Jaký byl u vás v útulku letošní rok, v čem byl jiný, možná i lepší?

Nedostávají se k nám již odchycení psi a kočky z města Olomouce. Máme více času na zvířata, aktuálně psy, která jsou už u nás. Můžeme jim věnovat více individuální péče, jsou klidnější, nezvoní u nás tak často zvonek s tím, že je potřeba ubytovat další zvíře, jak tomu bylo dříve. My právě díky tomu máme na naše svěřence více energie a času.

Nedávno jste pořádali u vás v útulku Den otevřených dveří. Jaký byl?

Dle velkého množství kladných ohlasů, které se ke mně dostalo, určitě moc fajn a co se týká nás, jako týmu útulku jsme velmi spokojení a vděční, protože přínos této akce, zvláště v oblasti finanční, je pro útulek obrovský.

Prozatím poslední Den otevřených dveří byl ve větším rozsahu, než jsme zvyklí. Přítomné byly i stánky různých firem a měli jsme i tombolu. Nejen, že nám tato akce pomohla, ale byla velmi příjemná a dobrá nálada byla součástí.

Kolik je u vás v útulku aktuálně psů?

Aktuálně je u nás k dispozici 33 psů.

Předvánoční rozhovor s Hanou Dědochovou

Jaká pomoc vám nyní před Vánocemi nejvíce pomůže?

Před Vánocemi se těší náš útulek velkému zájmu u lidí, kteří nám nosí různé hmotné dary jako granule apod., což nás velmi těší a jsme za to vděční. Upřímně musím ale říct, že finance jsou to, čeho nemáme nikdy dostatek, zvláště pak v této náročné době, kdy se vše včetně energií a veterinární péče výrazně zdražuje.

Pomohla by nám také dobrovolná úklidová brigáda, ale v současnosti nám to komplikuje pandemie koronaviru.

Jak se připravujete na Vánoce?

Tak nějak podobně, jako každý rok. Budeme mít vánoční stromeček a lidé nám už nyní dárky pro naše chlupaté svěřence, což nás těší. Aktuálně je útulek zavřený pro veřejnost, protože mám nemocné pomocníky a ty, které jsou zdraví, nechci ohrozit, nemůžu si to dovolit, protože by se jinak neměl kdo postarat o hafany.

Děkuji za rozhovor.

Zdroj fotografií: archiv LOZ ČR- místní organizace Olomouc