Vánoce a mezilidské vztahy

Vánoce jsou u většiny lidí vnímány velmi kladně, považují je za krásný svátek, úžasné a pohodové období, k němuž se převážně váží kladné emoce a zážitky. Není to tak ale u všech lidí. Jiní se tváří, že to tak je.

Když  o Vánocích v mezilidských vztazích nechybí pokrytectví

Osobně jsem milovnice Vánoc, rodiny, skvělých přátel, silných lidských vazeb a dlouholetých obchodních vztahů. Už několikrát během let, během svého dosavadního života, ať už v reálném životě či filmu jsem si všimla pro mě divného jevu, lidé, kteří se nemusí, mírně řečeno, o Vánocích tvrdí opak.

Například rodiny, které se nevídají, mají potřebu se na Vánoce sejít a dělat, že je vše je v jejich mezilidských vztazích u všech jejich členů zalité slunce a zcela v pořádku, i když jsou tam letité spory či staré křivky. Často to potom končí špatně, hádkami apod. Opět se nevídají a scénář se další Vánoce opakuje. Tito lidé, účastníci této estrády, řekněme, nemusí Vánoce a vlastně ani minimálně část své rodiny.

Užívejme si Vánoce s lidmi, s nimiž opravdu chceme být

Užívejme si Vánoce s lidmi, s nimiž opravdu chceme být

Kladu si otázku, proč v těchto zajetých kolejích jedou životem? Jsou pohodlní, masochisti apod? Trávili byste čas s lidmi, s nimiž vám není dobře? Možná vlastně jen proto, že se to od vás čeká nebo protože jsou Vánoce?

Význam Vánoc pro mezilidské vztahy

Jsem známá tím, že vidím souvislosti i tam, kde ostatní ne a případně by je tam ani vůbec nehledali, nenapadlo by je to. Slyšela jsem o ženě, která si muže vybírá podle toho, jaké nosí boty, zajímá ji, v jaké obuvi chodí. Já jsem člověk, kterého když zaujme nějaký muž a chtěla bych s ním žít, zajímá jej, jaký vztah má k Vánocům.

Veďte své děti ke kladnému vztahu k Vánocům

Veďte své děti ke kladnému vztahu k Vánocům

Vánoce mají obrovský význam pro emocionální vztah člověka do budoucna, do života, proto si myslím, že je důležité si je užívat, když to jen trochu jde, mít je rád a učit to i své děti a inspirovat tím lidi okolo a připomenout to svým blízkým přátelům a rodině.

Kdo nemá rád Vánoce, často nemá v pořádku současné partnerské vztahy a má nedořešené rodinné vztahy

Kdo nemá rád Vánoce, často nemá v pořádku současné partnerské vztahy a má nedořešené rodinné vztahy

Všimněte si, že kdo nemá rád Vánoce, obvykle nemá spojený partnerský vztah a má i další problémy, často se jej drží negativní energie apod. Nejčastěji ale není v životě šťastný a často není schopen, i když by možná v hloubi duše chtěl, mít spokojený partnerský vztah.

Možná si jen někteří rodiče svých dětí neuvědomili, jak jsou Vánoce pro jejich dítě/děti důležité a nevěnovali jim takovou pozornost, jakou by si zasloužili, ale přesto to nemysleli zle.

Nejsem sluníčkář, vím, že to, co se člověku děje v životě ne vždy může ovlivnit, ale záleží jen na něm, jaký postoj k dané situaci zaujme. Život není ideální, často se nám dějí situace, které nás mají něco naučit, inspirovat, posunout nás dál apod. Snažme se zachovat si nadhled a pozitivní pohled na věc, který se snoubí s reálným pohledem. Přijímejme výzvy, učme se, posouvejme se dál, ale mějme optimismus. Negativní energie cokoliv kladného stopne, doslova nás ochromí. Vyhýbejme se jí.

Věnujme Vánocům, ale i svým blízkým pozornost

Věnujme Vánocům, ale i svým blízkým pozornost

Tak jako vše ostatní v životě, i Vánoce si můžeme udělat krásné a užít si je na maximum podle představ našich a našich blízkých. Pozitivní emoce se šíří dál a pozitivní energie, když člověka zaplaví, má hned hezčí život a šíří ji dál.

Radost z Vánoc může pokračovat déle než jen do druhého svátku vánočního

Ano vím, oslavy Vánoc mají v různých zemích odlišnou podobu, tento článek je situován do českých poměrů a zvyklostí, ale lze jej aplikovat i v dalších zemích. Pointa je jasná, užít si Vánoce a umět pracovat s emocemi. Emoce jiných lidí než sami sebe ovlivnit nemůžeme, ale můžeme ovlivnit, zda se nás jejich emoce dotknou či nikoliv. Práce s emocemi je důležitá.

Vzpomínky si tvoříme celý svůj život

Vzpomínky si tvoříme celý svůj život

Máte radost z vánočního stromku, které jste si vybrali (ať už živý či umělý) a nazdobili? Je jen na vás, kdy jej odstrojíte. Myslím, že s Vánocemi se pojí snad jen samé kladné emoce a úžasné vzpomínky, jsme – li dospělí. Jsme – li děti a hodně mladí lidé, své vzpomínky si tvoříme. I když vzpomínky si tvoříme celý svůj život.

Myslím, že v souvislosti s tématem Vánoce a mezilidské vztahy je nejdůležitější mít ve vztazích pořádek. Rozhodně si jej ale nedělejte o Vánocích. Zkuste to případně přes rok s čistou hlavou. Možná jsou lidé, kteří si neuvědomují, že vám něčím ubližují či vám ubližují jen něčím, ale celkově to s vámi myslí dobře. Není třeba s nimi zcela přerušit kontakt, stačí jej jen omezit.

Vánoce by měly lidi spojovat

Vánoce by měly lidi spojovat

Věřím, že jste si letošní Vánoce maximálně užili a užijete si podle svých představ i posledních pár dnů, které zbývají do konce tohoto roku.

Mějme radost nejen o Vánocích

Mějme radost nejen o Vánocích

Řešili jste nějaké vztahové karamboly o letošních či předchozích Vánocích? Jak to dopadlo?

Zdroj fotografií: pixabay.com

Pokračujte ve čtení dalších článků na našem blogu.