Česká republika – Ve 3. čtvrtletí došlo následkem uvolnění opatření proti šíření Covid-19 k rozjezdu většiny ekonomických aktivit i redukci části ztrát z předchozího, druhého čtvrtletí. U tuzemské spotřeby i zahraniční poptávky byl zaznamenán nárůst. Investiční aktivita ovšem nadále zaostávala.

Hrubý domácí produkt se ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně zvýšil o 6,9 %. Přírůstek podpořila domácí spotřeba i zahraniční poptávka. Naopak investice oproti 2. čtvrtletí klesly o 5,0 %. Meziročně byl hrubý domácí produkt o 5,0 % nižší. Pod úrovní 3. čtvrtletí roku 2019 totiž zůstala spotřeba domácností i investice. Naopak zlepšení přebytku bilance zahraničního obchodu na 126,6 mld. korun působilo prorůstově.

Vývoj zaměstnanosti

Meziroční pokles celkové zaměstnanosti ve 3. čtvrtletí dosáhl 1,7 %. Zaměstnanost klesla zejména v profesních, vědeckých, technických a administrativních činnostech, zpracovatelském průmyslu i v uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství.

Míra nezaměstnanosti vzrostla na 2,9 %. Rostl zejména počet ekonomicky neaktivních, často žen či lidí nad 60 let. Průměrná hrubá měsíční mzda dosáhla 35 402 korun a meziročně se zvýšila o 1 716 korun.

Vývoj v oblasti investic

Ve 3. čtvrtletí přetrvával meziroční pokles spotřeby zboží střednědobé spotřeby a služeb, tedy segmentů nejvíce zasažených jarními restrikcemi. Snižovaly se investiční výdaje u všech kategorií. „Investiční aktivita klesla i ve srovnání s krizovým druhým čtvrtletím. Nejhlubší pokles od roku 2011 byl zaznamenán u investic do bydlení, které byly meziročně nižší o více než 11 %. Propadaly se ale také investice v dalších důležitých oblastech, jako jsou stroje a zařízení, dopravní prostředky i ostatní budovy a stavby,“ upozorňuje analytička ČSÚ Karolína Zábojníková.

 

Zdroj: web Českého statistického úřadu

Zdroj fotografií: pixabay.com