Česká obchodní inspekce (ČOI) zajistila padělky za více než 30 milionů korun českých. Ve 3. čtvrtletí 2021 zajistila ČOI padělky za více než 30 milionů korun českých.

Česká obchodní inspekce pokračovala ve 3. čtvrtletí tohoto roku v kontrolách zákazu nabídky a prodeje padělaného zboží. Celkem uskutečnila 232 kontrol, při kterých zajistila 10 204 kusů padělků v hodnotě originálů 30 266 372 korun. Oproti 2. čtvrtletí došlo k velkému nárůstu zajištěných padělků, jelikož v tomto období bylo obchodníkům zabaveno 2 507 kusů padělků v hodnotě originálů 7 667 227 korun.

Česká obchodní inspekce provedla v období od 1. července do 30. září 2021 kontrolní akci cílenou na dodržování zákazu nabídky, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněného užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu. Kontroly byly prováděny nejen na základě vlastních poznatků, ale i na základě podání majitelů práv duševního vlastnictví a spotřebitelských podání.

Česká obchodní inspekce (ČOI) zajistila padělky za více než 30 milionů korun českých

Zdroj fotografie: https://www.coi.cz/ve-3-ctvrtleti-2021-zajistila-coi-padelky-za-vice-nez-30-milionu-korun/

V tomto období Česká obchodní inspekce uskutečnila 232 kontrol a u 115 kontrol zaznamenala porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. Při této akci zajistila 10 204 kusů padělků v cenách originálů ve výši 30 266 372 Kč. Oproti 2. čtvrtletí 2021 došlo k velkému nárůstu zajištěných padělků, kdy v minulém čtvrtletí bylo obchodníkům zabaveno 2 507 kusů padělků v hodnotě originálů 7 667 227 korun. Vysoký nárůst zajištěných padělků lze připisovat tomu, že ve 3. čtvrtletí došlo k uvolnění opatření proti šíření epidemie COVID-19. Opět se otevřely tržiště a tržnice, které byly v předchozím čtvrtletí uzavřeny. Potvrdilo se, že prodejci na tržištích stále nabízejí velké množství padělaných výrobků. Největší oblastí jejich výskytu jsou regiony na hranicích s Německem a Rakouskem.

Z hlediska sortimentu docházelo ve 3. čtvrtletí nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u oděvů,  textilních výrobků a stoupl také počet zabavených audio výrobků. U zajištěných výrobků byl nejvyšší objem u ochranných známek značek Tommy Hilfiger, Nike, Louis Vuitton a Adidas.

Součástí akce byly i kontroly dodržování dalších právních předpisů. Ty prodejci porušili ve 181 případech. Mimo § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl nejčastěji, ve 46 případech, porušen § 12 stejného zákona, který ukládá prodávajícímu povinnost informovat v souladu s cenovými předpisy a přímo použitelným předpisem Evropských společenství spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit.

Česká obchodní inspekce v rámci této kontrolní akce využila součinnost s Policií ČR (ve 28 případech), cizineckou policií ( ve 4 případech) a živnostenskými úřady (ve 3 případech).

Česká obchodní inspekce (ČOI) zajistila padělky za více než 30 milionů korun českých

Zdroj fotografie: pixabay.com

Uložená opatření – pokuty

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila ve 3. čtvrtletí 2021  celkem 137 pokut v hodnotě 1 265 000 Kč.

Zajištěné výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, u kterých bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí anebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

Zdroj informací a podrobnosti: https://www.coi.cz/ve-3-ctvrtleti-2021-zajistila-coi-padelky-za-vice-nez-30-milionu-korun/

Zdroj úvodní fotografie: https://www.coi.cz/ve-3-ctvrtleti-2021-zajistila-coi-padelky-za-vice-nez-30-milionu-korun/