5. díl seriálu – Česká muzea zaměřená na módní průmysl – Severočeské muzeum v Liberci

Jak jsme v nedávné minulosti avizovali, rozhodli jsme se udělat seriál článků o českých muzeích zaměřených na módní průmysl a vše, co do něj spadá. Dnes si můžete přečíst již pátý díl tohoto seriálu. Čtením našeho seriálů článků tak získáte tipy na výlet během letních prázdnin, což jistě oceníte nejen vy, ale i vaši blízcí, a to ať už se v Česku vydáte kamkoliv. Do muzea můžete jít či jet cíleně a spojit to i s návštěvou dalších památek a zajímavostí v jeho okolí. Máte už plány na letní prázdniny? Přidejte si k nim návštěvu Severočeského muzea v Liberci.

Severočeské muzeum v Liberci se řadí k největším muzeím v Česku

Severočeské muzeum v Liberci se řadí k největším muzeím v Česku

Severočeské muzeum v Liberci se řadí mezi největší muzea v České republice

Severočeské muzeum v Liberci patří mezi největší muzea v České republice. Založeno bylo v roce 1873 jako uměleckoprůmyslové muzeum a v českých zemích je nejstarším muzeem tohoto typu.

Muzeum vzniklo jako soukromý počin sdružení libereckých podnikatelů, kteří chtěli jako projev svého mecenášství shromažďovat umělecké a řemeslné sbírky. Ty měly vychovávat a sloužit jako vzor pro tehdejší průmyslovou tvorbu a s ohledem na místní tradice severních Čech patřila největší pozornost sklu a textilu. Sbírka textilu se tedy utvářela hned v začátcích existence Severočeského muzea, aktuálně čítá více než čtrnáct tisíc zaevidovaných předmětů.

Dámské šaty jsou také součástí textilní sbírky

Dámské šaty jsou také součástí textilní sbírky

Co všechno za typy sbírek jsou u vás k vidění?

Mezi nejstarší textilie se řadí fragmenty koptských tkanin ze 4. až 7. století, některé z nich lze obdivovat ve stálé expozici. Dalšími zajímavými skupinami jsou vzorky tkanin, výšivek, krajek a textilních tisků, kde jsou uplatněny různé textilní techniky a materiály. Dále kolekce dámských, pánských a dětských oděvů, módních doplňků, prádla a bytový textil.

V Severočeském muzeu v Liberci můžete obdivovat i rokokové vějíře

V Severočeském muzeu v Liberci můžete obdivovat i rokokové vějíře

Významná je též sbírka liturgických textilií a orientálních koberců, která se řadí mezi nejrozsáhlejší v Čechách. Specifickou podskupinu tvoří kolekce gobelínů z 16. až 19. století, z oblasti západní Evropy, a novodobé tapiserie, autorské nástěnné paličkované a šité krajky, artprotisy a textilní intarzie od významných českých a slovenských textilních výtvarných umělců z 20. století.

Severočeské muzeum v Liberci sbírá také vzorníky, dokumentující módní trendy, vzorování, barevnost a  materiály v oblasti textilu,  vzornice z regionálních průmyslových učilišť, kartouny a autorské návrhy na textilie (tapiserie, textilní objekty, autorské vzory látek apod.).

Každý exponát je něčím zajímavý

Každý exponát je něčím zajímavý

Jaký předmět považuje Adéla Pomothy za nejzajímavější exponát a z jakého důvodu?

Není snadné odpovědět, protože každý předmět ve sbírce je svým způsobem jedinečný a vypráví svůj vlastní příběh. V expozici uměleckých řemesel Krása a Užitek jsou k vidění předměty z různých oblastí textilní tvorby a všechny prošly před vystavením náročným restaurováním.

Například z oblasti renesančního umění bych vyzdvihla dalmatiku z kolekce Simonetti z druhé poloviny 15. století. Jedná se o liturgické roucho, které při bohoslužbách obléká jáhen v římskokatolické, řeckokatolické a pravoslavné církvi. Střih dalmatiky připomíná řeckou tuniku, jež se obléká otvorem přes hlavu a případně se na bocích stahuje tkanicemi.

Vzácná vystavená dalmatika pochází z Itálie a vyniká polohedvábnými figurálním vzorem, nazývaným florentská borta. Scenérie zobrazuje skaliska, cypřiše a kostel, v popředí pak klečí sv. František se stigmaty a s rukama pozdvihnutými k nebi hledí směrem k andělovi. Napravo leží bratr Františkán, který si pravicí zaclání oči upřené vzhůru k andělovi. Při výrobě liturgických textilií se běžně využívaly starší kusy, které se přešívaly nebo z nich byl vyjmut zajímavý a zachovalý detail, který byl aplikován na textilii novou.

Dalmatika_Simonetti

Dalmatika_Simonetti

Nejstaršími textiliemi ze sbírek Severočeského muzea v Liberci jsou již zmiňované koptské tkaniny

Koptské umění představuje svébytnou etapu v dějinách starověké výtvarné kultury, kdy došlo v duchu nastupujícího křesťanství k propojení egyptských tradic s řeckými, římskými a byzantskými vlivy. Rozvíjelo se v prvních staletích našeho letopočtu v oblasti severní Afriky v tvorbě Koptů, což byli křesťanští potomci Egypťanů.

Fragmenty koptských textilií se uchovaly díky vhodným klimatickým podmínkám stovky let v suchém a temném prostředí pouštních písčitých hrobů. Archeologické nálezy vzácných dokladů mistrovského tkalcovského řemesla starověkého Egypta vyvolaly v závěru 19. a počátkem 20. století velký zájem sběratelů, uměleckoprůmyslových muzeí a odborných textilních škol, kde sloužily jako pomůcky k výuce a poznávání historických motivů a technik.

