Tato zpráva přináší informaci nejen o míře nezaměstnanosti, ale i s ní související míře zaměstnanosti a míře ekonomické aktivity.

 

Míra zaměstnanosti se snížila

 Míra zaměstnanosti 15–64letých osob (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v prosinci 73,9 % a oproti prosinci 2019 se snížila o 1,4 procentního bodu.

Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 80,8 %.

Míra zaměstnanosti žen 66,7 %.

Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 43,3 %, ve věku 30–49 let 86,5 % a ve skupině osob 50–64letých 77,3 %.

 

Vývoj obecné míry nezaměstnanosti 

 Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých osob (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v prosinci loňského roku 3,2 % a meziročně se zvýšila o 1,2 procentního bodu.

Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,8 %, míra nezaměstnanosti žen 3,7 %.

 

Na míře nezaměstnanosti se výrazně podepsala koronavirová situace

 „Aktuálním trendem je nárůst počtu nezaměstnaných, který se meziročně zvýšil o 58 %. Zhruba polovina osob, které ztratily práci, přitom uvádí, že na ukončení zaměstnání měla vliv koronavirová situace. Celková míra zaměstnanosti byla 73,9 %, ke snížení došlo u osob do 49 let. Na vysoké úrovni je stále míra zaměstnanosti mužů, která dosahuje 80,8 procenta,“ upozorňuje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

 

Míra ekonomické aktivity

Míra ekonomické aktivity 15–64letých osob (podíl ekonomicky aktivních k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 76,3 % a proti prosinci 2019 se snížila o 0,5 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (83,2 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,9 procentního bodu.

 

Informace z tiskové zprávy Eurostatu

Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejnil metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Obecná míra nezaměstnanosti v prosinci 2020 u 15–74letých v České republice činila 3,1 %, přičemž údaje vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za daný měsíc.

Zdroj informací: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/miry-zamestnanosti-nezamestnanosti-a-ekonomicke-aktivity-prosinec-2020

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com