaměstnance posuzuje lékař zpravidla automaticky a od stolu. Nepředpokládáme, že by takový krok měl nepříznivé dopady na zdraví zaměstnanců,“ myslí si právnička ze Svazu průmyslu a dopravy Jitka Hlaváčková.

Zdroj informací a podrobnosti: https://www.businessinfo.cz/clanky/pravidelne-prohlidky-zamestnancu-se-rusi-firmy-usetri-stamiliony/

Další články ekonomického typu si můžete přečíst ZDE.

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com