Uživatelské recenze mají vliv na potenciální zákazníky e – shopů. Uživatelské recenze ovlivní až 94 % nakupujících na internetu. V roce 2022 na ně čekají nová pravidla.

Pravidla evropské směrnice by měla zvýšit důvěryhodnost konkrétních hodnocení

Uživatelské recenze a jejich význam na výběr objednaného zboží či konkrétního e-shopu hrají stále větší roli. Jak vyplynulo z panelového výzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK), při výběru internetového obchodu pro on-line nákup se řídí radami ostatních zákazníků téměř všichni spotřebitelé.

Také proto by v průběhu roku 2022 měla být do českého práva implementována pravidla z evropské směrnice, která by měla zvýšit důvěryhodnost konkrétních hodnocení.

Vliv recenzí na výběr e-shopu i zboží každoročně roste

V rámci našeho panelového výzkumu jsme se zaměřili na to, jak moc ovlivňují recenze internetové uživatele při jejich rozhodování o on-line nákupu. Zajímalo nás, jestli je spíše zajímá hodnocení konkrétních produktů nebo e-shopů, ve kterých zboží pořídí. Výsledky nám jasně ukázaly, že význam uživatelských hodnocení je dnes opravdu vysoký,“ hodnotí výstupy výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. Panelový výzkum byl prováděn ve spolupráci s agenturou Nielsen Admosphere na vzorku více než 1000 respondentů.

Největší roli hrají podle zjištěných výsledků recenze při výběru e-shopu. Podle uživatelských hodnocení se pro nákup v konkrétním internetovém obchodě rozhoduje až 97 % on-line zákazníků. Z toho často sleduje recenze 42 % nakupujících, občas dalších 42 %. Zbylých 13 % pak ve zvláštních případech. „Jen 3 % respondentů uvedlo, že pro ně komentáře jiných spotřebitelů nehrají roli. To dokazuje, jak významnou roli může pozitivní či negativní vyjádření zákazníka hrát,“ komentuje výsledky Jan Vetyška.

3 pohledy na vliv recenzí při výběřu konkrétního zboží 

Na vliv recenzí při výběru konkrétního zboží k nákupu se výzkum zaměřil ze tří pohledů – hodnocení v rámci srovnávačů, v rámci samotného e-shopu a v rámci diskuzních fór.

Vliv komentářů je prakticky shodný v prvních dvou kategoriích. Zákazníci tedy častěji hledají recenze ve zbožových vyhledávačích či přímo u produktů v internetových obchodech. Zatímco tyto zdroje někdy využije 93 % nakupujících, na fóra se jich vydá již jen 84 %,“ shrnuje výstupy výzkumu Jan Vetyška. Rozdíl je navíc v četnosti, kdy na srovnávačích či e-shopech studuje rady ostatních zákazníků pravidelně 35 % nakupujících, zatímco diskuzní fóra sleduje často jen 23 %. „Díky našim dlouhodobým výzkumům můžeme říci, že důležitost recenzí každoročně roste.

E-shopy čekají nové povinnosti ve vztahu k recenzím

Směrnice EU 2019/2161, upravující pravidla pro lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele, doplňuje tzv. klamavá opomenutí ve směrnici 2005/29/ES o nový bod článku 7. Ten přináší novou povinnost. V případě, že obchodník zveřejňuje uživatelské recenze, bude muset informovat o tom, zda a jak zajišťuje, aby zveřejněné recenze pocházely od spotřebitelů, kteří produkt skutečně použili nebo si jej zakoupili.

Pokud e-shop má nastaveny procesy pro kontrolu uživatelských hodnocení, bude muset informovat také o tom, jak jsou zpracovávány. Například, zde jsou zveřejněny všechny recenze, ať už pozitivní či negativní. Za klamání spotřebitelů by také mohlo být považováno to, že obchodník bude vydávat recenze za uživatelské, přestože neučiní žádné kroky pro jejich ověření.

Za APEK budeme pozorně sledovat implementaci směrnice do českého práva a všechny budoucí výklady. Bohužel, právě nyní se potýkáme s tím, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR je v prodlení s projednáváním návrhů, která na e-commerce dopadají. V prostředí on-line podnikatelů tak vzniká nejistota, jaká pravidla budou kdy platit. To se tedy může projevit právě i na novinky, které EU připravila pro oblast uživatelských recenzí,“ uzavírá výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Zdroj informací: APEK – Jan Vetyška

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com