Česko má schváleno většinu dotačních programů, čerpání financí z fondů EU začíná

Čerpání více než 550 miliard korun z fondů EU startuje: Česká republika má schválenu většinu programů do roku 2027

Došlo ke splnění poslední formální povinnost a Česko, jako jedna z mála členských zemí, může oficiálně zahájit čerpání v téměř všech programech připravených pro období 2021-2027, na které je připraveno 550 miliard korun.

Schválení posledního programu Komisí se očekává v srpnu. „Jsem rád, že schvalování programů pro novou sedmiletku probíhá plynule a dle našich očekávání, které si Ministerstvo pro místní rozvoj v roli koordinátora politiky soudržnosti v České republice vytklo. Stojí za tím velká práce jak kolegů z Národního orgánu pro koordinaci, tak kolegů z jednotlivých ministerstev. Završili jsme tak dlouhou a náročnou přípravu směřování podpory z fondů EU pro Českou republiku na další období,“ uvedl místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Schválen je také Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Právě ten je klíčový pro další rozvoj obcí a krajů,“ dodal Ivan Bartoš.

Česko je na čerpání dotačních programů EU připraveno

Česko je na čerpání dotačních programů EU připraveno

Většina dotačních programů je schválena

Česká republika je na špici mezi členskými státy v předložení a schválení jednotlivých programů. Celkem za koordinace MMR bylo předloženo všech devět programů a osm z nich je již Evropskou komisí schváleno. V srpnu se pak očekává schválení posledního z nich, OP Spravedlivá transformace. Pro Českou republiku je připraveno více než 550 miliard korun pro investice do rozvoje regionů, konkurenceschopnosti a inovací, budování infrastruktury i řešení sociálních otázek a zlepšení životního prostředí.

Česko je na čerpání z dotačních programů EU v novém období připraveno, a dokonce v některých programech již byly vyhlášeny první výzvy

Pro základní seznámení s aktuálně startujícím programovým obdobím připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj publikaci Abeceda fondů EU. Na podzim pak MMR připravuje pro žadatele další sérii úspěšných seminářů k projektovému a finančnímu řízení, které přispějí ke zkvalitnění předkládaných projektů.

Zdroj informací: https://www.businessinfo.cz/clanky/cerpani-vice-nez-550-miliard-korun-z-fondu-eu-startuje-cesko-ma-schvalenu-vetsinu-programu-do-roku-2027/

Přečtěte si i další články ekonomického typu v naší kategorii B2B novinky.

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com