Kontroly pohonných hmot v Česku v prvním pololetí roku 2022 dopadly nejlépe v historii

Letošní první pololetí přineslo nejlepší výsledek kontrol pohonných hmot

Česká obchodní inspekce pravidelně vyhodnocuje a porovnává jakost pohonných hmot. Při porovnání výsledků kontrol jakosti pohonných hmot za 1. pololetí 2022 s jakostí za 1. pololetí roku 2021 lze konstatovat zlepšení. Jedná se dokonce o nejlepší výsledek v historii kontrol.

Česká obchodní inspekce vyhodnotila porovnání jakosti pohonných hmot za 1. pololetí v roce 2021 a 2022. Jakost pohonných hmot se oproti 1. pololetí roku 2021 zlepšila, a to z 1,2 % na 0,5 %. Nepatrné zlepšení jakosti bylo zaznamenáno u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty, z 1,0 % na 0,7 %. Zlepšení bylo zaznamenáno u vzorků LPG pro pohon, z 4,5 % na 0,7 %. Na stejné úrovni zůstávají odebrané a kontrolované vzorky automobilových benzinů (0,2 %) a CNG (0,0 %).

Kontroly pohonných hmot se neobešly bez uložení zákazu jejich prodeje

Česká obchodní inspekce uložila v 1. pololetí 2022 ve 2 případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno celkem na 19 826,91 l pohonných hmot v hodnotě  768 047,17 Kč, z toho 14 006,91 l motorové nafty v hodnotě 642 917,17 Kč a 5 820,00 l LPG v hodnotě 125 130,00 Kč.

Vzorky FAME a ethanolu E85, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v 1. pololetí v roce 2022 odebrány.

V průběhu 1. pololetí 2022 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 616 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 522 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Česká obchodní inspekce kontroluje jakost pohonných hmot od 2. pololetí roku 2001.

Zdroj informací: ČOI/Česká obchodní inspekce

Více informací k článku zde.

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com

Další články ekonomického typu hledejte ZDE.