Česká obchodní inspekce (ČOI) pravidelně monitoruje, zda se na českém trhu nenabízí a neprodává padělané zboží (padělky) a nedochází k porušení práv duševního vlastnictví.

Souhrn roku 2020

V roce 2020 v této oblasti uskutečnila ČOI (Česka obchodní inspekce) 811 kontrol a u 213 z nich zaznamenala porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. Celkem zajistila 18 845 kusů padělků v cenách originálů 32 492 870,80 Kč.

Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k padělání textilních výrobků a hraček. Z celkového počtu zajištěných výrobků převažovaly značky Pokémon, Apple a Tommy Hilfiger.

Podrobnosti o porušení zákona

Česká obchodní inspekce v období od 1. ledna do 31. prosince 2020 kontrolovala dodržování ustanovení § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle tohoto ustanovení se zakazuje nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu.

ČOI provedla celkem 811 kontrol a porušení tohoto paragrafu zjistila u 213 kontrol. Porušení všech právních předpisů pak zaznamenala v 557 případech.

Nejčastější porušení práv duševního vlastnictví bylo zjištěno u textilních výrobků a hraček

Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilních výrobků a hraček. Z celkového počtu zajištěných výrobků převažovaly značky Pokémon, Apple, Tommy Hilfiger, Volkswagen, BMW, Nike, Adidas, Hyundai, Calvin Klein, Myl little pony a Gucci.

Z informací ČOI dále vyplývá, že počet porušení práv duševního vlastnictví byl nižší u sortimentu audio a obuv a kožená galanterie.

Uložené sankce

Česká obchodní inspekce (ČOI) pravomocně uložila v roce 2020 celkem 640 pokut v hodnotě 10 577 500 Kč.

Zdroj informací: https://www.coi.cz/v-roce-2020-zajistila-coi-padelky-za-temer-325-milionu-korun/

Zdroj úvodní fotografie: Česká obchodní inspekce