Letos proběhl Designblok, největší český festival designu a módy, tentokrát na téma štěstí, v termínu od 6. do 10. října 2021 v Praze. 23. Designblok se uskutečnil v členitých prostorách bývalého beuronského kláštera Gabriel Loci na Smíchově v Holečkově ulici. Tento prostor byl hlavní výstavní místo Designbloku 2021. Program festivalu se ale letos rozšířil o nové místo na Starém Městě – novinkou letošního ročníku byl výstavní projekt nazvaný RENESANCE 21, který návštěvníky zavedl do Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM).

Loni měl Designblok v Gabriel Loci premiéru, letos se do členitých prostor bývalého beuronského kláštera vrátil a budova v Holečkově ulici byla určena pro výstavy novinek designérů, škol, galerií, výrobců a prodejců. Kromě prostoru Gabriel Loci, kde bylo umístěno Superstudio, Openstudio, Designérie a v kostele i Art House, se pořadatelé rozhodli otevřít výstavní dům RENESANCE 21, který představil české projekty splňující kritéria kurátorského výběru. Dům RENESANCE 2021 byl umístěn v budově Uměleckoprůmyslového musea v Praze, která je součástí genia loci budov umění a ducha Palachova náměstí.

Designblok - tentokrát na téma štěstí

Informace k fotografii: Moravaská galerie – Liběna Rochová – foto Johanka Pošová

Více o prostorách a rozvržení instalací Designbloku

Ve dvou patrech muzea byly vystaveny projekty českých designérů a výrobců, kteří kladou velký důraz na vynikající design a stejně tak na řemeslné zpracování svých výrobků. Kromě jednotlivých expozic předních českých designérů a výrobců byla součástí RENESANCE 21 také výstava Masters. Zde byly formou „obrazárny“ vystaveny jednotlivé ikony současné české produkce. Tato část byla určena zejména pro výrobce, kteří vlivem pandemie museli odložit vývoj řady novinek, ale jejich kolekce z posledních let obsahují mimořádné kusy, které stojí za to si připomenout a ukázat je v kontextu vynikajícího designu a řemesla široké veřejnosti, stejně jako výrobky, které jsou dosud ve fázi prototypu.

V novorenesanční budově Uměleckoprůmyslového musea v Praze, jehož posláním je schraňovat a prezentovat poklady českého uměleckého řemesla a designu, tak byly k vidění výstavy současného českého designu, které představily produkty mající předpoklady stát se v budoucnu, díky svému vynikajícímu uměleckému a řemeslnému zpracování, součástí sbírek této významné instituce. „Jsme velice potěšeni, že letos můžeme otevřít renovované muzeum i pro část Designbloku a doufám, že zvolené téma bude zde plně rezonovat, jak renesance, tak štěstí, obé potřebujeme i jako společnost!“ řekla ředitelka UPM Helena Koenigsmarková.

Designblok - tentokrát na téma štěstí

Zdroj: press – Designblok 2021

Proč organizátoři Designbloku pro letošní 23. ročník zvolili téma štěstí?

Tématem, které tradičně propojilo jednotlivé části Designbloku, bylo letos ŠTĚSTÍ. „Uplynulý rok byl velmi složitý. Jedno však nabídl beze sporu – čas na přemýšlení. A obnažil touhy staré jako lidstvo samo – touhy po štěstí, po zdravém a naplněném životě. Vyvolal otázky, zda žijeme správně a naplno. Zda jsme šťastni. A Designblok nemůže stát stranou tohoto přemýšlení. V roce 2021 se bude zabývat právě hledáním štěstí. Budeme sledovat trendy, které jsou v designu jasně patrné – návrat k přirozenosti, k přírodě, k člověku a jeho potřebám,“ vysvětlila ředitelka Designbloku Jana Zielinski.

Optimismus, opravdovost. Obnova. Renesance hodnot lidskosti, hledání štěstí, návratu k sobě samému svým potřebám. To jsou hodnoty, které design může pomoci přinést. Jeho součástí je také čím dál častěji sebevyjádření a personalizace.

