ČOI (Česká obchodní inspekce) zajistila v 1. čtvrtletí roku 2021 padělka za téměř 600 000 Kč.  Česká obchodní inspekce (ČOI) pokračovala v kontrolách výrobků, které porušují některá práva duševního vlastnictví. V 1. čtvrtletí 2021 provedla 62 kontrol a u 21 z nich zaznamenala porušení zákazu nabídky, prodeje nebo skladování padělaných výrobků. Celkem zajistila 1 093 kusů padělků v hodnotě originálů 587 819,80 Kč.

Vzhledem k probíhající epidemii koronaviru nebyly v tomto čtvrtletí otevřeny tržnice ani kamenné obchody, kde se často padělané zboží vyskytuje. Přesto inspektoři ČOI kontroly prováděli a neopomenuli ani kontroly internetových obchodů, kde také dochází k nabídce a prodeji padělků. Jelikož ze strany prodejců neustále dochází k této nelegální obchodní činnosti, která poškozuje spotřebitele, bude ČOI v kontrolách zaměřených na padělky pokračovat i v dalším období,“ říká k závěrům kontrolní akce ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Podrobnosti o kontrolách

Česká obchodní inspekce kontrolovala v období od 2. ledna do 31. března 2021 dodržování povinností zákona o ochraně spotřebitele, při nabídce za účelem prodeje, prodeji a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví (§ 8 zákona zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.). Podle tohoto paragrafu se zakazuje nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu.

Inspektoři ČOI provedli 62 kontrol, při kterých zjistili porušení právních předpisů v 50 případech (80,7 %). Z tohoto počtu u 21 kontrol zaznamenali porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což v procentuálním vyjádření představuje 33,9 %.

Z informací ČOI (České obchodní inspekce) dále vyplývá, že nejvíce padělků zajistila ze skupiny oděvy a textil.

Uložená opatřená

Česká obchodní inspekce v tomto období pravomocně uložila celkem 79 pokut v hodnotě 2 059 000 Kč. Kromě sankčních opatření zajistila a uložila mimo dosah kontrolovaných osob celkem 1 093 ks padělků, v hodnotě vyčíslené v cenách originálu 587 819,80 Kč. Zajištěné výrobky byly v souladu s ustanovením § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uloženy mimo dosah kontrolované osoby. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, u kterých bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí anebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

Zdroj informací a úvodní fotografie: https://www.coi.cz/coi-zajistila-v-1-ctvrtleti-2021-padelky-za-temer-600-000-korun/