Český statistický úřad již podruhé zveřejňuje údaj o penzijních nárocích domácností. Penzijní závazky vyjadřují hodnotu nároku současných i budoucích penzistů na starobní penze. V závěru roku 2018 dosáhly celkové výše 14,7 bilionu Kč, což odpovídá 276 % hrubého domácího produktu.

V České republice vyplývají nároky domácností především z prvního důchodového pilíře, tj. průběžného systému financování důchodů (dávkově definovaného důchodového pojištění) a třetího pilíře ve formě naspořených prostředků v penzijních fondech.

„Většinu penzijních závazků v hodnotě 14,2 bilionu korun tvoří nároky domácností v rámci prvního důchodového pilíře. Zbylou část závazků ve výši 0,5 bilionu představuje naspořený zůstatek účastníků v penzijních fondech, tedy třetí důchodový pilíř,“ shrnuje ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ Petr Musil.

Provedené odhady vycházejí z publikace Technical Compilation Guide for Pension Data in National Accounts, které vydal roku 2020 Eurostat. Podle Transmisního programu Eurostatu jsou členské státy povinny  odhady penzijních závazků publikovat od konce roku 2017 v tříleté periodicitě.

Vedle metodických popisů je součástí aktuální publikace také analýza citlivosti celkové výše penzijních závazků na výši aplikované úrokové sazby.

Úroková sazba je v modelu využita pro diskontování budoucích nároků do současné hodnoty a má tak významný vliv na výsledek modelu. Dále je výše závazků ovlivněna dalšími ekonomickými faktory, především inflací a valorizací důchodů,  a také počtem a stářím obyvatel, kteří mají nebo budou mít nárok na jeden z typu důchodu, tzn. starobní, invalidní, sirotčí či pozůstalostní.

V souladu s metodikou není hodnota penzijních nároků z průběžného systému financování důchodů (1. pilíř) součástí dluhu sektoru vládních institucí (tzv. maastrichtské kritérium).

Zdroj informací: https://www.czso.cz/csu/czso/penzijni-zavazky-dosahuji-hodnoty-147-bilionu-korun

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com