Pořadatelé Designbloku věří, že druhá polovina roku 2021 bude obdobím začínající obrody. Renesancí lidských měřítek. Lidé se musí vrátit k sobě samým, k vlastní odpovědnosti, k životu, který nebude odtržen od přírody, humánního přístupu k ostatním, od soucitu a komunitního uvažování. Velkým trendem v současném designu je takzvaný biofilní přístup. Člověk hraje klíčovou roli v tvorbě věcí a budov.

Důležité je propojení s přírodou, tedy i uprostřed města musí mít člověk v práci nebo doma možnost se do kontaktu s rostlinami a přírodou obecně dostat. Kvůli kvalitě životního prostředí i kvůli psychickému stavu. Důležitá jsou měřítka, ve kterých člověk žije a materiály, ze kterých jsou vyrobeny nebo postaveny věci, které užívá. To vše je součástí biofilního designu. Design v sobě čím dál častěji nese biomimikry – tedy jeho strategií je imitace forem, které se nachází v přírodě.

Design je pro renesanci kvalitního života velmi důležitý. Pro funkčnost věcí, kterými se obklopujeme. Pro krásu prostředí, ve kterém žijeme a ve kterém budou vyrůstat další generace. Design dokáže pomoci řešit problémy, vyvádět z krizí. Přispět k lepšímu řešení při výrobě, nebo při užívání. Design musí být tvořen lidmi pro lidi. Designblok bude hledat štěstí. Renesance našich životů přichází,“ doplnila Jana Zielinski.

Přednášky na Designbloku

Hlavním dějištěm přednášek byla letos Reflex Stage v suterénu v Gabriel Loci. V průběhu festivalu se chopili mikrofonu zástupci značek Kinoko, alexmonhart, Todus či Smart Walls, desinéři za projektem Balance in Motion nebo šperkař Zdeněk Vacek.

Každý den úderem 18 hodiny stage patřila Reflexu, hlavnímu mediálnímu partneru festivalu, který si pozval například módní designérku Liběnu Rochovou. Proběhla zde také konference na téma udržitelný event management pořádaná Českými centry a EUNIC. Sérii virtuálních i fyzických panelových debat zaměřených na to, jak spolu mohou design a příroda interagovat a jak tato interakce může prospět lidem i planetě připravil projekt Haenke.

Designblok - tentokrát na téma štěstí

Informace k fotografii: Alessandro Santi – foto Michal Ure

Na Designbloku byl prostor věnován i módě a šperku

Nejvyšší patro Gabriel Loci zaplnily móda, šperk, doplňky, školy a produktoví designéři – bytové doplňky Space of Space, nábytek od Jiřího Krejčiříka, objev roku Cen Czech Grand Design Lappa Studio, unisex sneakers PÁR. Že účast na Designbloku není vždy o představení nové kolekci či produktu dokazuje projekt Balance in Motion, který vybídl k zamyšlení nad trendy tzv. udržitelného designu. Za knihami k nakladatelství wo-men a pop-up knihkupectví postavilo v Gabriel Loci také letenské Page Five. A na závěr by si návštěvníci Designbloku neměli nechat ujít Art House, výstavní konceptuální prostor v kostele sv. Gabriela, letos v režii scénografa Marka Cpina.

Na Designbloku se prezentovala značka Alexmonhart, Anna Schwitzer – textilní designérka, která tvoří například úžasné hedvábné šátky, dále Ateliér Design oděvu UTB Zlín, Katerina Kruskova, jejíž instalace se zamýšlí nad folklórem severu Čech, jež zatím lidové tradice nemá. K vidění v oblasti módy byla i módní přehlídka. V rámci módní přehlídky na Designbloku se prezentovali Agáta Seehaková, Natálie Dufková, Zoltán Tóth, Alessandro Santi, aj.

Autor úvodní fotografie: Tomáš Hercog

Více informací o Designbloku si můžete přečíst zde – https://www.designblok.cz/