Firmy a výzkumné organizace mohou žádat o dotace na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Agentura pro podnikání a inovace (API) zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Inovační vouchery – Ochrana práv průmyslového vlastnictví v rámci OP TAK. Malé a střední podniky a výzkumné organizace tak mohou žádat o finanční podporu na zajištění ochrany práv průmyslového vlastnictví v České republice i v zahraničí. Výzvu vyhlásilo 5. března 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). API bude žádosti přijímat do 31. prosince 2025. Pro žadatele připraveno celkem 50 milionů korun.

Cílem výzvy je posílit inovační výkonnost českých firem a jejich pozici na globálním trhu. „Aby malé a střední podniky úspěšně zaváděly inovace a prosadily se na zahraničních trzích, potřebují účinnou ochranu duševního a průmyslového vlastnictví. Inovační vouchery jím s tím pomohou. Prostřednictvím těchto voucherů si mohou firmy lépe chránit své vynálezy, značky a design před neoprávněným použitím,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Výzva podporuje přímo konkrétní aktivity. „Žadatelé mohou dotace využít na zveřejnění přihlášek vynálezů nebo registraci průmyslových a užitných vzorů či ochranných známek,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Účinnější ochrana duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích, a rovněž větší využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví, a to nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u výzkumných organizací, povede ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti“.

Program OP TAK 2021-2027 je jedním z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídícím orgánem je sekce fondů Evropské unie na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Zdroj informací a podrobnosti naleznete ZDE.

Zdroj úvodní fotografie naleznete ZDE.

Pokračujte ve čtení další ekonomických článků v naší kategorii B2B novinky.