Nedávno jsme zmiňovali informace a výsledky kontrol vzorků pohonných hmot vztahující se k minulému roku. Dnes přinášíme informace o výsledcích proběhlých kontrol vzorků pohonných hmot, které byly uskutečněny minulý měsíc, tedy v lednu 2021.

Z 230 odebraných vzorků nevyhovělo jakostním požadavkům 8 vzorků

Praha – Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrole jakosti pohonných hmot i v roce 2021. V lednu letošního roku odebrala 230 vzorků a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 8 vzorků. Za porušení příslušné legislativy uložila ČOI zákaz prodeje na 16 400,75 l pohonných hmot v hodnotě 372 051,23 Kč.

Česká obchodní inspekce dlouhodobě sleduje jakost pohonných hmot na území České republiky. V lednu 2021 odebrala 230 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 8 odebraných a kontrolovaných vzorků, což v celkovém hodnocení představuje 3,5 % nevyhovujících vzorků.

Vzorky některých typů pohonných hmot nebyly v lednu 2021 odebrány

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG a bio-LNG, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v lednu 2021 odebrány.

Ve srovnání s rokem 2020 došlo k výraznému zvýšení počtu nevyhovujících vzorků pohonných hmot

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v lednu 2021 oproti prosinci 2020, bylo zaznamenáno zhoršení z 0,8 % na 3,5 % v počtu nevyhovujících vzorků.

Největší zhoršení bylo u vzorků motorových naft a LPG, kdy oproti prosinci 2020 bylo v  lednu 2021 zhoršení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty (z 1,5 % na 4,5 %) a LPG (z 0,0 % na 6,7 %).

Z vyhodnocení kontrol, která provedla v loňském roce Česká obchodní inspekce, je patrné, že za celý rok neodpovídalo 12 vzorků. Více informací zde: https://www.coi.cz/vysledky-kontrol-pohonnych-hmot-v-roce-2020/

Zdroj úvodní fotografie a veškerých informací pro tento článek: Česká obchodní inspekce