Díky pokroku digitalizace založíte ve třetině evropských zemí firmu za jediný den

Jednadvacet evropských zemí včetně Česka se zapojilo do prestižního průzkumu Startup Nation Standards Report. Ten mimo jiné ukázal, že digitalizace je v Evropě na dobré cestě a většina zemí zavádí osvědčené postupy v oblasti digitálních služeb a regulačních inovací pro startupy.

Významná evropská platforma Europe Startup Nation Alliance (ESNA) minulý týden vydala report Startup Nations Standard Report, na kterém se podílela asi polovina evropských států.

Kromě zmíněného úspěchů poukazuje také na nedostatky v oblasti sociálního začleňování. Zdůrazňuje také potřebu lepších vízových programů a diverzifikace financování pro posílení startupového ekosystému.

Osm standardů excelence

Základem reportu je analýza přijetí osmi standardů Startup Nation (SNS), které hodnotí jejich úsilí při zavádění. Osm standardů excelence je zaměřeno hned na několik oblastí, jako je rychlé založení startupu a hladký vstup na trh, dále přilákání a udržení talentů, následují akciové opce, inovace v regulacích a inovace v zadávání veřejných zakázek, pokračuje přes oblast sociálního začlenění a končí přístupem k financím a digitální připravenosti.

„Agentura CzechInvest je plnohodnotným členem ESNY a aktivně se zapojuje do těchto aktivit. Česko se podpisem SNS zavázalo ladit své legislativní a obecně podnikatelské prostředí tak, aby lépe vyhovovalo potřebám startupů. Uveřejněný report na evropském srovnání ukazuje oblasti, na kterých musíme nadále pracovat, ale i země ze kterých si můžeme v různých oblastech brát příklad,“  říká Ivo Denemark, ředitel divize startupů agentury CzechInvest a focal point ESNY v Česku.

ESNA vznikla na základě poptávky po instituci na evropské úrovni, která by měla na starosti podporu startup ekosystému a sdružovala snahy jak v různých evropských institucích, tak i na národních úrovních. Důležitá je podpora hlavně v modernizaci legislativy zaměstnaneckých akcii, podpory akademických spin-offů a zvýšení objemu rizikového kapitálu na podporu začínajících startupů,” shrnuje vznik celé aliance člen Advisory Boardu ESNA a spoluzakladatel platformy Czechfounders Vít Horký.

Report zahrnuje těchto 21 zemí: Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Litva, Lucembursko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

Ze států EU se průzkumu nezúčastnily Německo, Nizozemsko, Maďarsko, Finsko, Itálie či Lotyšsko. Z významných evropských zemí chybějí například i Švýcarsko nebo Velká Británie.

Hlavní výstupy reportu: 

  • Rychlé vytvoření firmy typu startup je efektivní: Ve třetině zkoumaných zemí EU lze založit společnost během jednoho dne a v 57 procentech z nich (včetně Česka) je to možné za méně než 100 eur.
  • Probíhá digitalizace: Pozitivním trendem je výrazný pokrok v oblasti digitálních služeb šitých na míru podnikům.
  • Výzva k začlenění: Zpráva ESNA odhaluje kritickou mezeru v ekosystému, neboť sociální začleňování je označeno za nejhůře fungující standard.
  • Inovativní regulační mechanismy: 52 % zemí zavedlo regulační sandboxy. Zvýšení účasti startupů je zásadní pro podporu skutečně kreativního prostředí.
  • Přilákání a udržení talentů: Zpráva vyzývá ke zvýšení investic do vízových programů a atraktivnějších opčních programů, aby se zajistily technologické talenty nezbytné pro růst a konkurenceschopnost. Existenci programů na přilákání technologických talentů z EU zpět do regionu prokazuje 24 % zemí.
  • Financování: Pouze 33 % zemí v současnosti podporuje různorodý kapitál pro společné investice do začínajících podniků.

Zdroj informací a detaily naleznete ZDE.

Pokračujte ve čtení článků ekonomického typu ZDE.

Zdroj úvodní fotografie naleznete ZDE.