Uměleckoprůmyslové museum v Praze 11. 5. 2021 otevřelo a do konce května 2021 bude mít ve všech pobočkách vstup zdarma.

V návaznosti na rozvolnění vládních opatření otevře Uměleckoprůmyslové museum v Praze veřejnosti všechny své pražské objekty v úterý 11. 5. Hlavní budova a expozice Český kubismus v Domě U Černé Matky Boží budou otevřeny denně kromě pondělí 13–18 hodin, Galerie Josefa Sudka na Hradčanech od 11 do 19 hodin. Do 31. května 2021 bude vstup do všech těchto objektů zdarma. V hlavní budově a Domě U Černé Matky Boží bude otevřen i muzejní obchod Modernista. Zámek Kamenice nad Lipou se otevře podle aktuálních opatření platných pro kraj Vysočina.

„Rádi bychom po dlouhém uzavření zpřístupnili muzeum v kompletní službě návštěvníkům, tedy i s otevřeným obchodem a nejlépe i restaurací či aspoň restaurační zahrádkou, proto otevíráme v datu, které to snad umožní. Volným vstupem bychom rádi všem zájemcům umožnili najít si chvilku pro návštěvu muzea a potěšit se výstavami, které se na své návštěvníky též velice těší. Počítáme samozřejmě i s dodržováním všech hygienických předpisů,“ říká Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

 

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze – aktuální výstavy a expozice:

Hlavní budova, 17. listopadu 2, Praha 1

MEZI KÝČEM A AKADEMIÍ. CHROMOLITOGRAFIE VE SLUŽBÁCH REKLAMY A UMĚNÍ (do 5. 9. 2021)

Výstava představuje tiskařskou techniku chromolitografie v celé škále jejích projevů, s důrazem na oblast, která jejích možností využila nejefektivněji – v obrazovém plakátu a reklamních tiscích. Prezentovány jsou i ukázky chromolitografických reprodukcí malířských děl, edukační a vědecké ilustrace, svaté obrázky a drobné merkantilní tiskoviny. Principy techniky přiblíží ukázky rozfázovaného tisku na jednotlivých listech a ukázky tiskového rastru.

100 LET GRAFICKÉ ŠKOLY V PRAZE (do 12. 9. 2021)

Výstava 100 let grafické školy dokumentuje historii této vzdělávací instituce od jejího založení v roce 1920 až po současnost. Expozice se věnuje významným osobnostem z řad pedagogů, kteří zásadním způsobem formovali výuku fotografie, grafického designu, knižní vazby, konzervátorství a restaurátorství a dalších oborů vyučovaných na grafické škole v průběhu její stoleté existence. Pozornost je upřena i na dílo jejich žáků, kteří získávali na škole první odborné znalosti, rozvíjeli je v následném studiu a praxi a zanechali výraznou stopu v širokém spektru vizuální kultury doma i v zahraničí. Expozice zahrnuje 560 prací učitelů a žáků školy z oboru fotografie, knižní vazby, tisku, grafického designu a restaurátorství. 200 exponátů poskytlo UPM ze svých sbírek, 280 pochází z archivu grafické školy.

PLEJÁDY SKLA 1947–2019 (dlouhodobá expozice)

Expozice představuje část světově proslulé sbírky skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze druhé poloviny 20. a začátku 21. století, tzv. autorské sklo. Výběr klíčových děl z různých desetiletí doprovázejí jej vysvětlující chronologické texty včetně výroků slavných představitelů sklářské scény. Expozice návštěvníkům názorně přibližuje, čím a v jaké době tyto exkluzivní práce iniciovaly vývoj autorského skla ve světě. Všechna díla, jež budou moci návštěvníci obdivovat, vznikla mnohdy před desítkami let, ale nestárnou, jsou stále esteticky současná, nápaditá v koncepci, objevná v použité technologii i provedení.

 

Dům U Černé Matky Boží, Ovocný trh 19, Praha 1

ČESKÝ KUBISMUS – STÁLÁ EXPOZICE

Expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze představuje český kubismus jako styl ideově propojující volné i užité umění a architekturu. Vystavené soubory i solitérní kusy nábytku spolu s interiérovými doplňky z keramiky, skla a kovů reprezentují průřez realizacemi nejvýznamnějších autorů kubismu.

DUCH, KTERÝ PRACUJE. ARCHITEKTURA A ČESKÁ POLITIKA 1918­–1948 (do 20. 6. 2021)

Expozice Duch, který pracuje. Architektura a česká politika 1918–1945 vychází z analýzy politických konceptů, které hýbaly společností v období první Československé republiky a druhé světové války, a sleduje jak se tyto koncepty promítaly do dobové architektonické produkce financované z veřejných zdrojů. Na ukázkách návrhů a realizací nových reprezentativních budov správních institucí, zahraničních zastupitelstev, vzdělávacích, zdravotních a dalších staveb, přibližuje hledání architektonického jazyka, jež by vyjadřoval hodnoty demokratické státu a vypovídal o jeho hospodářských a kulturních úspěších.

Galerie Josefa Sudka, Úvoz 24, Praha 1–Hradčany

ANTONÍN TONDER: FOTOGRAFIE (do 19. 9. 2021)

Dnes neprávem zapomenutý fotograf Antonín Tonder byl od roku 1922 členem radikálního Fotoklubu Praha, po roce 1924 pak v ještě vyhraněnější České fotografické společnosti, kde působil společně s Josefem Sudkem, Adolfem Schneebergerem, Jaromírem Funkem nebo Arnoštem Pikartem. Výstava představuje autorovy rané práce, v nichž se již uplatnila snaha po jednoduchém námětu a čisté kompozici, které měly úspěch i na zahraničních výstavách (zátiší), zimní přírodní detaily i krajiny.

Více informací na upm.cz

Zdroj informací: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Zdroj úvodní fotografie: archiv UPM