Česká obchodní inspekce (ČOI) vyhodnotila kontroly odebraných vzorků pohonných hmot v roce 2020. Zkontrolovala celkem 2 251 vzorků pohonných hmot a jakostním požadavků nevyhovělo 12 vzorků z celkového počtu zkoumaných vzorků. V průběhu roku 2020 vydala ČOI zákaz prodeje na 30 116,65 litrů pohonných hmot v hodnotě 926 962,73 korun.

ČOI nezkoumala pouze naftu a benzín

Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2020 odebrala a zkontrolovala 2 251 vzorků automobilových benzinů, motorové nafty, FAME, LPG, CNG a ethanolu E85.

Lokalita kontrol pohonných hmot

Monitorování jakosti pohonných hmot probíhalo na čerpacích stanicích v celé České republice. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 12 vzorků, což představuje 0,5 %.

Srovnání výsledků kontrol s rokem 2019

Oproti roku 2019, kdy z celkového počtu 2 668 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 18 vzorků (0,7 %), došlo v roce 2020 ke  zlepšení jakosti pohonných hmot.

V porovnání výsledků s rokem 2019 bylo v roce 2020 zaznamenáno zlepšení jakosti u vzorků automobilových benzinů (z 0,3 % na 0,2 %), motorové nafty (z 1,0 % na 0,8 %) a u vzorků LPG pro pohon (z 0,3 % na 0,0 %). Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u vzorků ethanolu E85 (z 10,0 % na 12,5 %). Nulové hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG, LPG a FAME.

Česká obchodní inspekce spolupracovala v souvislosti s kontrolami s dalšími institucemi

Česká obchodní inspekce v této oblasti kontrol spolupracovala s Celní správou, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky. Tyto státní orgány průběžně informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot.

Zdroj informací: https://www.coi.cz/vysledky-kontrol-pohonnych-hmot-v-roce-2020/

Další informace k tomuto tématu: https://www.coi.cz/v-roce-2020-historicky-nejlepsi-vysledky-kontrol-pohonnych-hmot/

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com