Střední škola umění a designu (SŠUD) v Brně zve všechny zájemce na druhé kolo talentových zkoušek pro obor EKOTEXTIL DESIGN. Tento obor vznikl v roce 2017. Talentové zkoušky se uskuteční 9. března 2021.

Textilní průmysl je jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí, o etických problémech výroby ani nemluvě. Na brněnské Střední škole umění a designu proto před několika lety vznikl revoluční obor budoucnosti Ekotextil design, který si dává za cíl vychovat takového módního návrháře, který je plně odpovědný za svůj výrobek v termínech jeho ekologického dopadu. Jedná se o unikátní čtyřleté studium na státní střední škole, které ve světě pro danou věkovou kategorii nemá obdoby.

 

Mise: Naším cílem je vychovat designera udržitelné módy tak, aby přispíval k celkové pozitivní společenské změně.

 

Obor Ekotextil design zaujal i Ministerstvo kultury

V roce 2020 byl obor nominován Ministerstvem kultury za Jihomoravský kraj jako Příklad dobré praxe v oblasti vzdělávání

Obor EKOTEXTIL DESIGN - SŠUD Brno - druhé kolo talentových zkoušek

Světlana Kulíšková, zdroj fotografie: archiv Světlany Kulíškové Ruggiero

Zakladatelka a vedoucí oboru Světlana Kulíšková Ruggiero tvrdí:

Současný módní systém a s ním celé lidstvo čelí velké krizi, jež s sebou nese obrovské zneužívání přírodních zdrojů, plýtvání, nadprodukci, etické problémy. Nové generace vnímají, že již není možno pokračovat tímto způsobem, že je více než nutné volat po řešení a změně. Staré systémy jsou již dnes jako takové nefunkční, ale nové se teprve rodí. Žijeme v době transformace, revolučním okamžiku, cítíme, že právě teď je nejvyšší čas pro obnovu.

V našem studiu se proto zabýváme udržitelnou módou, tj. navrhováním oděvů s ekologickým a etickým aspektem. Reflektujeme přemíru konzumu v naší kultuře a současnou potřebu chránit životní prostředí. Směřujeme k tvorbě nadčasového oblečení s přesahem do navrhování vlastních textilních materiálů. Zajímáme se o přírodu a její cykly, snažíme se o návrat k našim tradicím, inspirujeme se folklórními prvky našich předků, hledáme kořeny naší kultury. Již od prvního ročníku se naši studenti účastní výstav, přehlídek a festivalů, mají tak možnost vytvoření bohatého portfolia svých prací již v době svého studia.

Více o oboru Ekotextil design

Ekotextil design je nový progresivní oděvní obor zabývající se udržitelnou módou, ekologickým využitím textilních materiálů.

Obor prohlubuje celostně vědomosti žáka ve výtvarných, ekologických i sociálně-společenských hodnotách tak, aby jako budoucí návrhář byl schopen ve své profesi provést pozitivní informovaná rozhodnutí.

Výuka směruje k navrhování oděvu tak, aby byl stále reflektován pozorný přístup k životnímu prostředí a má i přesah do navrhování vlastních textilií. Důraz je kladen na to, jak a z jakých materiálů je oděv vyroben.

Zaměření oboru jde proti konzumu a současně motivuje, jak založit vlastní udržitelnou značku. Během studia si žáci mohou vyzkoušet své schopnosti během samotné organizace mezinárodních akcí, workshopů a produkce módních přehlídek, vyzkoušet tak interakci s publikem, svými budoucími klienty.

Absolvent je tak svým bohatým portfoliem a znalostmi hlubších souvislostí připraven ke studiu na vysokých školách u nás nebo v zahraničí, kde je existuje již velký výběr oborů s podobným zaměřením. Obor Ekotextil design usiluje o celkovou pozitivní společenskou změnu.

Zdroj informací: Světlana Kulíšková Ruggiero

Informace k úvodní fotografii: Na fotografii je zachycen projekt Folkor´s not dead, autor fotografie: archiv Světlany Kulíškové Ruggiero