Pokračuje snižování administrativní zátěže v oblasti zahraničního obchodu

Od ledna 2024 dochází ke zvýšení prahů pro vykazování zahraničního obchodu v rámci EU a zároveň ke zvýšení hodnoty pro možnost využití zjednodušeného hlášení v systému Intrastat. ČSÚ tak významně přispěl k dalšímu snižování administrativní zátěže podnikatelů.

Vláda ČR schválila příslušné nařízení, na jehož základě dochází s účinností od 1. ledna 2024 ke zvýšení prahu ze současných 12 mil. Kč a 20 mil. Kč pro zjednodušené hlášení na hodnotu 15 mil. Kč a 30 mil. Kč pro zjednodušené hlášení u obou směrů obchodu. Touto úpravou se pro vybrané zpravodajské jednotky fakticky dále zvyšují statistické prahy pro vykazování do Intrastatu na 30 mil. Kč.

„Od roku 2024 se sníží počet firem, které budou mít povinnost vykazovat data o zahraničním obchodu v rámci EU. Zároveň se pak zvýší počet těch, které budou moci vykazovat zjednodušeným postupem. Celkové možné úspory se vztahují na 18 % zpravodajských jednotek a lze tak uspořit až 35 tisíc odevzdaných výkazů za rok,“ připomíná Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Zdroj informací (Český statistický úřad) a další podrobnosti naleznete na webu ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/snizovani-administrativni-zateze-v-oblasti-zahranicniho-obchodu-pokracuje

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com

Pokračujte ve čtení článků ekonomického typu ZDE.