Jste malý či střední podnik? Požádejte o dotace na svoji digitalizaci.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Digitální podnik – Virtuální podnik.

Možnost požádat o dotace na digitalizaci máte do 2. listopadu 2023

Malé a střední podniky mohou žádat o podporu na svou digitalizaci. Výzvu vyhlásilo 19. dubna 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 2. listopadu 2023. Pro žadatele je připraveno celkem půl miliardy korun.

Cílem výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků

„Podnikatelé mohou finanční podporu využít na nákup a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií a služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů. Firmy tak mohou zvýšit funkčnost výrobku, rozvíjet on-line služby, modernizovat postupy nebo přejít na obchodní modely založené na vynechání zprostředkovatelů u výroby zboží a poskytování služeb,“ uvádí Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Firmy mohou v této výzvě získat až 40 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 200 tisíc EUR na jeden projekt.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

Agentura API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Zdroj informací a podrobnosti naleznete ZDE.

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com

Pokračujte ve čtení článků na téma ekonomika ZDE.