Tehdy vznikl také základ kolekce koptských tkanin Severočeského muzea, v níž se nacházejí fragmenty lněných pláten s vetkaným nebo aplikovaným vzorem, někdy jen samotné vlněné ozdoby bez podkladového plátna, datované do období 4. – 7. století n. l. Na několika tkaninách je uplatněno vzorování jemným bílým přidaným útkem, což vytváří optický efekt tenké linky připomínající výšivku.

Škála motivů zahrnuje stylizované lidské a zvířecí figury, rostliny i ornamenty v pojetí osobitého stylu nebo náměty řecko-římské mytologie ovlivněné křesťanskou symbolikou. Tyto tkaniny původně zdobily oděvy, především tuniky a pláště, nebo pokrývky a interiérové textilie.

V expozici je k vidění například unikátně dochovaný Fragment koptské tkaniny Světec na koni z 6. – 7. století, který byl zakoupen ve Vídni v roce 1896 od Theodora Grafa. Jedná se o rohovou vsadku nepravidelného tvaru s dominantním motivem jezdce na koni. Levý a spodní úsek této vsadky lemuje široká bordura zdobená stylizovanými rostlinami, zvířaty a kruhovým medailonem, vyplněným portrétem muže s čelenkou. Tkanina je zhotovená z velmi jemné vlněné příze v technice útkového rypsu a vyznačuje se i po staletích neobyčejně zachovalou paletou odstínů červené, zelené, béžové, okrové a hnědočerné barvy. I přes fragmentární stav náleží k nejkrásnějším kusům malé kolekce koptských tkanin sbírkového fondu textilu Severočeského muzea.

Sbírka Severočeského muzea v Liberci je velmi obsáhlá

Sbírka Severočeského muzea v Liberci je velmi obsáhlá

Co obsahují stálé sbírky textilu a oděvů Severočeského muzea v Liberci?

Ve stálé uměleckořemeslné expozici nazvané Krása a užitek je zastoupeno na desítky artefaktů z oblasti textilního umění. Najdete zde výšivky, krajky, několik dámských šatů, liturgické textilie, vějíře, historické i novodobé tapiserie. Textil je materiál organický a extrémně citlivý na vnější podmínky a snadno podléhá degradaci. Z tohoto důvodu je textil ve stálé expozici zastoupen v menší míře než jiné odolnější materiály.

Aby muzeum tento deficit návštěvníkům alespoň částečně vynahradilo, má v přízemí muzea přístupný instalovaný depozitář nazvaný Sejf. V instalovaném depozitáři může textilie častěji obměňovat a v současnosti zde je z oblasti textilu k vidění průřez dámské módy od 70. let 19. století až do současnosti včetně doplňků, spodního prádla či dětského oblečení.

Krása detailu zpracování

Krása detailu zpracování

Navštivte v létě 2022 Severočeské muzeum v Liberci

Muzeum je skvělé místo pro odpočinek v letních měsících. Severočeské muzeum v Liberci navíc proběhlo rozsáhlou rekonstrukcí a může se chlubit krásnými novými výstavními prostory a příjemným návštěvnickým zázemím.

Turisté mohou v průběhu léta shlédnout mimo stálých expozic také krátkodobé výstavy, většina expozic je doplněna interaktivními hravými prvky pro nejmenší i jejich rodiče.

Pro děti pak máme k dispozici i pracovní muzejní desky nebo tašku s pastelkami a hravým zápisníkem. Skvělé je i to, že stále máme do muzea vstupné dobrovolné, takže můžete dorazit s celou rodinou a za ušetřené peníze si můžete třeba zakoupit něco na památku v našem muzejním obchodě.

Severočeské muzeum v Liberci připravuje výstavu tvorby módní návrhářky Heleny Fejkové

Severočeské muzeum v Liberci připravuje výstavu tvorby módní návrhářky Heleny Fejkové

Severočeské muzeum vás zaujme i po letních prázdninách

Po prázdninách vypukne velká výstava renesanční knižní vazby a knihvazačského nářadí, která je výstupem z tříletého projektu Naki „Slepí svědkové doby“. Výstava přiblíží technologické a uměnovědné zázemí historické knižní vazby a její místo ve vývoji čtenářství a intelektualizace celé společnosti.

Pro milovníky oděvní tvorby pak na říjen 2022 připravuje Severočeské muzeum v Liberci výstavu módní návrhářky Heleny Fejkové. Oděvní design Heleny Fejkové (1954) vychází z jejího přirozeného zaujetí materiálem. Je totiž původem „textilačka“, která vystudovala ruční zpracování textilií. Těžištěm její práce vždy byla a je modelová tvorba. Zajímají ji kolekce na principu stavebnice, ale také tvorba kostýmů pro film a divadlo. Značku HELENA FEJKOVÁ PRAGUE již více než pětadvacet let především hledají a oceňují zákazníci se zájmem o individuální oděv. Severočeské muzeum představí průřez vybranými kolekcemi Heleny Fejkové, která je jednou ze skutečných značek české módy přelomu tisíciletí.

Zdroj informací: Severočeské muzeum v Liberci/Adéla Pomothy (Vedoucí Uměleckohistorického oddělení, kurátorka)

Zdroj fotografií: archiv Severočeského muzea v Liberci

Předchozí díly našeho seriálu článků věnovaného českým muzeím, která se zaměřují na módní průmysl najdete zde, v kategorii Módní události.

Mějte aktuální přehled o Severočeském muzeu v Liberci, navštivte jeho web zde.